9 sinif biyoloji 2 donem 2 sinav

Okuma Süresi:27 Dakika, 8 Saniye

9 sinif biyoloji 2 donem 2 sinav

9 sinif biyoloji 2 donem 2 sinav

 

BİYOLOJİ DERSİ 9 SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI     

 

 

ORGANELLER (20 puan)

1- Ribozom                                          a) Bitkisel hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organel

2-Endoplazmik retikulum                 b) Hayvansal hücrelerde, hücre bölünmesi arasında iğ ipliklerinin meydana getiren organel

3- Golgi aygıtı                                      c) Hücrelerde salgı madeesi üretip , hücre dışına salgılayan organel

4-Lizozom                                            d) Bitkisel hücrelerde nişasta , yağ ve protein depolayan renksiz plastit

5-Mitokondri                                      e) Oksijenli solunum reaksiyonlarını gerçekleştirip, metabolizma için gerekli olan ATP yi üreten

                                                                  organel

6- Kloroplast                                       f) Tüm canlılarda bulunan ve protein sentezini gerçekleştiren organel

7-Kromoplast                                     g) Bitkisel hücrelere yeşil dışındaki renkleri veren plastit

8- Lökoplast                                        h) Hücre içindeki madde iletimini gerçekleştiren organel

9- Kontraktil koful                             i) Tatlısuda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyu difüzyonun tersi yönünde

                                                                   Dışarıya atan organel

10- Sentrozom                                    j) Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel

 

1 (     )           2(     )         3(     )          4(      )          5(       )           6(      )                  7(      )              8 (      )              9(         )            10(      )    

2-  Aşağıdaki tabloda boşlukları doldurunuz her bir boşluk  1 puandır  (24 puan )

Omurgalılar

Kalpleri kaç odacıklı

Sıcak kanlı mı

Soğuk kanlı mı

Temiz kanlı mı

Kirli kanlı mı

Azotlu boşaltım

ürünü

Solunum şekli

Döllenme ve

gelişim şekli

Balıklar

 

 

 

 

 

Solungaç

solunumu

 

Kurbağlar

 

 

 Soğuk kanlı

 

 

 

 

Sürüngenler

 

 Üç odacıklı

 

 

 

 

İç  döllenme

dış gelişim

Kuşlar

 

 

 

Temiz kanlı

 

 

 

Memeliler

 

 

 

 

Üre

 

 

 

3- Kanguru  ,    timsah  ,  tavuk  ,   köstebek,   yunus , yılan ,  kirpi ,  hamsi  , deve kuşu  ,  semender   yandaki omurgalı hayvanları sınıflandırınız  (10 puan)

                    

 Balık :                                                                                                                                                                                                                    

Kurbağa:                                                                                                       6-kloak nedir ?

Surungen :

Kuş:

Memeli :

 

4- Omurgasız hayvanları basitten gelişmişe doğru  sıralayınız (8 puan )

1- süngerler              2.                          3.                                4.                                     5.                                   6. Derisi dikenliler

 

5–   kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz .  (  kitapsı akciğer   ,   malpighi tüpü ,  arkeabakteri ,  sera etkisi ,  köpek balığı

 Böcekler, çam ağacı , kitin,   monokotil      , bakteriler ) (20 puan )

1-  Hiçbir canlının yaşamadığı ortamda yaşayan canlılar ……………………………..dir

2-  Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir

3- Mantarların hücre duvarı …………….. yapısındadır.

4- tür çeşitliliği en fazla olan canlı gurubu   …………………… dir.

5-  Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.

6-  ……………………….. Açık tohumlu bitkilere örnektir.

7-  Atmosferdeki kirletici  gazların (CO2  gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların  geri yansımasını engelleyip  dünyanın ısınmasına

Sebep olmasına ……………… denir

8-Sütün mayalanıp yoğurt olmasını sağlayan canlılar yararlı……………………….dir.

9-  ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.

10- mısır kapalı tohumlulardan  …………………..   bitkidi

 

TEST SORULARI

 

1- Bakteriler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi

yanlıştır?

A) Hücre duvarları peptidoglikan yapıdadır

B) tek hücreli, prokaryot canlılardır

C)uygun olmayan koşullarda endospor oluştururlar

D)hastalık yapan türleri kapsül bulundurur

E) heterotrof  türleri fagositozla beslenir

 

2) Arkeler ile ilgili olarak

I. Prokaryot tek hücreli canlılardır .

II. Ekstrem koşullarda yaşarlar .

III.  Çevre  koşullarına karşı toleransları yüksektir 

 İfadelerden hangileri doğrudur ?

