Religion

9 Sinif Din Kulturu Ahlak Bilgisi 1 Donem 1 Yazili

Okuma Süresi:4 Dakika, 50 Saniye

LİSESİ 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

1-Aşağıdaki dinlerden “Tek Allah inancı ”(Tevhid)

olanları hangisidir?

A) Şintoizm

B) Hristiyanlık

C) İslamiyet

D) Budizm

E) Hinduizm

2-“Dinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.” yargısına göre aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

A) İnsan inanma ve ibadet etme ihtiyacına sahip

olarak yaratılmıştır.

B) Din sonradan ortaya çıkmıştır.

C) Din ilk insanla birlikte başlar.

D) İnsan yaratılışının gereği inanır ve ibadet eder.

E) Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi ibadetin

amaçlarından değildir?

A) Allah’ın rızasına ulaşmak

B) Kulluk görevimizi yerine getirmek.

C) İnsanların sevgisini kazanmak

D) Dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmak

E) Olgun bir mümin olmak.

4-İçinde yaşamakta olduğumuz evrenin özellikleri nelerdir?/ Evrendeki yerimiz nedir?/Nereden geldik ve nereye gideceğiz?/Ölümden sonra bir hayat var mıdır? Yaşamamızı daha anlamlı hale nasıl getirebiliriz?… gibi akıl ile cevap verilemeyen sorulara kim cevap verir?

A) Ahlak B) Din C) Okul D) Felsefe E) Ruhlar

5- Hangisi laiklik ilkesinin getirdiği anlayışa

uygun değildir?

A) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırır.

B) İnançları serbest bırakır, ibadetlerin toplum

içinde uygulanmasını yasaklar.

C) Azınlıkların dini inançlarını serbestçe yaşamalarına

izin verir.

D) Devlet düzeni din kurallarına dayandırılamaz

E) Kimse dini kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz

6-Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır ?

A) Çok tanrıcılık B) Ateizm C) Gizemcilik

D) Tek tanrıcılık E) Satanizm

7-Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan

bir ibadettir?

A)Namaz B)Oruç C) Hac D) Zekat E)Dua

8- Aşağıda verilenlerden hangisi dinin

yararlarından biri olamaz?

A) Kuvvetli bir irade, sağlam bir karakter kazandırır

B) Ortak bir bilinç etrafında birleşmiş sağlam ve

ahlaklı bir toplum meydana getirir.

C) İnsanların kendi aralarında güvenli, huzurlu ve

mutlu yaşamalarını sağlar.

D) Hastalıklar ve felaketler karşısında, ümitli,

korkusuz ve güvenli yapar.

E) İnsanları sürekli olarak bir karmaşa ortamına

sürükler.

9-İbadet-temizlik ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Namaz ibadeti, beden temizliğini sağlar.

B) Tövbe etmek manevi temizliktir.

C) Temizlik sadece sağlıklı yaşamak için yapılır D) Çevre temizliğine dikkat etmek ibadettir. E) Hiçbiri

10-“………………., Tanrı’nın varlığı konusunda şüpheci bir tavır benimseyen ve Tanrı’nın varlığının bilinemez olduğunu ileri süren bir akımdır. “

Boşluğa aşağıdaki hangi kelime gelmelidir?

A) Monoteizm

B) Totemizm

C) Gnostisizm

D) Agnostisizm

E) Hiçbiri

11- “Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Nasıl olur da bu mükemmel kainat sahipsiz olur” Bu örnek neye işaret etmektedir?

A) Her şeyin kendi kendine tesadüfî olarak

meydana geldiğine

B) Her şeyin bir sahibinin bulunmadığını

C) Tabiatın ve sebeplerin yaratıcı olduğuna

D) Hiçbir şeyin kendi kendine olmayacağına

E) Hiçbiri

12-Aşağıdakilerden hangisi ’Müslümanım‘

diyenlerde görülen Ruha tapınmayla ilgili

şirk unsurlarından değildir?

A) Hıristiyanlıktaki Kutsal Ruh’a tanrısal özellik

verilip ona tapılması.

B) Türbelerde yatan kimselerin ruhlarından

yardım istenmesi.

C) Uğur kabul edilen objelerde gizli ruh

olduğunu kabul edilmesi

D) Bazı ruhanî varlıkların memleketi koruyup

kolladıklarına inanılması

E) Nazar değmesinin gerçek olduğuna inanılması.

13-“ Ganj nehri , İnek , Ataların ruhu “ kutsalları aşağıdakilerden hangi dinin özelliğidir?

A) Hinduizm

B) Şintoizm

C) Hristiyanlık

D) Budizm

E) Eski Mısır

14- Evren ve insan ile ilgili olarak aşağıda

verilen ifadelerden hangisi İslam inancı

açısından doğru değildir?

A) Evreni yaratan ve düzenleyen Allah’tır.

B) İnsan yaratılmışların en şereflisidir.

C) Evrendeki bütün varlıklar insana hizmet eder

D) Allah insanı yaratıp onu kendi haline bırakmıştır

E) Hepsi

15- Allah’a saygı ve hürmet göstermek ve O’nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye ne denir?

A) Ahlak B) Din

C) İbadet D) İnanç E)Tevhit

16- Atatürk’ün “Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.” Sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

gerektiği.

B) Atatürk’ün din egitiminin gerekli olduğuna

inandığı.

C) Dinin hükümlerinin öğrenilmesinin gerekliliği.

D) Din eğitiminin okullarda yapılmasının gerektiği

E) İslam’da ruhban sınıfının olmadığı.

17- Allah’a teşekkür ettiğimizde hangisini söyleriz?

A) Allahü Ekber B) Sübhanallah C) Elhamdülillah D) Bismillah E) Ya Allah

18- Sizce günümüz insanlarının Satanizm, reenkarnasyon, yoga, meditasyon…. gibi kendi inanç sistemimize ve kültürümüze ait olmayan düşüncelere inanmalarının en önemli sebebi nedir

A) Gönlündeki İslam inancı zayıfladığı için.

B) O inanç ve yaşam biçimlerini medeniyetin bir

gereği olarak görmesi C) Sosyeteye ayak uydurmak için

D) Psikolojik rahatlama sağladığı için

E) Örf-adetlerine bağlı kaldığı için

19-Din duygusu ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi diğerlerinden daha

doğrudur?

A)Din duygusu insanın doğasında(yaratılışında) vardır

B) Din duygusu insanda sonradan ortaya çıkar.

C) Din duygusu aileden öğrenilir.

D) Din duygusu bir ihtiyaç değildir.

E) Hiçbiri

20- Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik değildir? A) Akıllı olması

B) Düşünebilmesi

C) İbadet etmesi

D) İnanması

E) Yemesi içmesi

21-İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce yapılması emredilen temizlik görevlerindendir?

A) Abdest

B) Namaz

C) Kalb temizliği

D) Tövbe

E) Oruç

22- Reenkarnasyon (ruh göçü) aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir öğretidir?

A) Hinduizm

B) Musevilik

C) Şintoizm

D) Budizm

E) Hıristiyanlık

23-“Din duygusu zayıflamış toplumlarda, ahlâki ve hukuki suçlarda büyük oranda artış olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda da toplumda anarşi, haksızlık ve geçimsizlik ortaya çıkmakta toplum birliği bozulmaktadır.” Bu tespite göre din ile ilgili hangi ifade en doğrudur?

A) Din toplumda ayrılıklar doğurur.

B) Din gelişmeyi sağlar.

C) Din bir ihtiyaçtır.

D) Dinsiz milletlerin hayatının devamına imkan yoktur

E) Din Allah’ın bir olduğunu söyler.

24- Evreni yoktan yaratan tek bir tanrıya

inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını kabul edip, birden çok tanrının varlığının mümkün olmadığını ileri süren görüşe ne denir

A) Tevhid

B) Din

C) Teslis

D) Politeizm

E) Ateizm

25- Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa namaz abdesti olmaz?

A) Yüzü yıkamak

B) Ağıza ve buruna su vermek

C) Kulak ve enseyi mesh etmek

D) Elleri yıkamak

E) Niyet etmek

NOT BAREMİ : Her soru 4 puan, toplam 100 puandır.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: