Religion

8.Sinif Temel Dini Bİlgiler 1.Donem 1.Yazili Sorulari

Okuma Süresi:2 Dakika, 19 Saniye

SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER-1 1.DÖNEM 2.SINAVI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.(10×5=50 Puan)

1.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

A. Allah’ın meleklerine inanmak B. Ahiret gününe inanmak,

C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ) inanmak. D. Kelime-i Şahadet getirmek

2.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?

A. Namaz kılmak B. Hacca gitmek C. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak D. Zekât vermek

“Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM)

O’nun kulu ve Resülüdür.”

3.Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?

A.Kelime-i Tevhid B.Kelime-i Şehadet C.Kelime-i Kudsiye D.Kelime-i İhlâs

4. “Kelime-i Tevhid’in” okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A. ”Lâ ilâhe illallah MuhammedurRasulullah.”

B. ”Eşhedüellâ ilâhe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühu ve Rasulüh”

C. “Vel’asr. İnnel’insânelefîhusr. İllellezîneâmenû ve amilûssâlihâtivetevâsavbilhakkıvetevâsavbissabr”

D. “Kul hüvâllâhüehad. Allâhüssamed. Lemyelid ve lemyûled. Velemyekünlehuküfüvenehad.”

5. Aşağıda dört büyük kitap ve indirilen peygamberyazılmıştır. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Kur’an-ı Kerim – Hz.Muhammed (ASM) B. İncil – Hz.İsa (AS)

C. Tevrat – Hz.Musa (AS) D. Zebur – Hz.İbrahim (AS)

6. Eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mikail (AS) B. İsrafil (AS) C. Cebrail (AS) D. Azrail (AS)

7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlin ortak özelliklerinden biri değildir?

A. Tekvin B. Sıdk C. Emanet D. İsmet

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri değildir?

A. Vücud B. Kıdem C. İrade D. Vahdaniyet

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri değildir?

A. Bekâ B. Hayat C. İlim D. Kudret

10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

A. Hz.Cercis (AS) B. Hz.Elyesâ (AS) C. Hz.Zülkifl (AS) D. Hz.Şuayp (AS)

B. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10×5=50 Puan)

{ Zebur – İncil – İsrafil – Mikail – 30 Sahife – 50 Sahife – Fetanet – Hz.Adem (AS) – Basar – Kıdem }

1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.

2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahife suhuf gönderilmiştir.

3. Hz. Dâvud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.

4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.

5. ……………. Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”

6. ……………. Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah”ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”

7. …………….…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”

8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahife suhuf gönderilmiştir.

9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.

10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%