  A)Yalnız I    B) I ve II     C) I  ve III      D)  II  ve  III     E) I,  II   ve III

 

3- Virüsler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır  ?

A)  Sitoplazma ve hücre organelleri yoktur

B) canlı hücre dışında  kristalleşirler

C)  enzim sistemleri sayesinde protein kılıflarını sentezlerler

D) nükleoprotein  yapıdadırlar

E)  tek çeşit nükleik asit bulundururlar

 

4- Kurbağalarda ve aşağıdaki hangi canlıda başkalaşım gözlenir?

A)Böcekler  B)balıklar  C)surungenler   D)kuşlar    E)memeliler

5-  Mantarlar aleminin tüm üyeleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır ?

 A)  Hif ve miselyum gibi ipliksi uzantılara sahip olma

B)  hastalık yapıcı olma

C) tomurcuklanarak üreme

D) ökaryot hücreli olma

E) saprofit olarak beslenme

 

6- Kapalı tohumlulularda aşağıdakilerden hangisi  bulunmaz ?

A)meyve      B)kozalak    C) gerçek çiçek    D) tohum  E) besi doku

7-Açık tohumlu bitkiler ile ilgili

I- Enine kalınlaşabilirler

II- iğnemsi yaprakları vardır 

III- iletim demeti   bulundururlar

 Verilenlerden hangileri doğrudur ?

 A) Yalnız I   B) Yalnız II  C)I ve II  D) II ve III     E) I, II ve III

     

8-  Eklembacaklılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Tır?

A) Vücutlar segmentlidir

B) protein ve kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır

C) beslenmelerine bağlı olarak ağız  yapıları farklılık gösterir

D) tamamı başkalaşım  geçirir

E) sinir sistemine sahiptirler

9- Kurbağa ve sürüngenler için , aşağıda verilenlerden hangisi

Ortaktır?

A) Böbrekler ile boşaltım yaparlar

B) deri solunumu yaparlar

C) başkalaşım geçirirler

D) iç döllenme yaparlar. 

E) Olgun alyuvarları çekirdeksizdir

10-   -Boşaltım maddeleri  ürik asittir.

– sıcakkanlı canlılardır

– kalpleri dört odacıklıdır    – derileri tüylerle örtülüdür.

– Akciğerlere bağlı hava  keseleri bulunur

 Yukarıda özellikleri verilen omurgalı sınıfı aşağıdakilerden

Hangisidir ?

 A)kuş    B)memeli    C)balık     D)sürüngen     E) kurbağa

11-Dünyanın çöplük olup kokuşmasını önleyen canlılar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) saprofit bakteriler   B) kuşlar   C) algler  D) öglena  E) dinazor

12- Bazı bakteriler  sıcaklığın atması besin ve su miktarının

 azalması gibi olumsuz çevre koşullarında canlılıklarını devam ettirebilirler .

   Bakterilere  dayanıklılık kazandıran bu özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?

 A) kapsül içerme

B) prokaryot  yapıda olma

C) halkasal dna içerme

D) endospor oluşturma

E) hücre duvarı içerme

 

13-Parazit  bakterilerin bulunduğu bir deney kabında aşağıdaki

Moleküllerden hangisinin derişiminin azalması beklenir ?

 A) Nişasta     B)sükroz    C)  protein     D)glikojen   E) amino asit

 

14-. Omurgalı hayvanlara ait,

 I. Boşaltım için böbrek bulundurma

II. Kapalı kan dolaşımına sahip olma

III. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış iskelete sahip olma

 IV. Sinir şeridini sırtta bulundurma

verilen özelliklerden hangileri omurgasız hayvanlarda da gözlenebilir?

 A) Yalnız II   B) Yalnız IV   C) I ve III    D) II ve IV   E) I, II ve III

 

15. • Solungaç solunumu

      • Akciğer solunumu

       • Deri solunumu

Hayatının belirli dönemlerinde yukarıda verilen solunum çeşitlerini gerçekleştirebilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Balıklar       B) İki Yaşamlılar     C) Eklem Bacaklılar   D) Sürüngenler

 E) Memeliler

 

16-   I. Ciğerotu  

        II. Karayosunu  

        III. Yonca

         IV. Pirinç  

Verilen bitkilerin hangilerinde iletim demetine rastlanır?

A) I ve II     B) III ve IV     C) I, II ve III    D) II, III ve IV     E) I, II, III ve IV

 

17. I. Meşe

II. Şapkalı mantar

III. Paramesyum

IV. Mısır                                

Yukarıdaki canlılardan hangileri bitkiler âleminde

Yer almaz?

A) I ve II  B) I ve III C) II ve III  D) II ve IV  E) III ve IV

 

Her test sorusu 1 puandır.

Başarılar

 

POR LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ 9 SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI   B  GRUBU  

 

ORGANELLER (20 puan)

1- Ribozom                                          a) Bitkisel hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organel

2-Endoplazmik retikulum                 b) Hayvansal hücrelerde, hücre bölünmesi arasında iğ ipliklerinin meydana getiren organel

3- Golgi aygıtı                                      c) Hücrelerde salgı madeesi üretip , hücre dışına salgılayan organel

4-Lizozom                                            d) Bitkisel hücrelerde nişasta , yağ ve protein depolayan renksiz plastit

5-Mitokondri                                      e) Oksijenli solunum reaksiyonlarını gerçekleştirip, metabolizma için gerekli olan ATP yi üreten

                                                                  organel

6- Kloroplast                                       f) Tüm canlılarda bulunan ve protein sentezini gerçekleştiren organel

7-Kromoplast                                     g) Bitkisel hücrelere yeşil dışındaki renkleri veren plastit

8- Lökoplast                                        h) Hücre içindeki madde iletimini gerçekleştiren organel

9- Kontraktil koful                             i) Tatlısuda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyu difüzyonun tersi yönünde

                                                                   Dışarıya atan organel

10- Sentrozom                                    j) Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel

 

1 (     )           2(     )         3(     )          4(      )          5(       )           6(      )                  7(      )              8 (      )              9(         )            10(      ) 

    

2-  Aşağıdaki tabloda boşlukları doldurunuz her bir boşluk  1 puandır  (24 puan )

Omurgalılar

Kalpleri kaç odacıklı

Sıcak kanlı mı

Soğuk kanlı mı

Temiz kanlı mı

Kirli kanlı mı

Azotlu boşaltım

ürünü

Solunum şekli

Döllenme ve

gelişim şekli

Balıklar

 

 

 

 

 

Solungaç

solunumu

 

Kurbağlar

 

 

 Soğuk kanlı

 

 

 

 

Sürüngenler

 

 Üç odacıklı

 

 

 

 

İç  döllenme

dış gelişim

Kuşlar

 

 

 

Temiz kanlı

 

 

 

Memeliler

 

 

 

 

Üre

 

 

 

3- Kanguru  ,    timsah  ,  tavuk  ,   köstebek,   yunus , yılan ,  kirpi ,  hamsi  , deve kuşu  ,  semender   yandaki omurgalı hayvanları sınıflandırınız  (10 puan)

                    

 Balık :                                                                                                   4- Sınıflandırma basamaklarını küçükten büyüğe doğru yazınız (5 puan)

Kurbağa:                                                                                                 1 . Tür    2.                3.               4                  5.                 6.               7. Alem 

Surungen :

Kuş:

Memeli :

 

5- Omurgasız hayvanları basitten gelişmişe doğru  sıralayınız (4 puan )

1- süngerler              2.                          3.                                4.                                     5.                                   6. Derisi dikenliler

 

6–   kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz .  (  kitapsı akciğer   ,   malpighi tüpü ,  ötrofikasyon ,  sera etkisi ,  köpek balığı

 nefridyum ,  ağsı sinir sistemi   ,    mezozom ,   halkalı solucan  monokotil ) (10 puan )

1-   Bizdeki mitokondrinin  bakterideki  karşılığı  oksijenli solunumun yapıldığı yer…………………… dur

2-  Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir

3- deniz anasında  ……………………. Sinir sistemi bulunur .

4-Kapalı dolaşım sistemi ilk kez ……………………. Da  görülür .

5-  Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.

6-………………………  tatlı sularda alglerin  (su yosunu )  aşırı şekilde çoğalmasıdır

7-  Atmosferdeki kirletici  gazların (CO2  gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların  geri yansımasını engelleyip  dünyanın ısınmasına

Sebep olmasına ……………… denir

8- toprak solucanındaki  boşaltım organı ………………   dur

9-  ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.

 

1-. I. İğne şeklinde yaprak

 II. Kozalak bulundurma

 III. Tohum oluşturma

IV. Meyve oluşturma

Verilenlerden hangileri açık tohumlu bitkilere ait bir özellik değildir?

 A) Yalnız I     B) Yalnız IV    C) I ve II     D) II ve III     E) I ve IV

 

2. I. Akciğer solunumu yapması

 II. Vücutlarının tüylerle kaplı olması

III. Bazı kemiklerin içinin boş olması

IV. Vücut sıcaklıklarının sabit olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri omurgalı hayvan gruplarından sadece kuşlara aittir?

 A) Yalnız II      B) II ve III   C) II ve IV    D) I, II ve III 

 E) I, II, III ve IV

 

3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi memelilerin ayırt edilmesinde kullanılmaz?

A) Diyafram kaslı olması

 B) Vücutlarının kıllarla kaplı olması

C) Vücut sıcaklığının sabit olması

D) Süt ve ter bezlerinin bulunması

 E) Akciğerlerinde alveol bulunması

 

4- Bakteriler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi

yanlıştır?

A) Hücre duvarları peptidoglikan yapıdadır

B) tek hücreli, prokaryot canlılardır

C)uygun olmayan koşullarda endospor oluştururlar

D)hastalık yapan türleri kapsül bulundurur

E) heterotrof  türleri fagositozla beslenir

 

5) Arkeler ile ilgili olarak

I. Prokaryot tek hücreli canlılardır .

II. Ekstrem koşullarda yaşarlar .

III.  Çevre  koşullarına karşı toleransları yüksektir 

 İfadelerden hangileri doğrudur ?

  A)Yalnız I    B) I ve II     C) I  ve III      D)  II  ve  III     E) I,  II   ve III

 

6- Virüsler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır  ?

A)  Sitoplazma ve hücre organelleri yoktur

B) canlı hücre dışında  kristalleşirler

C)  enzim sistemleri sayesinde protein kılıflarını sentezlerler

D) nükleoprotein  yapıdadırlar

E)  tek çeşit nükleik asit bulundururlar

 

7-  *  çift çekirdeğe sahip olma

      * Yalancı  ayakları ile beslenme

      * insanda sıtma hastalığına neden olma

      * hem ototrof hem heterotrof  beslenme

 Aşağıdaki  canlılardan hangisinin özelliğine yukarıda yer verilmemiştir ?

 A)Amip        B)Öglana    C)sporlular     D)paramesyum    E)alg

 

8-  Mantarlar aleminin tüm üyeleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır ?

 A)  Hif ve miselyum gibi ipliksi uzantılara sahip olma

B)  hastalık yapıcı olma

C) tomurcuklanarak üreme

D) ökaryot hücreli olma

E) saprofit olarak beslenme

 

9- Kapalı tohumlulularda aşağıdakilerden hangisi  bulunmaz ?

A)meyve      B)kozalak    C) gerçek çiçek    D) tohum  E) besi doku

 

10-Açık tohumlu bitkiler ile ilgili

I- Enine kalınlaşabilirler

II- iğnemsi yaprakları vardır 

III- iletim demeti   bulundururlar

 Verilenlerden hangileri doğrudur ?

 A) Yalnız I   B) Yalnız II  C)I ve II  D) II ve III     E) I, II ve III

     

11-  Eklembacaklılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

Yanlıştır ?

A) Vücutlar segmentlidir

B) protein ve kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır

C) beslenmelerine bağlı olarak ağız  yapıları farklılık gösterir

D) tamamı başkalaşım  geçirir

E) sinir sistemine sahiptirler

 

12- Pandorina kolonisi  ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğru  değildir ?

A) hücre sayısı volvoxtan azdır

B) ökaryot  hücre yapısındadır

C) bazı hücrelerinde  kloroplast yoktur

D) aktif hareket edebilir

E) hücreler arasında iş bölümü yoktur

 

13- Ototrof bakterilerinin tamamında

I- oksijen üretimi

II- karbondioksit kullanımı

III- besin sentezi

IV- klorofilin  güneş ışığnı soğurması

 olaylarından  hangileri  ortak    olarak gerçekleşir ?

 A) I ve II      B)I ve III        C)II ve III        D)II ve IV         E) III ve  IV

 

14-  I. Ciğerotu  

        II. Karayosunu  

        III. Yonca

         IV. Pirinç  

Verilen bitkilerin hangilerinde iletim demetine rastlanır?

A) I ve II     B) III ve IV     C) I, II ve III    D) II, III ve IV     E) I, II, III ve IV

 

15- Aşağıda verilenlerden hangisi tüm omurgalı hayvanlar için kesinlikle doğrudur?

A) Sinir şeridi sırttadır.

B) Vücut kıllarla kaplıdır.

C) Ter ve süt bezleri vardır.

D) Vücut sıcaklıkları sabittir.

E) Akciğer solunumu görülür.

 

16- Karayosunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 A) Damar sistemi bulunmaz.

 B) Üremeleri spor ile olur.

 C) Tohum oluşumu görülmez.

 D) Gerçek kök ve gövde vardır.

E) Nemli ortamlarda yaşarlar.

 

Her test sorusu 2 puandır   sınav   105 puan üzerindendir

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: