8 sinif vatandaslik 2 donem 1 yazili cevapli

Okuma Süresi:3 Dakika, 2 Saniye

ORTAOKULU 8/A SINIFI VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ II. DÖNEM I. SINAV SORULARI

Bu sınav; Boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi soru gruplarından oluşturulmuştur. Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen soruları dikkatli okuyun! Başarılar dilerim. SORULAR A)Aşağıda verilen doğru ifadelerin başına ‘D’ Yanlış ifadelerin başına ‘Y’ yazınız. (20 p)

1- [ ]-Hak bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkidir.

2- [ ]-Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine sorumluluk denir.

3- [ ]-Kişinin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine hak denir.

4- [ ]-İnsanların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallara özgürlük denir.

5- [ ]- Bütün vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasına eşitlik denir.

6- [ ]-Seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılmak yeterlidir.

7- [ ]-Vatandaş olarak herkesin aynı vergiyi vermesi gerekir.

8- [ ]-Bütün insanlar özgürlük,onur,ve haklar bakımından eşittir.

9- [ ]-Demokrasilerde ülkeyi halkın oylarıyla seçilen sivil toplum örgütleri yönetir.

10-[ ]-Hukuk Devletinde kişi hak ve hürriyetleri devlet tarafından güvence altına alınmamıştır.

B)Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz (20 p)

(VATANDAŞ,SEÇİM,YASALAR,CUMHURİYET,BİMER,MONARŞİ)

1-……………………hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.

2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri ……………………….yoluyla halk seçer.

3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini …………………….öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.

4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi…………………………………………….tir.

5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı……………………………………………………………………..dir.

C)Aşağıdaki davranışların hangi tür ayrımcılığa girdiğini karşılarına işaretleyiniz.(20 puan)

OLAY/DAVRANIŞ Engelli ayrımcılığı Din ayrımcılığı Irk ayrımcılığı Cinsiyet Ayrımcılığı

Bir bayanın sırf bayan olmasından dolayı işe alınmaması.

Zencilere ev kiralanmaması.

Bazı dinlerin ibadet mekanlarının kapatılması.

Binalar, kaldırımlar yapılırken engellilerin

düşünülmemesi.

D)Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz(40 p) 1. Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağlık Hakkı B) Eğitim Hakkı C) Yaşama Hakkı D) Özel hayatın gizliliği hakkı 2. Aşağıdakilerden hangisi ayrımcı uygulamalara örnek gösterilemez? A.Tüm şartları uygun olmasına rağmen engelli olduğu için bir kişinin işe alınmaması B.Inançları farklı olsa da tüm vatandaşlara aynı hukuk kurallarının uygulanması C.Kadın olduğu için bir insanın eğitim hakkından mahrum bırakılması D.Aslen ülkenin başka bir yöresinden olan kişinin taşındığı yerdeki insanlarca dışlanması 3.Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşları’ndan değildir? A)Sokak Çocukları Koruma Vakfı B)MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) C)AKUT (Arama Kurtarma Timi) D)İnsan Hakları Derneği 4.Aşağıdakilerden hangisi ‘’Adalet’’ kelimesinin karşılığıdır? A)İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini belirleyen yasalardır. B)Kişinin kendisine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir. C) Haklının hakkını almaması ve haksızın cezalandırılmamasıdır. D) Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur. 5.Aşağıdakilerden hangisinin demokratik ilkelerle yönetilen bir ülkenin özellikleri arasında gösterilemez? A)Bireylerin hakları ihlal edildiğinde ihlali yapan kişi ya da kuruluşlar cezalandırılır. B)Birey ve toplum arasında güven duygusu vardır. C)Kişi egemenliğine dayalı yönetim anlayışı vardır. D) Yasalara aykırı davranmadıkları sürece insanlar özgürdürler. 6.Karşılaştığımız sorunlarda ilk çözüm yolu hangisi olmalıdır? A)Uzlaşma B)Polise başvurma C)Şiddete başvurma D)Mahkemeye başvurma 7.Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez? A)Birey olarak sahip oldukları hakları bilirler. B)İnsan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler. C)Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler. D)Başkalarının haklarına kendilerine zarar gelmediği sürece saygılıdırlar. 8.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre ; ‘’Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.’’ Bu durum insan hak ve özgürlüklerinden en çok hangisi ile ilgilidir? A)Yaşama hakkı B)Düşünce özgürlüğü C)Kişi dokunulmazlığı D)Din ve vicdan hürriyeti

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%