9 Sinif Tarih 2 Donem 1 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:2 Dakika, 8 Saniye

9. SINIFLAR TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

ADI:

SOYADI:

NO:

BÖLÜM-1 Aşağıdaki soruları altlarına yazarak cevaplayınız (25 puan)

1. Türk adının anlamlarını yazınız?

2. Tarihin yardımcı bilim dallarından Nümizmatik ilmi Anadolu’da tarihi bir araştırma yapacak olursa ilk bilgileri almak için hangi bölgeden başlaması gerekir

3. Çinliler Hun saldırılarına karşılık hangi politikaları geliştirmişlerdir?

4 .Anadolu da ilk merkezi imparatorluğu kuran kimlerdir?

5. Kral Yolu hangi bölgeleri birbirine bağlamaktadır?

BÖLÜM-2 Aşağıdaki ifadeler doğruysa parantez içine ‘’D’’ harfi, yanlış ise ‘’Y’’ harfi yazınız. (25 puan)

6. ( ) Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Kök Türklerdir.

7. ( ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu Hazarlardır.

8. ( ) Kurultay Hititlerde devlet işlerinin görüşüldüğü bir kurumdur

9. ( ) İslamiyet’in doğuşu sırasında Yakındoğu’nun en güçlü devletlerinden birisi D. Roma’dır.

10. ( ) Hazarların dini inancı Musevilik’dir.

BÖLÜM- 3 Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz (25 Puan )

11. Kutluk Devleti’nin kurucusu ………………………………….dır.

12. Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere………………………………. Rastlanmıştır.

13. Asya Hun Devletinin en parlak dönemi…………………………..zamanında yaşanmıştır.

14. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti…………………………..dır.

15. İslam tarihinde İslamiyet’ten önceki dönem,…………………………………..olarak adlandırılır.

BÖLÜM-4 Aşağıdaki test sorularını cavaplayınız (25 puan)

16.I. Hititler, merkezi yönetimi korumak amacıyla devlete karşı isyanı en büyük suçlardan saymışlardır. II. Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım aletlerine ve hayvanlara zarar verenleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmışlardır.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Devletlerin hukuk anlayışları, içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göstermektedir. B) Hükümdarlar kanun koyucu durumundadır. C) İlkçağ kanunları son derece ağırdır. D) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi vardır. E) İlk yazılı kanunlar Anadolu’da ortaya çıkmıştır.

17. İlkçağ’da Anadolu’da Lidyalılar, İyonlar, Frigler ve Urartular gibi devletler yaklaşık olarak aynı dönemde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da bu durumun doğal sonucu olarak söylenebilir? A) Hür düşüncenin ortaya çıkması B) Tek tanrılı dinlerin yayılamaması C) Anadolu’nun istilalardan korunması D) Tarım ve hayvancılığın gelişmesi E) Siyasi birliğin kurulamaması.

18. ‘’ Bulgarlar, Macarlar, Avarlar gibi Avrupa’da devlet kuran Türk boyları bir süre sonra Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir’

Bu durumun temel nedeni hangisidir?

A) Bizans’ın etkisi

B) Hristiyanlığı kabul etmeleri

C) Diğer Türk boylarıyla ilişkilerini koparmaları

D) Göçebe yaşamaları

E) Miras geleneğini benimsemeler

19. Avrupa’nın siyasi temelleri hangi olay sonrasında atılmıştır ?

A) Kavimler Göçü B) Fransız İhtilali C) Yüzyıl Savaşları D) 1830 ve 1848 ihtilali E) Otuz Yıl Savaşları

20. Tarihin en eski devirlerinde Orta Asya’da meydana gelen iklim değişiklikleri sonunda Türklerin göç ettikleri yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Çin B) Sibirya C) Kafkasya D ) Arabistan E ) Balkanlar

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: