9 sinif fen lisesi kimya 1 donem 1 yazili

Okuma Süresi:7 Dakika, 39 Saniye

9. Sınıflar

Kimya Dersi I. Dönem I. Yazılı Sınavı

Adı Soyadı : Aldığı Not :

Sınıfı / No :

A) Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz .( Her soru 1 puan )

1. Simya, bilimsel çalışma metotlarıyla çalışan bir bilim dalıdır. (D) (Y)

2. Demir (II) Sülfat ile NaCl birlikte damıtılırsa kezzap elde edilir. (D) (Y)

3. Aristo’ya göre soğuk ve ıslak bütün maddeler su elementinden oluşmuştur. (D) (Y)

4. Kimyasal bir tepkimede tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı tepkimeden çıkanlara her zaman eşittir. (D) (Y)

5. Simya, insanoğluna uzun yaşamın kapılarını açacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarıdır. (D) (Y)

6. Proton, nötron ve elektron simyacılar tarafından keşfedilen atom altı parçacıklardır. (D) (Y)

7. Ebubekir El Razi, Türk – İslam dünyasında simya ile uğraşan bilginlerden biridir. (D) (Y)

8. Simyacılara göre en iyi yanabilen maddeler filojiston bakımından en fakir maddelerdir. (D) (Y)

9. Kimya; maddeyi, maddenin yapısını ve maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. (D) (Y)

10. Platin, simyacıların altına dönüştürmeyi düşündüğü ucuz metallerden biridir. (D) (Y)

B) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları cümleye en uygun kelimeleri yazarak doldurunuz.( Her soru 1 puan )

1. Saf maddeler ……………………………………………… ve ……………………………………………. olarak iki sınıfa ayrılır.

2. Simyacılara göre iki mükemmel metal vardır. Bunlar ………………………………….. ve ………………………………..

3. Aristo’ya göre bir madde ateş elementinden oluşuyorsa ………………………… ve ……………………….. özelliklerini gösterir.

4. Eskiden Zaç yağı olarak bilinen maddenin günümüzdeki ismi………………………………………………………… tir.

5. Bir bileşikte bileşiği oluşturan elementlerin belirli bir kütlede birleştiğini gösteren kanuna…………………………………………….. denir.

6. CO2 bileşiğinde ( C : 12 O : 16 ) sabit oran …………………………………………. olarak bulunur.

7. Bir maddenin konumunu koruma isteğine ………………………………………………………. denir.

8. Kütlesi ve hacmi olan her şeye …………………………… denir.

9. Elementlere günümüzde bildiğimiz şekilde sembollerini ilk kez İsveçli bilim adamı …………………………………….. vermiştir.

10. R. Boyle‘a göre bir madde daha küçük maddelere ayrılamıyorsa bu madde bir …………………………………… tir.

C) Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 4 puan )

1. 4 gram X ile 6 gram Y nin oluşturduğu bileşiğin formülü XY2 ise 10 gram X ile 12 gram Y nin oluşturduğu bileşiğin formülü nedir?

a) X2Y3 b) X4Y5 c) X5Y8 d) XY4 e) X3Y8

2. X Y

I. Bileşik 14 4

II. Bileşik 28 12

X ve Y arasında oluşan iki bileşikte tepkimeye giren X ve Y nin kütleleri tabloda verilmiştir.

I. Bileşiğin formülü XY2 ise II. Bileşiğin formülü nedir?

a) X2Y3 b) X2Y4 c) XY3 d) X3Y e) X3Y2

3. Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Teorik temelleri yoktur.

b) Sistematik bir bilgi birikimi yoktur.

c) Bazı alaşımların eldesi ile ilgilenmiştir.

d) Buluşlar deneme yanılma yolu ile yapılır.

e) Modern kimya bilgileri ile çalışılmıştır.

4. I. SO2 – S2O3

II. N2O5 – NO2

III. C2H6 – C3H8O

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran belirlenebilir ?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II

d) II ve III e) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi simyanın temel hedeflerinden değildir?

a) Sonsuz zenginliğe ulaşmak.

b) Ölümsüzlük iksirini elde etmek.

c) Metalleri, altın ve gümüşe dönüştürmek.

d) Sanayi devrimini gerçekleştirmek.

e) Her türlü maddeyi çözebilen bir çözücü üretmek.

6. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda simyacıların kabul ettikleri dört elementten biri değildir?

a) Toprak b) Su c) Tahta d) Ateş e) Hava

7. Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ya göre maddenin değişik formlar almasını sağlayan dört temel özellikten biri değildir?

a) Sıcak b) Soğuk c) Kuru

d) Ateş e) Islak

8. 15 gram Ca , 16 gram S ve 40 gram O ‘ dan en fazla kaç gram CaSO4 bileşiği oluşur? ( Ca: 40 S: 32 O: 16 )

a) 51 b) 68 c) 71 d) 85 e) 102

9. “Elementler sembollerle, bileşikler de formüllerle gösterilirler.”

Aşağıdakilerden hangisi element değildir?

a) Au b) Cu c) S8 d) CO e) Na

10. XY2 bileşiğinde kütlece % 20 X vardır. Eşit kütlede alınan X ve Y maddeleri kapalı bir kapta kimyasal tepkimeye girdiğinde 25 g bileşik elde ediliyor.

Buna göre;

I. Y maddesi tamamen tükenir.

II. X maddesinden 15 g artar.

III. Son durumda kapta toplam 40 gram karışım vardır.

Yargılarından hangileri doğru olur?

a) yalnız I b) yalnız II c) I ve II

d) II ve III e) I, II ve III

D) Aşağıda verilen klasik soruların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde yazınız. ( Her soru 10 puan )

1. X ve Y elementleri arasında oluşan I. bileşiğin % 70 ‘ i, II. bileşiğin ise 34 gramının 28 gramı Y ‘dir. Buna göre, I. Bileşiğin formülü XY ise II. bileşiğin formülü nedir?

2. 6,2 gram X ile 4,8 gram Y den oluşan bileşiğin formülü X2Y3 ‘dür. Buna göre 16 gram Y kullanılarak elde edilen X2Y5 bileşiği kaç gramdır?

3. Dalton atom teorisini maddeler halinde yazınız.

4. 12 gram Magnezyum, 25 gram Kükürt ve 9 gram Oksijen alınarak en çok kaç gram MgSO3 elde edilebilir?

( Mg: 24 S: 32 O: 16 )

————————————————————————- BAŞARILAR —————————————————————————–

Fen Lisesi

2009–2010 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar

Kimya Dersi I. Dönem I. Yazılı Sınavı

Adı Soyadı : Aldığı Not :

Sınıfı / No :

A) Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 4 puan )

1. 4 gram X ile 6 gram Y nin oluşturduğu bileşiğin formülü XY2 ise 10 gram X ile 12 gram Y nin oluşturduğu bileşiğin formülü nedir?

a) X3Y8 b) X2Y3 c) X4Y5 d) X5Y8 e) XY4

2. X Y

I. Bileşik 14 4

II. Bileşik 28 12

X ve Y arasında oluşan iki bileşikte tepkimeye giren X ve Y nin kütleleri tabloda verilmiştir.

I. Bileşiğin formülü XY2 ise II. Bileşiğin formülü nedir?

a) X3Y b) X3Y2 c) X2Y3 d) XY3 e) X2Y4

3. I. SO2 – S2O3

II. N2O5 – NO2

III. C2H6 – C3H8O

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran belirlenebilir?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II

d) II ve III e) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi simyanın temel hedeflerinden değildir?

a) Sanayi devrimini gerçekleştirmek.

b) Sonsuz zenginliğe ulaşmak.

c) Ölümsüzlük iksirini elde etmek.

d) Metalleri, altın ve gümüşe dönüştürmek.

e) Her türlü maddeyi çözebilen bir çözücü üretmek.

5. Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Teorik temelleri yoktur.

b) Sistematik bir bilgi birikimi yoktur.

c) Modern kimya bilgileri ile çalışılmıştır.

d) Bazı alaşımların eldesi ile ilgilenmiştir.

e) Buluşlar deneme yanılma yolu ile yapılır.

6. XY2 bileşiğinde kütlece % 20 X vardır. Eşit kütlede alınan X ve Y maddeleri kapalı bir kapta kimyasal tepkimeye girdiğinde 25 g bileşik elde ediliyor.

Buna göre;

I. Y maddesi tamamen tükenir.

II. X maddesinden 15 g artar.

III. Son durumda kapta toplam 40 gram karışım vardır.

Yargılarından hangileri doğru olur?

a) yalnız I b) yalnız II c) I ve II

d) II ve III e) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda simyacıların kabul ettikleri dört elementten biri değildir?

a) Toprak b) Su c) Hava d) Ateş e) Tahta

8. Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ya göre maddenin değişik formlar almasını sağlayan dört temel özellikten biri değildir?

a) Ateş b) Soğuk c) Kuru

d) Sıcak e) Islak

9. 15 gram Ca , 16 gram S ve 40 gram O ‘ dan en fazla kaç gram CaSO4 bileşiği oluşur? ( Ca: 40 S: 32 O: 16 )

a) 51 b) 68 c) 71 d) 85 e) 102

10. “Elementler sembollerle, bileşikler de formüllerle gösterilirler.”

Aşağıdakilerden hangisi element değildir?

a) Au b) CO c) S8 d) Cu e) Na

B) Aşağıda verilen klasik soruların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde yazınız. ( Her soru 10 puan )

1. X ve Y elementleri arasında oluşan I. bileşiğin % 70 ‘ i , II. bileşiğin ise 34 gramının 28 gramı Y ‘dir. Buna göre, I. Bileşiğin formülü XY ise II. bileşiğin formülü nedir?

2. 6,2 gram X ile 4,8 gram Y den oluşan bileşiğin formülü X2Y3 ‘dür. Buna göre 16 gram Y kullanılarak elde edilen X2Y5 bileşiği kaç gramdır?

3. Dalton atom teorisini maddeler halinde yazınız.

4. 12 gram Magnezyum, 25 gram Kükürt ve 9 gram Oksijen alınarak en çok kaç gram MgSO3 elde edilebilir?

( Mg: 24 S: 32 O: 16 )

C) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları cümleye en uygun kelimeleri yazarak doldurunuz.( Her soru 1 puan )

1. Kütlesi ve hacmi olan her şeye …………………………… denir.

2. Bir bileşikte bileşiği oluşturan elementlerin belirli bir kütlede birleştiğini gösteren kanuna…………………………………………….. denir.

3. Simyacılara göre iki mükemmel metal vardır. Bunlar ………………………………….. ve ………………………………..

4. Eskiden Zaç yağı olarak bilinen maddenin günümüzdeki ismi………………………………………………………… tir.

5. R. Boyle‘a göre bir madde daha küçük maddelere ayrılamıyorsa bu madde bir …………………………………… tir.

6. CO2 bileşiğinde ( C : 12 O : 16 ) sabit oran …………………………………………. olarak bulunur.

7. Aristo’ya göre bir madde ateş elementinden oluşuyorsa ………………………… ve ……………………….. özelliklerini gösterir.

8. Bir maddenin konumunu koruma isteğine ………………………………………………………. denir.

9. Saf maddeler ……………………………………………… ve ……………………………………………. olarak iki sınıfa ayrılır.

10. Elementlere günümüzde bildiğimiz şekilde sembollerini ilk kez İsveçli bilim adamı …………………………………….. vermiştir.

D) Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz .( Her soru 1 puan )

1. Aristo’ya göre soğuk ve ıslak bütün maddeler su elementinden oluşmuştur. (D) (Y)

2. Simya, bilimsel çalışma metotlarıyla çalışan bir bilim dalıdır. (D) (Y)

3. Demir (II) Sülfat ile NaCl birlikte damıtılırsa kezzap elde edilir. (D) (Y)

4. Proton, nötron ve elektron simyacılar tarafından keşfedilen atom altı parçacıklardır. (D) (Y)

5. Simyacılara göre en iyi yanabilen maddeler filojiston bakımından en fakir maddelerdir. (D) (Y)

6. Platin, simyacıların altına dönüştürmeyi düşündüğü ucuz metallerden biridir. (D) (Y)

7. Kimyasal bir tepkimede tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı tepkimeden çıkanlara her zaman eşittir. (D) (Y)

8. Simya, insanoğluna uzun yaşamın kapılarını açacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarıdır. (D) (Y)

9. Ebubekir El Razi, Türk – İslam dünyasında simya ile uğraşan bilginlerden biridir. (D) (Y)

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: