Read Time:4 Minute, 45 Second

9.Sinif Tarih 2.Donem 1.Yazili Sorulari

9. SINIFLAR  TARİH DERSİ   II. DÖNEM  I. YAZILI SINAV SORULARI

BÖLÜM-1  Aşağıdaki soruları  altlarına yazarak cevaplayınız (25 puan)

1. Türk adının anlamlarını yazınız?
 

2. Tarihin yardımcı bilim dallarından Nümizmatik ilmi Anadolu’da tarihi bir araştırma yapacak olursa ilk bilgileri almak için hangi bölgeden başlaması gerekir

 

3. Çinliler Hun saldırılarına karşılık hangi politikaları geliştirmişlerdir?

 

4 .Anadolu da ilk merkezi imparatorluğu kuran kimlerdir?

 

5. Kral Yolu hangi bölgeleri birbirine bağlamaktadır?

BÖLÜM-2  Aşağıdaki ifadeler doğruysa parantez içine  ‘’D’’ harfi, yanlış ise ‘’Y’’ harfi yazınız. (25 puan)

6.     (   )  Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Kök Türklerdir.

7.    (   ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu  Hazarlardır.

8.    (   ) Kurultay Hititlerde  devlet işlerinin görüşüldüğü bir kurumdur

9.    (   ) İslamiyet’in doğuşu sırasında Yakındoğu’nun en güçlü devletlerinden birisi  D. Roma’dır.

10.  (   ) Hazarların  dini inancı Musevilik’dir.

<

p style=”margin-left:18.0pt”> 

BÖLÜM- 3 Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz  (25 Puan )

11.  Kutluk Devleti’nin  kurucusu ………………………………….dır.

12.  Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere………………………………. Rastlanmıştır.

13.  Asya Hun Devletinin en parlak dönemi…………………………..zamanında yaşanmıştır.

14. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti…………………………..dır.

15.  İslam tarihinde İslamiyet’ten önceki dönem,…………………………………..olarak adlandırılır.

 

BÖLÜM-4  Aşağıdaki  test sorularını cavaplayınız (25 puan)

16.I. Hititler, merkezi yönetimi korumak amacıyla devlete karşı isyanı en büyük suçlardan saymışlardır.

II. Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım aletlerine ve hayvanlara zarar verenleri çok şiddetli bir şekilde     cezalandırmışlardır.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Devletlerin hukuk anlayışları, içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göstermektedir. B) Hükümdarlar kanun koyucu durumundadır.  C) İlkçağ kanunları son derece ağırdır.  D) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi vardır.                                E) İlk yazılı kanunlar Anadolu'da ortaya çıkmıştır.

 

17. İlkçağ'da Anadolu'da Lidyalılar, İyonlar, Frigler ve Urartular gibi devletler yaklaşık olarak aynı dönemde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da bu durumun doğal sonucu olarak söylenebilir?
A) Hür düşüncenin ortaya çıkması      B) Tek tanrılı dinlerin yayılamaması   C) Anadolu'nun istilalardan korunması
D) Tarım ve hayvancılığın gelişmesi    E) Siyasi birliğin kurulamaması.

 

18. ‘’ Bulgarlar, Macarlar, Avarlar gibi Avrupa’da devlet kuran Türk boyları bir süre sonra  Türklük özelliklerini       kaybetmişlerdir’

Bu durumun temel nedeni hangisidir?

    A) Bizans’ın etkisi

    B) Hristiyanlığı kabul etmeleri

    C) Diğer Türk boylarıyla ilişkilerini koparmaları

    D) Göçebe yaşamaları

    E) Miras geleneğini benimsemeler

 

19. Avrupa’nın siyasi temelleri  hangi olay sonrasında  atılmıştır ?

A) Kavimler Göçü      B) Fransız İhtilali     C) Yüzyıl  Savaşları      D) 1830 ve 1848 ihtilali   E) Otuz Yıl Savaşları

 

20. Tarihin en eski  devirlerinde  Orta Asya’da  meydana gelen  iklim değişiklikleri sonunda  Türklerin göç ettikleri  yerler arasında aşağıdakilerden  hangisi  yoktur ?

A)  Çin                      B) Sibirya                 C)  Kafkasya                 D ) Arabistan              E   ) Balkanlar                  

 

Not: Her soru 5’er puandır, süre bir ders saatidir. Başarılar dilerim.      

                          

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın