8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 4 Unite Online Test

Okuma Süresi:5 Dakika, 8 Saniye
 1. I. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’un çıkarılması
  II. Üniversiteler Kanunu’nun çıkarılması
  III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  Verilen kanunların alanlarına göre gruplandırılması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  1.   ?    Toplumsal: I Eğitim: II Ekonomik: III
  2.   ?    Toplumsal: II Eğitim: I Ekonomik: III
  3.   ?    Toplumsal: I Eğitim: III Ekonomik: II
  4.   ?    Toplumsal: III Eğitim: I Ekonomik: II
 2. Aşağıdaklerden hangisi sağlık alanında yapılan çalışmalardan değildir?
  1.   ?    Numune Hastanelerinin açılması
  2.   ?    Mecelle’nin kaldırılması
  3.   ?    Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması
  4.   ?    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulması
 3. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Ankara’nın Başkent Olması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 4. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Şapka Kanunu

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 5. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Halifeliğin Kaldırılması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 6. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile tüm vatandaşların isimlerinin yanında bir soyadı kullanmaları şartı getirilmişti. Bu Kanun ile;
  I. Herkese bir soyadı verildi.
  II. Sosyal sınıf farklılığı ifade eden unvanlar kaldırıldı.
  III. Ahlaka aykırı ve gülünç ifadelerin soyadı olarak kullanılmamasına karar verildi.
  Bu Kanun’un sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  1.   ?    Azınlıklar vatandaşlığa kabul edildi.
  2.   ?    Sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler kaldırıldı
  3.   ?    İsim karışıklığı sona erdi.
  4.   ?    Toplumsal alandaki sorunlardan biri giderildi.
 7. Türklerin dünya siyasi ve kültür mirasına katkılarını tespit etmek için ………………………… kuruldu

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 8. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin aşamaları arasında gösterilemez?
  1.   ?    Medeni Kanun’un kabul edilmes
  2.   ?    Saltanatın kaldırılmas
  3.   ?    Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
  4.   ?    Halifeliğin kaldırılması
 9. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
  1.   ?    Halkçılık
  2.   ?    İnkılapçılık
  3.   ?    Laiklik
  4.   ?    Milliyetçilik
 10. Harf İnkılabı’ndan sonra halka yeni alfabeyi ve okuma yazmayı öğretmek için …………………………. açılmıştır.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 11. I. Saltanatın kaldırılması
  II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi
  III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
  Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
  1.   ?    Devletçilik
  2.   ?    Milliyetçilik
  3.   ?    İnkılapçılık
  4.   ?    Cumhuriyetçilik
 12. I. Sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
  II. Hukuk alanındaki karışıklığı gidermek için I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
  III. Ülke yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldırmak için saltanat kaldırıldı.
  IV. Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
  Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  1.   ?    II, III ve IV
  2.   ?    I, II ve II
  3.   ?    I, II ve IV
  4.   ?    I, III ve IV
 13. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Üniversite Reformu

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 14. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenlik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir uygulama değildir?
  1.   ?    Cumhuriyetin ilan edilmesi
  2.   ?    Saltanatın kaldırılması
  3.   ?    TBMM’nin açılması
  4.   ?    Medeni Kanun’un kabul edilmesi
 15. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Harf İnkılabı

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 16. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  Türk Tarih Kurumunun Kurulması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 17. Türkçenin kendi benliğine, güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için ………………………… kuruldu

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 18. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan ………………………… Kararları, Atatürk Dönemi’ndeki ekonomi politikalarına yön vermiştir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 19. Osmanlı Devleti’nde ölçü, tartı, takvim ve saat gibi birçok alanda ikilik vardı. Bu durum hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerde kargaşaya neden oluyordu. Atatürk Dönemi’nde miladi takvim, uluslararası saat ve uluslararası ölçü-tartı birimleri kabul edilerek bu kargaşaya son verildi.
  Buna göre takvim, saat ve ölçülerde yapılan bu değişikliklerle aşağıdakilerlerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
  1.   ?    Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin
  2.   ?    Avrupa kültürünün ülkeye getirilmesinin
  3.   ?    Bölgeler arası kargaşanın önlenmesinin
  4.   ?    Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin
 20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün ekonomik olarak rahatlamasına zemin hazırlamıştır
  1.   ?    Halifeliğin kaldırılması
  2.   ?    Aşar vergisinin kaldırılması
  3.   ?    Köy Enstitülerinin açılması
  4.   ?    Uluslararası rakamların kabul edilmesi
 21. Gerçekleniş tarihlerini yazınız!
  İzmir İktisat Kongresi

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 22. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
  ▪ Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
  ▪ Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir.
  ▪ Türkiye halkı zamanda, servette ve dış alımda israftan kaçar.
  Bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1.   ?    Halkın yeni yönetim sistemine sahip çıkacağı vurgulanmıştır.
  2.   ?    Yerli ve millî üretim artırılmak istenmiştir.
  3.   ?    Bütün yatırımların devlet tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
  4.   ?    Halk tasarruf yapmaya yönlendirilmiştir.
 23. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini almak
  2.   ?    Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
  3.   ?    Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek
  4.   ?    Laik devlet sistemini oluşturmak
 24. Mustafa Kemal “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” ifadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?
  1.   ?    Cumhuriyeti ilan etmiştir.
  2.   ?    Millet Mekteplerini açmıştır.
  3.   ?    Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır
  4.   ?    İzmir İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
 25. “Benim yaptığım yenilikler birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yeniliklerdir.” Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü kanıtlar nitelikteki gelişmelerdendir?
  1.   ?    Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması – Halifeliğin kaldırılmas
  2.   ?    Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  3.   ?    Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması – Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
  4.   ?    Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilanı
 26. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, büyük yatırımların devlet eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Atatürk’ün …………………………. ilkesinin doğmasına zemin hazırlamıştır.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: