9 sinif bilgisayar bilimi 2 donem 1 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 8 Saniye

9.SINIF SEÇMELİ BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

1)Bir modül içinde tanımlanmış değişkenler “………….”; modüller dışında program genelinde kullanılmak üzere tanımlanmış değişkenler ise “……………..” değişkenler olarak adlandırılır. Aralarındaki en önemli fark, kapsamlarıdır. Bu kapsam, değişkenin ne zaman nerede kullanılabileceğini belirler. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)Algoritma-Akış şeması B) Program-yazılım C) Yerel-Global D) String-integer 2) ……………………. if-then-else (eğer-koşul sağlanırsa-x, değilse y) yönergesini kullanır. Bu durumda, eğer bir koşul doğru ise belli yönergeler; değilse farklı yönergeler çalıştırılabilir. “else” kısmı kullanılmak zorunda değildir; bazen bu durumlarda hiçbir yönerge olmayabilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Karar Mantık Yapısı B)Döngü Yapısı C) Doğrusal mantık yapısı D)Algortima yapısı 3. Yukarıdaki şemada program çalıştırıldığında ne yapacaktır? A) Ortalama değişkenindeki veri 50ye eşit veya büyükse geçti değilse kaldı sonucu verecektir. B) Ortalamaya göre kaldı geçti sonucu verecektir. C) Ortalama 50 ise ekrana yazacaktır. D) Şema hatalıdır program çalışmayacaktır. 4) Yukarıda tablo aşağıdaki şıkların hangisinde en doğru biçimde verilmiştir? A)Döngü yapısı B) Tek karar yapısı C) İç içe karar yapısı D) Ters Mantık yapısı 5) if ogrenciyas <18 OR ogrenciyas ==18 then Yukarıdaki koşul aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) ogrenciyas değişkenindeki değer 18e eşit veya küçükse şart sağlanmış olur. B) Ogrenciyas değeri 18den büyükse şart sağlanmış olur C) Bu hatalı bir mantıktır program çalışmaz. D) İstenilen şartlardan biri sağlanmaz ise koşul yerine 6)Soldaki şemada program çalıştığında hangi şıkta belirtilen sonuç dönmez? A) Yaş değişkenindeki değer 18e eşit veya küçükse ücret 15 olacak. B) Yaş değişkenindeki değer 18den büyük ve 65ten küçükse ücret 20 olacak. C) Yaş değişkenindeki değer 65e eşit veya büyükse ücret 10 olacak. D) Yaş değişkenindeki değer 18e veya 65e eşitse program hata verecek. 7) s=20 s=s+1 Yandaki fonksiyonda programa s=s+1 satırını 10 kere döndüren program çalıştırıldığında s değişkeninin son değeri kaç olur? A)25 B) 10 C) 15 D) 30 8) x=10 x=x+5 Yandaki fonksiyonda programa x=x+5 satırını 5 kere döndüren program çalıştırıldığında x değişkeninin son değeri kaç olur? A)25 B) 45 C) 35 D) 30 9) z=2 z=z*2 Yandaki fonksiyonda programa z=z*2 satırını 4 kere döndüren program çalıştırıldığında z değişkeninin son değeri kaç olur? A)22 B) 32 C) 40 D) 20 10) ……………………, bilgisayarın donanımını anlamlı hale getiren, bilgisayarları kullanıcıların amaçları doğrultusunda kullanmasını sağlayan kod, komut ve programlardır. Yukarıda boş bırakılan noktalı yere şıklardan hangisi gelmelidir? A)Algoritma B) Akış şeması C) Yazılım D) Donanım 11) …………., kaynak kodları hedef koda dönüştürür. Hedef kod, belirli bir platform ya da gömülü bir araç için makine dili olabilir. Hedef kod diğer bir üst düzey kaynak dil de olabilir. Yukarıda boş bırakılan noktalı yere şıklardan hangisi gelmelidir? A)Algoritma B) Derleyici C) Yazılım D) Program

12) ……………………, programcının bir programdaki olası hataları bulmasına ve düzeltmesine olanak sağlayarak programın doğru çalışması için yardımcı olur. Yukarıda boş bırakılan noktalı yere şıklardan hangisi gelmelidir? A)Hata ayıklayıcı B) Derleyici C) Yorumlayıcı D) Program 13) ……………, öğrenmesi kolay, tamamen özgür ve ücretsiz bir programlama dilidir. Nesnelere dayalı bir dil olup okunabilirliği yüksektir. …………….. dili başka programlama dilleri ile kıyaslandığında, bunun daha az kod ile işlemleri yapmasının mümkün olduğu görülecektir. ………………, bütün işletim sistemleri ile uyum içerisinde çalışmaktadır. Yukarıda boş bırakılan noktalı yere şıklardan hangisi gelmelidir? A)C,C++ B) Java C) Python D) Algoritma 14) print(1 + 6 + 4 + 10) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) 16410 B) Hata verir C) 21 D) 0 15) print(“1 + 6 + 4 + 10”) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) 16410 B) Hata verir C) 21 D) 1+6+4+10 16) >>> type(4) ……………….. >>> type(“4”) ………………. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında noktalı yerlere sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) <class “int”>, <class “str”> B) <class “str”>,<class “int”> C) <class “int”>,<class “int”> D) <class “str”>,<class “str”> 17) >>> int(“3.4”) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) 3.4 B) Hata verir C) “3.4” D) <class “int”> 18) x = 10 print(x) x = 20 print(x) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) 10,20 B) Hata verir C) “1020” D) “10”,”20” 19) x = 10 print(“x = ” + str(x)) x = 20 print(“x = ” + str(x)) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) x = 10 B) Hata verir C) 10 D) “10” x = 20 20 “20” 20) x, y, z = 100, -45, 0 print(“x =”, x, ” y =”, y, ” z =”, z) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? A) x=100 y=100 z=100 B) x=0 y=0 z=0 C) Hata verir D) x=100 y=-45 z=0 Her soru 5 puandır. Başarılar…

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: