turkish

9 Sinif Dil Anlatim 2 Donem 2 Sinav

Okuma Süresi:5 Dakika, 20 Saniye

.DİL VE ANLATIM DERSİ 9.SINIFLAR II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Aralarında sıkı bir dostluk vardı.

B) Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir.

C) İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler.

D) Kapıda bir yabancı vardı.

E) Dün sokaklar çok kalabalıktı.

2. Birleşik sözcüklerin oluşumunda sözcükler ses düşmesi veya türemesi varsa bitişik, yoksa ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Bulutlara hükmetmekten kolay ne vardı?

B) Geç farkettim taşın sert olduğunu

C) Kayboldum zamanın tozu dumanı arasında

D) Yaşlı adam, duyduğu haberden kahrolmuş; yıkılmıştı.

E) Öyle bir vakitte gel ki, reddetmek mümkün olmasın.

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bursa’da bakırcılar çarşısını çok beğendim.

B) Çaycı getir ilaç kokulu çaydan.

C) Fakir çalgıcıyı görür görmez tanıdım.

D) Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

E) Çocukluğumda izci kamplarına katılmıştım.

F)

4. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A) İnsanların arasını açan dedikodudur.

B) Büyük şehirlerin çevresini gecekondular sardı.

C) Vurdumduymaz insanlardan hiç hoşlanmam.

D) Biçerdöverlerin gelişinden sonra harman kültürü azaldı.

E) Kaptıkaçtı, dolmuş kültürünün ilk örneklerinden biriydi.

5. Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih

D) İstiare E) Teşbih

6. Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih

D) İstiare E) Nida

7. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz-ı mürsel (ad aktarması) yoktur?

A) Hırçın deniz akşama doğru sakinleşti.

B) Bu olaylara kasaba hemen tepki gösterdi.

C) Adresi bir de şu eve soralım.

D) Dün akşam Mehmet Akif okudum.

E) Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’nda boynu büküktü.

8. Bir yetim görünce döktür dişini

Bozmaya çabala halkın işini

Günde yüz adam vur, kır dişini

Bir yarayı sarmak için yeltenme

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B)Teşhis C) Kinaye

D) İstiare E) Tariz

9. “Dağılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlar.

B) Çok pişen patatesler iyice dağılmıştı.

C) Pencere açılınca masadaki kağıtlar dağıldı.

D) İlk golü yiyince bizim takım dağıldı.

E) Kardeşlerin her biri ayrı bir şehre dağıldı.

10. “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “anlamak, farkına varmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Kadınlar iş dönüşü çocuk bakıyor, yemek hazırlıyorlar.

B) Onun söylediğine bakma, kendi bildiğini yap.

C) Baktım ki laf anlayacağı yok, konuşmaktan vazgeçtim.

D) Bak, bak neler olmuş da haberimiz yok!

E) Yemeğin tadına bir de siz bakar mısınız?

11. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden

hangisinin sesteşi yoktur?

A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

C) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

E) Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

B)Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

C)Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.

D) Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş

E)Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur

13. Hakkı Devrim: “Ahmet Altan çok laf kaldırır konuları sever.” demiş.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Okuyucuya ilginç gelen

B) Yaşamın gerçeklerini anlatan

C) Hakkında çok şey söylenebilecek

D) Hayallerle süslenebilecek

E) Toplumsal ilişkileri yansıtan

14. İçimizde yaşça en büyüğümüz oydu.

Bu cümlede “yaşça” sözcüğüne –ça ekinin kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

A) Kapıyı yavaşça açıp odaya girdim.

B) Sonunda gönlünce bir ev bulabildi.

C) Onu iyice şişmanlamış buldum.

D) Ondan aylarca bir haber alamamıştım.

E) Kendisini ötekilerden bilgice üstün görüyordu.

15. Kimseyle konuşmadım ( ) hemen kendi daireme çekildim ( ) ancak susmak bilmeyen telefon beni canımdan bezdirdi adeta ( )

Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

A) ( , ) ( , ) (…) B) ( ; ) ( ; ) (…) C) ( ; ) ( ; ) ( . )

D) ( , ) ( ; ) ( . ) E) ( : ) ( ; ) ( . )

16. “Biz (I) romanın trende (II) vapurda (III) hoş vakit geçirebilmek için okunabileceğini (IV) şiir okumanın taze balık yemek(V) süt içmek gibi bir ihtiyaçtan olduğunu kavrayamadık.”

Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisinde virgül

( , ) konulmasına gerek yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E)V

17. Gerçi tiyatro ( ) krizi atlatıp yeniden dolu salonlara açıyor perdesini ( ) ama bu kez bir başka krizle karşı karşıya ( )

Yukarıdaki cümlede ( ) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ; ) ( ; ) ( . ) B) ( , ) ( . ) ( . ) C) ( , ) ( 😉 (…)

D) ( ! ) ( ; ) ( ! ) E) ( , ) ( . ) ( ! )

18. Ah ( ) insan kısmı böyledir ( ) Başkalarının deneyimlerine güvenmez ( ) Halbuki denenmiş şeyler ( ) her zaman daha güvenlidir.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( . ) ( : ) (…) ( , ) B) ( ! )( . )(…)( ; ) C) ( ! ) ( . ) ( . ) ( ; )

D) ( ; ) ( . ) ( : ) ( , ) E) ( ! ) ( . ) ( . ) ( , )

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Geçen yıldan kalan kar payını yeni yıla devretmemizi ister misin?

B) Birden kapıyı çarpıp evi terketmesine bir anlam veremedim.

C) Davranışlarımdan sinirli olduğumu hissedince fazla üzerime gelmedi.

D) Bunca sorunun arasında dert ettiğin şeye bak.

E) Beş on kuruş vererek çocukları başından sevk etti.

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Zuhal halkası mıdır boynunuzda ki

Kim bilir kaç milyar ışık yılı uzaktasınız

B) Bileceksin ki geçmiş sevgilerdir

Her akşam güneşle beraber batan

C) Gece oldu mu bir seviniyorum ki

Duvarlara gölgeniz düşüyor

D) Nice insanlar gördüm ki ben

Dudaklarında en bayağı şarkılar

E) Tut ki bütün renkler senin mavi kırmızı

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bazıları, “yalnız” kelimesini yanlış yazıyor.

B) Eteğin kıvırımlarını iyice ütülemelisin.

C) Gel; sende katıl bize.

D) Birden onunla gözgöze geldik.

E) Konuyu inceliyerek bize aktaracakmış.

22. Kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın okunuşuna göre yazılır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir durum söz konusudur?

A) TV’deki haberleri izleyelim.

B) PTT’nin hizmetleri ağır aksak sürüyor.

C) ÖYS’deki başarımız oldukça yüksek.

D) Babası THY’nın şube müdürü olmuş.

E) ABD’nin yapmak istediği hâlâ anlaşılamadı.

23. “Ömrümce mutluluğun peşinde koştum.” diyordu.

Cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünlü daralması

E) Ulama

24. Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları.

Cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?

A) Yalnızca ünlü düşmesi

B) Ünlü düşmesi, ünlü daralması

C) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması

D) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi

E) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi

25. Kelimelerin ön sesleri bakımından aşağıdakilerden hangileri Türkçe kökenli olamaz?

A) taş,dal,kabak

B) parlak,demir,su

C) raf,zafer,leblebi

D) yağmur,çamur,balık

E) çiçek, parlak, tarak

NOT: Her soru 4 puandır. SÜRE: 40 dk.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: