9 Sinif Biyoloji 1 Donem 1 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 20 Saniye

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(Her soru 4 puandır.)

1.Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşik değildir?

A)Lipitler B) Karbonhidratlar C)Enzimler D) Mineraller E) ATP

2.Organik maddelere ait bazı özellikler şunlardır:

I. Enzim ve hormon yapısına katılma

II. C, H, O atomlarından oluşma

III. En fazla enerji verme

Bu organik maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

I II III

A) Protein Yağ Karbonhidrat

B) Yağ Protein Karbonhidrat

C) Karbonhidrat Protein Yağ

D) Yağ Karbonhidrat Protein

E) Protein Karbonhidrat Yağ

3-Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?

A)Öz ısısı çok düşüktür.

B)Enzimlerin çalışmasına yardımcı olur.

C)Terleme ile vücut ısısını dengeler.

D)Kan plazmasının büyük bir kısmını oluşturur.

E)Su iyi bir çözücüdür.

4-Aşağıdakilerden hangisinin yapısında asit yoktur?

A)Elma B)Sabun C)Kola

D)Gübre E)Tuz ruhu

5. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Besin yapma

B)Organizasyon

C)Çevresel uyarıya tepki

D)Hareket

E)Üreme

6.Asit suda hangi iyonu vererek iyonlaşır?

A)Cl – B)F- C)H+ D)OH- E)S-2

7.Aşağıda pH’ı verilen maddelerden hangisi asittir?

A)7 B)5 C)10 D)8 E)14

8.pH değeri verilen asitlerden hangisi daha kuvvetlidir?

A) 2 B) 1 C)5 D)5,5 E)6

9. pH değeri verilen bazlardan hangisi daha kuvvetlidir?

A) 12 B) 11 C)8 D)8,5 E)10

10.I.C II.N III.O IV.P V.H

Yukarıdakilerden hangileri karbonhidratların yapısında bulunur?

A)I,II,III B)II,IV,V C)I,III,V

D)II,III,V E)I,III,IV

11)Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit çeşidi değildir?

A)Riboz B)Maltoz C)Glikoz D)Fruktoz E)Deoksiriboz

12) Aşağıdakilerden hangisi disakkarit çeşididir?

A)Riboz B)Maltoz C)Glikoz D)Fruktoz E)Deoksiriboz

13) I.Protein

II.Yağ

III.Karbonhidrat

Yukarıda verilen besin çeşitlerini çok enerji verenden az enerji verene doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A)I,II,III B)I,III,II C)III,I,II

D)II,I,II E)II,III,I

14)Aşağıdaki elementlerden hangisi yağların yapısında bulunmaz?

A)S B)P C)N D)C E)H

15)Yağların diğer adı nedir?

A)Lipit B)Koenzim C)Glikojen

D)Gliserin E)Lugol

16)Doymamış yağ asidi hangi elementle doymuş yağ asidi haline gelir?

A)C B)N C)P D)O E)H

17)Aşağıdakilerden hangisi steroitlerin

(yağ çeşidi) özelliklerinden biri değildir?

A)Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır.

B)Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yapar.

C)Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır.

D)Erkek ve dişi eşey hormonlarının yapısına katılır.

E)Vücut tarafından D vitamini yaopımında kullanılır.

18.Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapıtaşını oluşturur?

A)Fibrinojen B)Amino asit C)Linoleik

D)Esansiyel E)Gliserin

19). Aşağıda karbonhidrat çeşitleri verilmiştir.

I. Nişasta II Selüloz III.Galaktoz

IV Glikojen V Maltoz

Verilen karbonhidratlardan bitki ve hayvanlarda üretilenler aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir?

Bitki Hayvan

A) I, II, III II, İV, V

B) I, III II, IV, V

C) II, III, IV II, IV V

D) I, II , V III, IV

E) I, II II, IV, V

20)Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan enerjiye ne denir?

A)Başlama Enerjisi B)Aktivasyon enerjisi

C)Katalizör enerjisi D)Enzim enerjisi

E)Tepkime enerjisi

21)Enzimin yapısını aşağıdaki ikililerden hangisi oluşturur?

A)Protein-Katalizör

B)Yağ-Kofaktör

C)Protein-Kofaktör

D)Kofaktör-Koenzim

E)Lipit-Koenzim

22)Enzimin etki ettiği maddeye ne denir?

A)Koenzim B)Substrat C)Kofaktör

D)Katalizör E)Sitokinez

23)Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliği değildir?

A)Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.

B)Belirli bir koenzim ya da kofaktörle çalışır.

C)Enzimler çok hızlı çalışırlar.

D)Sadece hücrede üretilirler

E)Kimyasal tepkimelerden değişmeden çıkar defalarca kullanılır.

24)Memelilerin vücudunda enzimin çalışacağı optimum sıcaklık kaç derecedir?

A)37° B)30° C)40° D)25° E)39°

25)Doğada proteinlerin yapısına katılan kaç çeşit amimo asit bulunur?

A) 8 B)12 C)16 D)18 E)20

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: