9 sinif kimya 2 donem 2 yazili

Okuma Süresi:1 Dakika, 40 Saniye

1. Soygazlara ait özellikleri maddeler halinde yazınız. (10p)

2. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız. (10p)

a. K2O :………………………………………………

b. CuCl2 :………………………………………………

c. N2O5 :………………………………………………

d. Sodyum nitrat :…………………………………..

e. Kükürt di oksit :………………………………….

3. 12X+2 ile 8Yb iyonu eşit sayıda elektron içerdiğine göre b’nin değeri kaçtır? Hesaplayınız. (10p)

4. H2SO3 bileşiğinin molekül kütlesini hesaplayınız.

( H : 1 , S : 32 , O : 16 ). (10p)

5. Atom numarası 38 olan Ba elementinin grup ve periyodunu bulunuz. (10p)

6. 19K ve 24Cu elementlerinin,

a. Atom yarıçaplarını, (5p)

…………………………………………….

b. 1. İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız. (5p)

…………………………………………….

7. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşik ve moleküllerin içerdikleri bağ türlerini yazınız. (10p)

a. NaCl :………………………………………………

b. O2 :………………………………………………

c. NH3 :………………………………………………

8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Periyodik cetvelde her periyot bir toprak metali ile başlar soygaz ile sonlanır. (…..)

b. 6,02×1021 sayısı Avogadro sayısı olarak bilinir. (……)

c. Atom hakkında ortaya atılan bilimsel anlamdaki ilk model Dalton Atom Modeli’dir. (..…)

d. İyonik bağ elektron alış verişi sonucu oluşur.(……..)

e. d orbitali 5 çeşit olup en fazla 6 elektron alabilir. (……..)

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. I. Elektron almayı severler

II. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler

III. Erime noktaları yüksektir

ifadelerinden hangisi ya da hangileri metallere ait bir özelliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10. Toprak alkali metaller olarak da bilinen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A B) 2A C) 7A D) 7B E) 8A

11. iyonu için

I. Elektron sayısı = b + 2 dir.

II. Nötron sayısı = a – b dir.

III. Çekirdek yükü = b dır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi küresel simetri özelliği göstermez?

A) 8 O B) 20 Ca C) 7 N D) 19 K E) 10 Ne

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: