9 Sinif Kimya 1 Donem 1 Yazili Sorulari

9 Sinif Kimya 1 Donem 1 Yazili Sorulari

 

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.     (10p)

a. Kütlenin korunumu kanunu …………………tarafından ortaya atılmıştır.

b. Bileşiklerin en küçük yapıtaşı ………………..

c. Kimyasal reaksiyonlarda elektron vermeye yatkın elementler ……..…………………… olarak bilinir.

d. Alkali metallerin erime noktası diğer metallere göre daha ………………tür.

e. Aynı basınç ve sıcaklıkta bütün gazlar eşit sayıda tanecik içerir ifadesi ……………………………. olarak bilinir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.      (10p)

a. Anyonlarda elektron sayısı, proton sayısından küçüktür. (…..)

b. 7A grubu elementleri halojenler olarak bilinirler. (……)

c. Katılarda tanecikler arası çekim kuvveti çok büyüktür. (..…)

d. Bir atomun üçüncü katmanında en fazla 18 elektron bulunabilir. (……..)

e. İyonik bağ metaller arasında elektron alış verişi sonucu oluşur. (……..)

 

3.   Aşağıda verilen tabloda iyonlara ait elektron sayılarını katmanlara göre yerleştiriniz.      (10p)

  •  
  •  
  •  
  •  
  1. Si
 

 

 

  1. Na+1

 

 

 

  1. P-3

 

 

 

 

4. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten I.sinin kütlece % 40 ı, II.sinin % 25 i X tir. I.bileşiğin formülü X2Y3  ise II. bileşiğin formülü nedir? (10p)  

 

5. Fe2O3  ve Fe3O4   bileşikleri arasındaki demirlerin ( Fe ) katlı oranı kaçtır? Hesaplayınız.         (10p)

 

6. Na2XOn bileşiğinde X elementinin yükseltgenme basamağı +6 olduğuna göre n kaçtır? Hesaplayınız.  (10p)

 

7. Azot ile yalnız XN bileşiğini oluşturan X elementinin karbonat, sülfit ve fosfat kökleri ile oluşturacağı bileşik formüllerini yazınız.

 

8. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız.          (10p)

a. SnO2                  :……………………………………………….

b. BaCl2                 :……………………………………………….

d. (NH4)2CO3        :……………………………………………….

f. Sodyum iyodat               :………………………………….

h. Gümüş (I) sülfür             :………………………………….

 

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

9. I. Elektron vermeyi severler                  

   II. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler            

  III. Erime noktaları yüksektir

ifadelerinden hangisi ya da hangileri metallere ait bir özelliktir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız III                C) I ve II                      D) I ve III                    E) I, II ve III

 

10. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uymaz?

A) FeS2 – Fe2S3         B) PCI3 – PCI5        C) CIO2 – CI2O         D) C3H6 – C5H10        E) N2O – NO2

 

11.    I. PO4-3                         II. SO4-2                 III. Cr2O7-2

Yukarıdaki bileşiklerdeki altı çizili elementlerinin yükseltgenme basamakları arasındaki ilişki  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I > II > III             B) I > II = III         C) III > II > I       D) III > I > II                       E) II = III > I

         

12.  I. K2O             II. Na2O2               III. CaO2               IV. MgO

Yukarıdaki bileşiklerden hangisi veya hangileri peroksittir?

A) Yalnız IV          B) I ve II        C) II ve III                D) I – III ve IV            E) II – III ve IV

NOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 45  DAKİKA dır.  

Başarılar dilerim.

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: