Read Time:7 Minute, 45 Second

9 Sinif Cografya 2 Donem 2 Yazili

 

 1-a)Yerkabuğu hangi katmanlardan oluşmuştur?(3p)

b) Zongüldak’taki taş körü yatakları hangi jeolojik dönemde oluşmuştur?(3p)

c) Rüzgarların taşıdığı ince boyutlu maddelerin yarı nemli bölgelerde birikmesiyle oluşan verimli topraklara …………..adı verilir.(4p)

2-a)Yeryü­zünün ilk kara parçaları hangileridir?(8p)

Çöküntü depremleri en çok hangi bölgemizde görülür?(2p)

Kuzey Anadolu  Dağları ile Toros Dağları hangi kıvrım sistemiyle oluşmuştur?(5p)

Üçüncü Jeolojik dönemde oluşan okyanuslar hangileridir?(5p)

a)Dördüncü Jeolojik dönemde ülkemizde oluşan deniz ve boğazları yazınız(5p)

b)Dış kuvvetler hangileridir?(5p)

İç kuvvetler nelerdir?(6p)

karaların ağırlaşıp çökmesiyle deniz ilerler,

buna ……………………………denir82p).

c)………………. Yoğunluğun ve sıcaklığın en fazla olduğu katmandır(2p).

6-a)Antiklinal ve senklinallerin en yaygın olduğu

bölgelerimizi yazınız(4p)

Horst ve graben en çok hangi bölgemizde görülür?(3p)

c)Volkanik dağların en fazla yer aldığı bölgemiz hangisidir?(3p)

Etki alanı ve şiddeti en fazla olan deprem hangisidir?(3p)

Yeryüzünde rüzgârların en etkili olduğu bölgeleri yazınız?(3p)

c)Rüzgar aşınım şekilleri hangileridir?(4p)

 

8-Dünyada en yaygın dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akarsular  B)Buzullar C)Rüzgarlar

D)Dalgalar E) Akıntılar

 

9-Aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedeni manto değildir?

A) Orojenik hareketler B) Epirojenik hareketler

C) Volkanik faaliyetler D) Gelgit olayı E) Depremler

 

10-Yukarıdaki yer şeklinin oluşmasına neden olan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epirojenez (kıta oluşumu) B) Orojenez (dağ oluşumu)

C) Volkanizma D) Depremler (seizma)

E) Gel-git (med-cezir)

 

11-Yukarıdaki yer şeklinin görüldüğü arazinin en belir­gin Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağışların düzenli olması  B)Sert kayaların yaygın olması

C)Nemli bir bölge olması  D)Rüzgâr erozyonunun şiddetli olması

E) Gece gündüz sıcaklık farkının az olması

 

12-Bir yörenin yakın bir jeolojik zamanda oluşan yer kabuğu hareketlerinden etkilendiğini aşağıdakiler­den hangisi kanıtlar?

A) Heyelan ve yer göçmelerinin sık görülmesi

B) Zengin taşkömürü yataklarının bulunması

C) Sık sık tektonik depremlere maruz kalması

D) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

E) Akarsuların yatak eğimlerinin az olması

 

I- Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalara denir.

II- Bir göl veya kapalı bir çukurlukta akarsuyun aşın­dırabileceği son seviyeye denir.

III- Akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere denir.

 

13-Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden han­gilerinin karşılığıdır?

I                                 II                        III

A) Kapalı havza       Lapya              Kaynak

B) Düzenli rejim      Kanyon           Delta

C) Kapalı havza       Dolin              Yardang

D) Kıta yamacı       Falez                 Şelâle

E) Açık havza       Yerel kaide          Ağız

 

Not dağılımı;Test soruları 5p,diğer soruların doğru

Cevabının puanı sorunun karşısında yazılıdır.

 

1-a)Yerkabuğu hangi katmanlardan oluşmuştur?(3p)Sial  ve Sima’dan oluşur

b) Zongüldak’taki taş körü yatakları hangi jeolojik dönemde oluşmuştur?(3p)

I.jeolojk dönemde (paleozoik) oluşmuştur

c) Rüzgarların taşıdığı ince boyutlu maddelerin yarı nemli bölgelerde birikmesiyle oluşan verimli topraklara LÖS.adı verilir.(4p)

2-a)Yeryü­zünün ilk kara parçaları hangileridir?(8p)

  Grönland, Sibirya, Doğu Kanada, Arap Yarımadası

Çöküntü depremleri en çok hangi bölgemizde görülür?(2p)

Akdeniz Bölgesinde

Kuzey Anadolu  Dağları ile Toros Dağları hangi kıvrım sistemiyle oluşmuştur?(5p)

Alp –Himalaya Kıvrım sistemiyle oluşmuştur

Üçüncü Jeolojik dönemde oluşan okyanuslar hangileridir?(5p)

Atlas ve Hint okyanusu oluşmuştur

a)Dördüncü Jeolojik dönemde ülkemizde oluşan deniz ve boğazları yazınız(5p)

İstanbul-Çanakkale boğazları ile Ege Denizi oluşmuştur

b)Dış kuvvetler hangileridir?(5p)

Rüzgarlar-Akarsular ve göller-Dalga ve akıntılar-yeraltı suları

Ve Buzullar

) İç kuvvetler nelerdir?(6p)

1-Orojenez (Dağ oluşumu) 2- Epirojenez(Kıta oluşumu)

 Volkanizma 4- Depremler

karaların ağırlaşıp çökmesiyle deniz ilerler,

c) Çekirdek Yoğunluğun ve sıcaklığın en fazla olduğu katmandır(2p).

-a)Antiklinal ve senklinallerin en yaygın olduğu

bölgelerimizi yazınız(4p)

 Kara Deniz ve Akadeniz bölgelerimizde

 b)Horst ve graben en çok hangi bölgemizde görülür?(3p)  Ege’de görülür

Volkanik dağların en fazla yer aldığı bölgemiz hangisidir?(3p)

Doğu Anadolu Bölgesi

Etki alanı ve şiddeti en fazla olan deprem hangisidir?(3p)

Tektonik depremler

Yeryüzünde rüzgârların en etkili olduğu bölgeleri yazınız?(3p)

Çöller ve step(kurak ve yarı kurak) alanlarda etkilidir.

c)Rüzgar aşınım şekilleri hangileridir?(4p)

Tafoni-mantar kaya-şahit kaya ve yardang

ünyada en yaygın dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  B)Buzullar C)Rüzgarlar

D)Dalgalar E) Akıntılar

Aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedeni manto değildir?A) Orojenik hareketler B) Epirojenik hareketler

C) Volkanik faaliyetler D) Gelgit olayı E) Depremler

 

10-Yukarıdaki yer şeklinin oluşmasına neden olan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epirojenez (kıta oluşumu) B) Orojenez (dağ oluşumu)

C) Volkanizma D) Depremler (seizma)

E) Gel-git (med-cezir)

 

11-Yukarıdaki yer şeklinin görüldüğü arazinin en belir­gin Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağışların düzenli olması  B)Sert kayaların yaygın olması

C)Nemli bir bölge olması  D)Rüzgâr erozyonunun şiddetli olması

E) Gece gündüz sıcaklık farkının az olması

 

12-Bir yörenin yakın bir jeolojik zamanda oluşan yer kabuğu hareketlerinden etkilendiğini aşağıdakiler­den hangisi kanıtlar?

A) Heyelan ve yer göçmelerinin sık görülmesi

B) Zengin taşkömürü yataklarının bulunması

C) Sık sık tektonik depremlere maruz kalması

D) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

E) Akarsuların yatak eğimlerinin az olması

 

I- Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalara denir.

II- Bir göl veya kapalı bir çukurlukta akarsuyun aşın­dırabileceği son seviyeye denir.

III- Akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere denir.

13-Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden han­gilerinin karşılığıdır?

I                                 II                        III

A) Kapalı havza       Lapya              Kaynak

B) Düzenli rejim      Kanyon           Delta

C) Kapalı havza       Dolin              Yardang

D) Kıta yamacı       Falez                 Şelâle

E) Açık havza       Yerel kaide          Ağız

Not dağılımı;Test soruları 5p,diğer soruların doğru

Cevabının puanı sorunun karşısında yazılıdır.

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın