9 sinif biyoloji 2 donem 2 sinav

Okuma Süresi:9 Dakika, 23 Saniye

BİYOLOJİ DERSİ 9 SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

ORGANELLER (20 puan)

1- Ribozom a) Bitkisel hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organel

2-Endoplazmik retikulum b) Hayvansal hücrelerde, hücre bölünmesi arasında iğ ipliklerinin meydana getiren organel

3- Golgi aygıtı c) Hücrelerde salgı madeesi üretip , hücre dışına salgılayan organel

4-Lizozom d) Bitkisel hücrelerde nişasta , yağ ve protein depolayan renksiz plastit

5-Mitokondri e) Oksijenli solunum reaksiyonlarını gerçekleştirip, metabolizma için gerekli olan ATP yi üreten

organel

6- Kloroplast f) Tüm canlılarda bulunan ve protein sentezini gerçekleştiren organel

7-Kromoplast g) Bitkisel hücrelere yeşil dışındaki renkleri veren plastit

8- Lökoplast h) Hücre içindeki madde iletimini gerçekleştiren organel

9- Kontraktil koful i) Tatlısuda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyu difüzyonun tersi yönünde

Dışarıya atan organel

10- Sentrozom j) Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel

1 ( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8 ( ) 9( ) 10( )

2- Aşağıdaki tabloda boşlukları doldurunuz her bir boşluk 1 puandır (24 puan )

Omurgalılar Kalpleri kaç odacıklı Sıcak kanlı mı Soğuk kanlı mı Temiz kanlı mı Kirli kanlı mı Azotlu boşaltım ürünü Solunum şekli Döllenme ve gelişim şekli

Balıklar

Solungaç solunumu

Kurbağlar

Soğuk kanlı

Sürüngenler

Üç odacıklı İç döllenme dış gelişim

Kuşlar

Temiz kanlı

Memeliler

Üre

3- Kanguru , timsah , tavuk , köstebek, yunus , yılan , kirpi , hamsi , deve kuşu , semender yandaki omurgalı hayvanları sınıflandırınız (10 puan)

Balık :

Kurbağa: 6-kloak nedir ?

Surungen :

Kuş:

Memeli :

4- Omurgasız hayvanları basitten gelişmişe doğru sıralayınız (8 puan )

1- süngerler 2. 3. 4. 5. 6. Derisi dikenliler

5- kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz . ( kitapsı akciğer , malpighi tüpü , arkeabakteri , sera etkisi , köpek balığı

Böcekler, çam ağacı , kitin, monokotil , bakteriler ) (20 puan )

1- Hiçbir canlının yaşamadığı ortamda yaşayan canlılar ……………………………..dir

2- Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir

3- Mantarların hücre duvarı …………….. yapısındadır.

4- tür çeşitliliği en fazla olan canlı gurubu …………………… dir.

5- Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.

6- ……………………….. Açık tohumlu bitkilere örnektir.

7- Atmosferdeki kirletici gazların (CO2 gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların geri yansımasını engelleyip dünyanın ısınmasına

Sebep olmasına ……………… denir

8-Sütün mayalanıp yoğurt olmasını sağlayan canlılar yararlı……………………….dir.

9- ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.

10- mısır kapalı tohumlulardan ………………….. bitkidi

TEST SORULARI

1- Bakteriler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi

yanlıştır?

A) Hücre duvarları peptidoglikan yapıdadır

B) tek hücreli, prokaryot canlılardır

C)uygun olmayan koşullarda endospor oluştururlar

D)hastalık yapan türleri kapsül bulundurur

E) heterotrof türleri fagositozla beslenir

2) Arkeler ile ilgili olarak

I. Prokaryot tek hücreli canlılardır .

II. Ekstrem koşullarda yaşarlar .

III. Çevre koşullarına karşı toleransları yüksektir

İfadelerden hangileri doğrudur ?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3- Virüsler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Sitoplazma ve hücre organelleri yoktur

B) canlı hücre dışında kristalleşirler

C) enzim sistemleri sayesinde protein kılıflarını sentezlerler

D) nükleoprotein yapıdadırlar

E) tek çeşit nükleik asit bulundururlar

4- Kurbağalarda ve aşağıdaki hangi canlıda başkalaşım gözlenir?

A)Böcekler B)balıklar C)surungenler D)kuşlar E)memeliler

5- Mantarlar aleminin tüm üyeleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır ?

A) Hif ve miselyum gibi ipliksi uzantılara sahip olma

B) hastalık yapıcı olma

C) tomurcuklanarak üreme

D) ökaryot hücreli olma

E) saprofit olarak beslenme

6- Kapalı tohumlulularda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

A)meyve B)kozalak C) gerçek çiçek D) tohum E) besi doku

7-Açık tohumlu bitkiler ile ilgili

I- Enine kalınlaşabilirler

II- iğnemsi yaprakları vardır

III- iletim demeti bulundururlar

Verilenlerden hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8- Eklembacaklılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Tır?

A) Vücutlar segmentlidir

B) protein ve kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır

C) beslenmelerine bağlı olarak ağız yapıları farklılık gösterir

D) tamamı başkalaşım geçirir

E) sinir sistemine sahiptirler

9- Kurbağa ve sürüngenler için , aşağıda verilenlerden hangisi

Ortaktır?

A) Böbrekler ile boşaltım yaparlar

B) deri solunumu yaparlar

C) başkalaşım geçirirler

D) iç döllenme yaparlar.

E) Olgun alyuvarları çekirdeksizdir

10- -Boşaltım maddeleri ürik asittir.

– sıcakkanlı canlılardır

– kalpleri dört odacıklıdır – derileri tüylerle örtülüdür.

– Akciğerlere bağlı hava keseleri bulunur

Yukarıda özellikleri verilen omurgalı sınıfı aşağıdakilerden

Hangisidir ?

A)kuş B)memeli C)balık D)sürüngen E) kurbağa

11-Dünyanın çöplük olup kokuşmasını önleyen canlılar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) saprofit bakteriler B) kuşlar C) algler D) öglena E) dinazor

12- Bazı bakteriler sıcaklığın atması besin ve su miktarının

azalması gibi olumsuz çevre koşullarında canlılıklarını devam ettirebilirler .

Bakterilere dayanıklılık kazandıran bu özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?

A) kapsül içerme

B) prokaryot yapıda olma

C) halkasal dna içerme

D) endospor oluşturma

E) hücre duvarı içerme

13-Parazit bakterilerin bulunduğu bir deney kabında aşağıdaki

Moleküllerden hangisinin derişiminin azalması beklenir ?

A) Nişasta B)sükroz C) protein D)glikojen E) amino asit

14-. Omurgalı hayvanlara ait,

I. Boşaltım için böbrek bulundurma

II. Kapalı kan dolaşımına sahip olma

III. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış iskelete sahip olma

IV. Sinir şeridini sırtta bulundurma

verilen özelliklerden hangileri omurgasız hayvanlarda da gözlenebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III

15. • Solungaç solunumu

• Akciğer solunumu

• Deri solunumu

Hayatının belirli dönemlerinde yukarıda verilen solunum çeşitlerini gerçekleştirebilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıklar B) İki Yaşamlılar C) Eklem Bacaklılar D) Sürüngenler

E) Memeliler

16- I. Ciğerotu

II. Karayosunu

III. Yonca

IV. Pirinç

Verilen bitkilerin hangilerinde iletim demetine rastlanır?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

17. I. Meşe

II. Şapkalı mantar

III. Paramesyum

IV. Mısır

Yukarıdaki canlılardan hangileri bitkiler âleminde

Yer almaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Her test sorusu 1 puandır.

Başarılar

ADI SOYADI :

SINIF : AĞRI SPOR LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ

DERSİ 9 SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI B GRUBU

ORGANELLER (20 puan)

1- Ribozom a) Bitkisel hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organel

2-Endoplazmik retikulum b) Hayvansal hücrelerde, hücre bölünmesi arasında iğ ipliklerinin meydana getiren organel

3- Golgi aygıtı c) Hücrelerde salgı madeesi üretip , hücre dışına salgılayan organel

4-Lizozom d) Bitkisel hücrelerde nişasta , yağ ve protein depolayan renksiz plastit

5-Mitokondri e) Oksijenli solunum reaksiyonlarını gerçekleştirip, metabolizma için gerekli olan ATP yi üreten

organel

6- Kloroplast f) Tüm canlılarda bulunan ve protein sentezini gerçekleştiren organel

7-Kromoplast g) Bitkisel hücrelere yeşil dışındaki renkleri veren plastit

8- Lökoplast h) Hücre içindeki madde iletimini gerçekleştiren organel

9- Kontraktil koful i) Tatlısuda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyu difüzyonun tersi yönünde

Dışarıya atan organel

10- Sentrozom j) Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel

1 ( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8 ( ) 9( ) 10( )

2- Aşağıdaki tabloda boşlukları doldurunuz her bir boşluk 1 puandır (24 puan )

Omurgalılar Kalpleri kaç odacıklı Sıcak kanlı mı Soğuk kanlı mı Temiz kanlı mı Kirli kanlı mı Azotlu boşaltım ürünü Solunum şekli Döllenme ve gelişim şekli

Balıklar

Solungaç solunumu

Kurbağlar

Soğuk kanlı

Sürüngenler

Üç odacıklı İç döllenme dış gelişim

Kuşlar

Temiz kanlı

Memeliler

Üre

3- Kanguru , timsah , tavuk , köstebek, yunus , yılan , kirpi , hamsi , deve kuşu , semender yandaki omurgalı hayvanları sınıflandırınız (10 puan)

Balık : 4- Sınıflandırma basamaklarını küçükten büyüğe doğru yazınız (5 puan)

Kurbağa: 1 . Tür 2. 3. 4 5. 6. 7. Alem

Surungen :

Kuş:

Memeli :

5- Omurgasız hayvanları basitten gelişmişe doğru sıralayınız (4 puan )

1- süngerler 2. 3. 4. 5. 6. Derisi dikenliler

6- kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz . ( kitapsı akciğer , malpighi tüpü , ötrofikasyon , sera etkisi , köpek balığı

nefridyum , ağsı sinir sistemi , mezozom , halkalı solucan monokotil ) (10 puan )

1- Bizdeki mitokondrinin bakterideki karşılığı oksijenli solunumun yapıldığı yer…………………… dur

2- Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir

3- deniz anasında ……………………. Sinir sistemi bulunur .

4-Kapalı dolaşım sistemi ilk kez ……………………. Da görülür .

5- Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.

6-……………………… tatlı sularda alglerin (su yosunu ) aşırı şekilde çoğalmasıdır

7- Atmosferdeki kirletici gazların (CO2 gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların geri yansımasını engelleyip dünyanın ısınmasına

Sebep olmasına ……………… denir

8- toprak solucanındaki boşaltım organı ……………… dur

9- ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.

1-. I. İğne şeklinde yaprak

II. Kozalak bulundurma

III. Tohum oluşturma

IV. Meyve oluşturma

Verilenlerden hangileri açık tohumlu bitkilere ait bir özellik değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

2. I. Akciğer solunumu yapması

II. Vücutlarının tüylerle kaplı olması

III. Bazı kemiklerin içinin boş olması

IV. Vücut sıcaklıklarının sabit olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri omurgalı hayvan gruplarından sadece kuşlara aittir?

A) Yalnız II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi memelilerin ayırt edilmesinde kullanılmaz?

A) Diyafram kaslı olması

B) Vücutlarının kıllarla kaplı olması

C) Vücut sıcaklığının sabit olması

D) Süt ve ter bezlerinin bulunması

E) Akciğerlerinde alveol bulunması

4- Bakteriler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi

yanlıştır?

A) Hücre duvarları peptidoglikan yapıdadır

B) tek hücreli, prokaryot canlılardır

C)uygun olmayan koşullarda endospor oluştururlar

D)hastalık yapan türleri kapsül bulundurur

E) heterotrof türleri fagositozla beslenir

5) Arkeler ile ilgili olarak

I. Prokaryot tek hücreli canlılardır .

II. Ekstrem koşullarda yaşarlar .

III. Çevre koşullarına karşı toleransları yüksektir

İfadelerden hangileri doğrudur ?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6- Virüsler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Sitoplazma ve hücre organelleri yoktur

B) canlı hücre dışında kristalleşirler

C) enzim sistemleri sayesinde protein kılıflarını sentezlerler

D) nükleoprotein yapıdadırlar

E) tek çeşit nükleik asit bulundururlar

7- * çift çekirdeğe sahip olma

* Yalancı ayakları ile beslenme

* insanda sıtma hastalığına neden olma

* hem ototrof hem heterotrof beslenme

Aşağıdaki canlılardan hangisinin özelliğine yukarıda yer verilmemiştir ?

A)Amip B)Öglana C)sporlular D)paramesyum E)alg

8- Mantarlar aleminin tüm üyeleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır ?

A) Hif ve miselyum gibi ipliksi uzantılara sahip olma

B) hastalık yapıcı olma

C) tomurcuklanarak üreme

D) ökaryot hücreli olma

E) saprofit olarak beslenme

9- Kapalı tohumlulularda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

A)meyve B)kozalak C) gerçek çiçek D) tohum E) besi doku

10-Açık tohumlu bitkiler ile ilgili

I- Enine kalınlaşabilirler

II- iğnemsi yaprakları vardır

III- iletim demeti bulundururlar

Verilenlerden hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) II ve III E) I, II ve III

11- Eklembacaklılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

Yanlıştır ?

A) Vücutlar segmentlidir

B) protein ve kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır

C) beslenmelerine bağlı olarak ağız yapıları farklılık gösterir

D) tamamı başkalaşım geçirir

E) sinir sistemine sahiptirler

12- Pandorina kolonisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğru değildir ?

A) hücre sayısı volvoxtan azdır

B) ökaryot hücre yapısındadır

C) bazı hücrelerinde kloroplast yoktur

D) aktif hareket edebilir

E) hücreler arasında iş bölümü yoktur

13- Ototrof bakterilerinin tamamında

I- oksijen üretimi

II- karbondioksit kullanımı

III- besin sentezi

IV- klorofilin güneş ışığnı soğurması

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir ?

A) I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E) III ve IV

14- I. Ciğerotu

II. Karayosunu

III. Yonca

IV. Pirinç

Verilen bitkilerin hangilerinde iletim demetine rastlanır?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

15- Aşağıda verilenlerden hangisi tüm omurgalı hayvanlar için kesinlikle doğrudur?

A) Sinir şeridi sırttadır.

B) Vücut kıllarla kaplıdır.

C) Ter ve süt bezleri vardır.

D) Vücut sıcaklıkları sabittir.

E) Akciğer solunumu görülür.

16- Karayosunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Damar sistemi bulunmaz.

B) Üremeleri spor ile olur.

C) Tohum oluşumu görülmez.

D) Gerçek kök ve gövde vardır.

E) Nemli ortamlarda yaşarlar

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: