9 Sinif Cografya 2 Donem 2 Yazili

Okuma Süresi:4 Dakika, 32 Saniye

1-a)Yerkabuğu hangi katmanlardan oluşmuştur?(3p)

b) Zongüldak’taki taş körü yatakları hangi jeolojik dönemde oluşmuştur?(3p)

c) Rüzgarların taşıdığı ince boyutlu maddelerin yarı nemli bölgelerde birikmesiyle oluşan verimli topraklara …………..adı verilir.(4p)

2-a)Yeryüzünün ilk kara parçaları hangileridir?(8p)

b)Çöküntü depremleri en çok hangi bölgemizde görülür?(2p)

3-a) Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları hangi kıvrım sistemiyle oluşmuştur?(5p)

b)Üçüncü Jeolojik dönemde oluşan okyanuslar hangileridir?(5p)

4- a)Dördüncü Jeolojik dönemde ülkemizde oluşan deniz ve boğazları yazınız(5p)

b)Dış kuvvetler hangileridir?(5p)

5-a) İç kuvvetler nelerdir?(6p)

b) karaların ağırlaşıp çökmesiyle deniz ilerler,

buna ……………………………denir82p).

c)………………. Yoğunluğun ve sıcaklığın en fazla olduğu katmandır(2p).

6-a)Antiklinal ve senklinallerin en yaygın olduğu

bölgelerimizi yazınız(4p)

b)Horst ve graben en çok hangi bölgemizde görülür?(3p)

c)Volkanik dağların en fazla yer aldığı bölgemiz hangisidir?(3p)

7-a) Etki alanı ve şiddeti en fazla olan deprem hangisidir?(3p)

b)Yeryüzünde rüzgârların en etkili olduğu bölgeleri yazınız?(3p)

c)Rüzgar aşınım şekilleri hangileridir?(4p)

8-Dünyada en yaygın dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akarsular B)Buzullar C)Rüzgarlar

D)Dalgalar E) Akıntılar

9-Aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedeni manto değildir?

A) Orojenik hareketler B) Epirojenik hareketler

C) Volkanik faaliyetler D) Gelgit olayı E) Depremler

10-Yukarıdaki yer şeklinin oluşmasına neden olan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epirojenez (kıta oluşumu) B) Orojenez (dağ oluşumu)

C) Volkanizma D) Depremler (seizma)

E) Gel-git (med-cezir)

11-Yukarıdaki yer şeklinin görüldüğü arazinin en belirgin Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağışların düzenli olması B)Sert kayaların yaygın olması

C)Nemli bir bölge olması D)Rüzgâr erozyonunun şiddetli olması

E) Gece gündüz sıcaklık farkının az olması

12-Bir yörenin yakın bir jeolojik zamanda oluşan yer kabuğu hareketlerinden etkilendiğini aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?

A) Heyelan ve yer göçmelerinin sık görülmesi

B) Zengin taşkömürü yataklarının bulunması

C) Sık sık tektonik depremlere maruz kalması

D) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

E) Akarsuların yatak eğimlerinin az olması

I- Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalara denir.

II- Bir göl veya kapalı bir çukurlukta akarsuyun aşın-dırabileceği son seviyeye denir.

III- Akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere denir.

13-Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin karşılığıdır?

I II III

A) Kapalı havza Lapya Kaynak

B) Düzenli rejim Kanyon Delta

C) Kapalı havza Dolin Yardang

D) Kıta yamacı Falez Şelâle

E) Açık havza Yerel kaide Ağız

Not dağılımı;Test soruları 5p,diğer soruların doğru

Cevabının puanı sorunun karşısında yazılıdır.

Süre;40dk

BAŞARILAR DİLİYORUM

Seyithan POLAT

1-a)Yerkabuğu hangi katmanlardan oluşmuştur?(3p)Sial ve Sima’dan oluşur

b) Zongüldak’taki taş körü yatakları hangi jeolojik dönemde oluşmuştur?(3p)

I.jeolojk dönemde (paleozoik) oluşmuştur

c) Rüzgarların taşıdığı ince boyutlu maddelerin yarı nemli bölgelerde birikmesiyle oluşan verimli topraklara LÖS.adı verilir.(4p)

2-a)Yeryüzünün ilk kara parçaları hangileridir?(8p)

Grönland, Sibirya, Doğu Kanada, Arap Yarımadası

b)Çöküntü depremleri en çok hangi bölgemizde görülür?(2p)

Akdeniz Bölgesinde

3-a) Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları hangi kıvrım sistemiyle oluşmuştur?(5p)

Alp –Himalaya Kıvrım sistemiyle oluşmuştur

b)Üçüncü Jeolojik dönemde oluşan okyanuslar hangileridir?(5p)

Atlas ve Hint okyanusu oluşmuştur

4- a)Dördüncü Jeolojik dönemde ülkemizde oluşan deniz ve boğazları yazınız(5p)

İstanbul-Çanakkale boğazları ile Ege Denizi oluşmuştur

b)Dış kuvvetler hangileridir?(5p)

Rüzgarlar-Akarsular ve göller-Dalga ve akıntılar-yeraltı suları

Ve Buzullar

5-a) İç kuvvetler nelerdir?(6p)

1-Orojenez (Dağ oluşumu) 2- Epirojenez(Kıta oluşumu)

3-Volkanizma 4- Depremler

b) karaların ağırlaşıp çökmesiyle deniz ilerler,

buna transgresyon denir82p).

c) Çekirdek Yoğunluğun ve sıcaklığın en fazla olduğu katmandır(2p).

6-a)Antiklinal ve senklinallerin en yaygın olduğu

bölgelerimizi yazınız(4p)

Kara Deniz ve Akadeniz bölgelerimizde

b)Horst ve graben en çok hangi bölgemizde görülür?(3p) Ege’de görülür

C))Volkanik dağların en fazla yer aldığı bölgemiz hangisidir?(3p)

Doğu Anadolu Bölgesi

7-a) Etki alanı ve şiddeti en fazla olan deprem hangisidir?(3p)

Tektonik depremler

b)Yeryüzünde rüzgârların en etkili olduğu bölgeleri yazınız?(3p)

Çöller ve step(kurak ve yarı kurak) alanlarda etkilidir.

c)Rüzgar aşınım şekilleri hangileridir?(4p)

Tafoni-mantar kaya-şahit kaya ve yardang

8-Dünyada en yaygın dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akarsular B)Buzullar C)Rüzgarlar

D)Dalgalar E) Akıntılar

9-Aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedeni manto değildir?A) Orojenik hareketler B) Epirojenik hareketler

C) Volkanik faaliyetler D) Gelgit olayı E) Depremler

10-Yukarıdaki yer şeklinin oluşmasına neden olan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epirojenez (kıta oluşumu) B) Orojenez (dağ oluşumu)

C) Volkanizma D) Depremler (seizma)

E) Gel-git (med-cezir)

11-Yukarıdaki yer şeklinin görüldüğü arazinin en belirgin Özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağışların düzenli olması B)Sert kayaların yaygın olması

C)Nemli bir bölge olması D)Rüzgâr erozyonunun şiddetli olması

E) Gece gündüz sıcaklık farkının az olması

12-Bir yörenin yakın bir jeolojik zamanda oluşan yer kabuğu hareketlerinden etkilendiğini aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?

A) Heyelan ve yer göçmelerinin sık görülmesi

B) Zengin taşkömürü yataklarının bulunması

C) Sık sık tektonik depremlere maruz kalması

D) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

E) Akarsuların yatak eğimlerinin az olması

I- Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalara denir.

II- Bir göl veya kapalı bir çukurlukta akarsuyun aşın-dırabileceği son seviyeye denir.

III- Akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere denir.

13-Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin karşılığıdır?

I II III

A) Kapalı havza Lapya Kaynak

B) Düzenli rejim Kanyon Delta

C) Kapalı havza Dolin Yardang

D) Kıta yamacı Falez Şelâle

E) Açık havza Yerel kaide Ağız

Not dağılımı;Test soruları 5p,diğer soruların doğru

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: