9 sinif demokrasi ve insan haklari 1 donem 2 yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 26 Saniye

9. SINIFLAR DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR.

A. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız. (52p)

TBMM / başbakan / özgürlük / duyarlı vatandaş / demokratik vatandaşlık bilinci / Kyoto Protokolü / duyarsız vatandaş / üçüncü / bakanlar kurulu / ikinci / hukuk / güçler ayrılığı / temsili / yarı doğrudan / birinci / bilinçli tüketici / cumhurbaşkanı / doğrudan / bağımsız mahkemeler / parlamenter sistem / insan hakları / başkanlık sistemi / meclis hükümeti / özerk birey / yarı başkanlık sistemi

1.Vatandaşların; haklarının, özgürlüklerinin, görev ve sorumluluklarının farkında olmasına ………………………………..……………………….denir.. (2p) 2.Demokrasinin üç uygulama biçimi vardır. Bunlar; ……………………….. demokrasi, ……………………… demokrasi ve ………………………………. demokrasidir. (6p) 3.…………………………………………… ilkesi; yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olmasıdır. (2p) 4.Temsili demokrasinin dört uygulama biçimi vardır. Bunlar; ……………………………………….., …………………………………, ……………………………………. ve …………………………………………. sistemidir. (8p) 5.İkili otorite yapısına sahip yarı başkanlık sisteminde, belli süre için seçilen başkan, yürütme yetkisini ………………………..la paylaşır. (2p) 6.Türkiye’de yasama ……………..den, yürütme …………………………. ve ……………………………..,ndan yargı ise ………………………………den oluşur. (8p) 7.Hakların korunması için yazılmış yazılı sözleşmelere …………………………….. denir. (2p) 8.İnsanın din, dil, ırk, cinsiyet, statü, yetenek gibi farklılıkları dikkate alınmaksızın sırf insan olduğu için doğuştan sahip olduğu haklara ……………………………… denir. (2p) 9.Kişisel ve siyasal haklar …………… kuşak, ekonomik ve sosyal kültürel haklar ……………… kuşak, çevresel, kültürel ve gelişme hakları …………………… kuşak haklardır. (6p) 10.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak, insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi durumuna …………………….. denir. (2p) 11.Seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabilen kişiye ………………..……… denir. (2p) 12.Toplumsal sorunların farkında olmayan, sorunlar karşısındaki rolünden habersiz, sorunlara ilgisiz vatandaş …………………………….…tır. (2p) 13.Toplumsal sorunların altında yatan nedenleri sorgulayan ancak toplumsal konular karşısında harekete geçmekte çekimser olan vatandaş ………………………………….tır. (2p) 14.Sınırlı kaynakları ile sınırsız istekleri arasındaki dengeyi kurabilen, alışverişten önce hazırladığı ihtiyaç listesine uygun alışveriş yapan kişi ………………………………………..dir. (2p) 15…………………………………… atmosfere zehirli gazların salınımını sınırlandıran, küresel ısınma ile mücadele girişimidir. (4p)

B. Demokrasinin temel ilkelerinden 10 tanesini yazınız. (1×10=10p)

1. . 6.

2. . 7.

3. 8.

4. 9.

5. . 10.

C. Sivil toplum kuruluşlarından 10 tanesini yazınız. (1×10=10p)

1. . 6.

2. . 7.

3. 8.

4. 9.

5. . 10.

D. Aşağıdaki ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak nitelendiriniz. (1×10=10p)

1. … Başkanlık sisteminde katı kuvvetler ayrılığı vardır. 2. … Meclis hükümeti sisteminde, meclis ile yürütme arasında görüş ayrılığı olursa, meclisin aldığı kararlar daha üstün olur.. 3. … Yarı başkanlık sisteminde hükümetin kurulması için güvenoyu almak şart değildir. 4. … Türkiye’de yürütmeyi, yasama organı ve meclis seçer. 5. … Türkiye, temsili demokrasi ve parlamenter sistem ile yönetilmektedir. 6. … özgürlüklerin kullanımı başkalarının özgürlüklerini kısıtlamamalıdır. 7. … Türkiye’de bazı kişi ve grupların kanun önünde üstünlüğü vardır. 8. … Şu an kullandığımız anayasa 1982 Anayasasıdır. 9. … İnsan hakları, kişilerin bütün istediklerini müdahalesiz ve sınırlamaksızın yapmalarını gerektirir. 10. … Akdeniz Eylem Planı, doğa ve çevrenin korunması adına yapılan önemli çalışmalardandır.

E. Aşağıda verilen numaraların hangi kurumlara ait olduklarını yazınız. (2×5=10p)

Alo 150:

Alo 183:

Alo 148:

Alo 147:

Alo 174:

F.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi tarihte kabul edilmiştir? Kaç maddedir? (8p)

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: