9 Sinif Kimya 2 Donem 1 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:2 Dakika, 0 Saniye

9. SINIF II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI

Sınıf :

1. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ?

1. Bileşiklerin yapıtaşı atomlardır. (D) (Y)

2. Selüloz, nişasta, şeker organik moleküldür. (D) (Y)

3. Redoks tepkimesinde elektron alışverişi olmaz. (D) (Y)

4. Aksi belirtilmediği sürece Oksijen bileşiklerinde (+2) değerlik alır(yüklüdür). (D) (Y)

5. Asitler acıdırlar. (D) (Y)

2. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

1) C ve H dan oluşmuş bileşiklerin ortak adı………………………………………………………………… dır..

2) C6H12O8, N2O5 ve H2O bileşiklerindeki bağlar …………………………………….. bağlardır.

3) Karşısındaki atomun indirgenmesini sağlayan atoma …………………………………….. atom denir.

4) Plastik, orlon, teflon, PVC gibi polimerlerin en basit birimi ……………………………….dir.

5) Elektron alışverişinin olduğu tepkime türü…………………………………………….. disr.

3. Aşağıdaki bileşiklerin sudaki çözünürlüklerini büyükten küçüğe doğru açıklayarak sıralayınız.

4. Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz ve hangi tür tepkime olduklarını belirtiniz.

5. Aşağıda formulleri yazılı olan hidrokarbonların hangi gruba ait olduklarını bulunuz.

6. Asitler hakkında bildiklerinizi yazınız.

I. CH3OH

II. CH3 CH3OH

III. CH3COONa

Sayı Tepkime Tepkime Türü

1. NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + H2O

2. Zn(k) + Ag+(suda)→ Zn2+(suda)+ Ag(k)

3. C2H6+ O2→ CO2+ H2O

4. NaI(suda)+ Pb(NO3)2(suda)→ PbI2(k)+ NaNO3(suda)

Formülü Genel Formülü Grup ismi Formülü Genel Formülü Grup ismi

C3H6 C9H16

C7H16 CH3OH

7. Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

OLAY Fiziksel Olay Kimyasal Olay Neden?

– İyodun süblimleşmesi x Hal değişim olaylarında maddenin yapısında kalıcı değişiklik olmaz.

1 Sütten yoğurt eldesi

2 CO2 nin sıvılaşması

3 Şekerin erimesi

3 Kırağı oluşumu

4 Gümüşün havada kararması

5 Demirin asitte çözünmesi

6 Baraj suyundan içme suyu eldesi

7 Yoğurttan ayran eldesi

8 Üzümden şarap eldesi

9 Ekmeğin küflenmesi

10 Şeker pancarından şeker eldesi

8. N2 + H2 → NH3 Tepkimesiyle ilgili olarak;

I. N2 yükseltgenmiştir

II. H2 yükseltgenmiştir

III. H2 İndirgendir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve II

9. Polimerleşmeyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çok sayıda monomerden oluşur.

B) Büyük yapılı moleküllerdir.

C) Polimerlerin oluşması için gereken tepkimeye polimerleşme tepkimesi denir.

D) Polimerde, monomerler arası bağlar iyoniktir.

E) Polimerde, monomerler arası bağlar kovalenttir.

10. Hidrolizle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Moleküllerin su ile tepkimesine hidroliz denir.

II. Disakkaritler hidroliz olduklarında monosak – karitler elde edilir.

III. Polisakkaritler hidroliz olduklarında mono – sakkaritler elde edilir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: