9 sinif kimya 1 donem 2 yazili

Okuma Süresi:1 Dakika, 30 Saniye

KİMYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz ( 15 p )

a. Glikol ve alanin …………………………… sınıfından organik bileşiklerdir.

b. CnH2n genel formülüne sahip hidrokarbonlara ………………….. denir.

c. Kovalent bağlar, ………………….…………………. ve …………………………………. olmak üzere iki çeşittir.

d. Elementlerin nokta yapısı ………………. tarafından ortaya atılmıştır.

e. Fosfat kökü ………… birim yüke, amonyum kökü ise …….….. birim yüke sahiptir.

2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran bileşiklere hidrokarbon denir. (…..)

b. Cl2 molekülünün erime noktası NaCl bileşiğinin erime noktasından daha yüksektir. (……)

c. Apolar kovalent bağlı bileşikler aynı metal atomları arasında oluşur. (..…)

d. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler. (……..)

e. Hidrofob suyu seven anlamında kullanılır. (……..)

3. Aşağıda verilen olaylardan hangileri fiziksel, hangileri kimyasal değişmeye örnektir? Yazınız. (10p)

a. Şekerin suda çözünmesi:.…………………………………..

b. Yumurtanın pişmesi:.………………………………………

c. Mumun erimesi:..……………………………………………

d. Yaprakların sararması:..……………………………………

e. Ekmeğin küflenmesi:..………………………………………

4. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız. (15p)

a. Li2S :……………………………………………….

b. FeI2 :……………………………………………….

c. N2O :……………………………………………….

d. Sodyum sülfat :………………………………….

e. Kükürt tri klorür :…………………………………..

5. 35Br , 17Cl , 6C , 😯 atomlarının bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimini karşılaştırınız. (10p)

6. Aşağıda verilen denklemleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. (10p)

a. C5H12 + O2 à CO2 + H2O

b. Fe + O2 à Fe2O3

7. H2O molekülünün oluşumunu Lewis yapısıyla gösteriniz. (10p)

8. Aşağıda verilen bileşiklerin hidrofil ve hidrofob kısımlarını gösteriniz. (10p)

Organik Bileşik Hidrofob Hidrofil

CH3CH2–OH

CH3CH2CH2–SO3H

CH3CH2CH2CH3

CH3–COOH

CH3CH2CH2–NH2

(Aşağıdaki 9. – 10. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. Na2SO3 bileşiğinde S (kükürt) yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin yapısında çiftli bağ bulunur?

A) Propan B) Bütan C) Eten D) Etin E) Metanol

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: