turkish

9 sinif turk dili edebiyati 1 donem 1 Yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 54 Saniye

1-Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle dodurunuz.

Bir edebi eserin yazıldığı dönemdeki dini,siyasi,sosyal ve ekonomik hayatla ilgili anlayış ve zevklerin bütününe……………………………………… denir.

Gazelin son beytine……………….denir;kaside…………………………beyit arasında değişen nazım şeklidir.

…………………………………..metinlerde bazı kelimeler mecaz ve yan anlam değerine sahiptir.

Aralarınd anlam ilgisi bulunan sözleri,karşıtlık ilgisi kurmadan bir arada kullanma sanatına………………..denir

Sanat eserinin temel amacı…………………………………..değil,……………………………yoluyla düşündürmektir.

Halk şiirinde nazım birimi olarak………………………Divan şiirinde ise………………………….tercih edilmiştir.

İlahi,nefes,nutuk…………………………………………………………edebiyatına ait nazım şekilleridir.

2“Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları istanbulu dinliyorum.”

Yukarıdaki edebi metinde gerçeklik hangi yolla değiştirilmiştir ve hangi sözcük ya da sözcük gurubuyla gerçekleştirilmiştir.

3-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargı doğru ise “d” ,yanlış ise “ y” koyunuz.

Bir şiir yazıldığı dönemin özelliklerini bilinmesi,şiirin yorumlanmasında okuyucuya yardımcı olur. ( )

Şiir zihniyeti ;şairin yaşamın gerçeğini kendi bakış açısıyla yorumlamasıdır. ( )

Gazelin ilk beytine matla denir.Tevhit Tanrıa’ya yakarış demektir. ( ) Bir şairin başarılı olması, geçmişle bağını koparmasına bağlıdır. ( )

Bir şiirin teması ile başlığı arasında önemli bir bağ vardır . ( )

4-Aşağıdaki şiirinölçüsünü,uyak ve rediflerini bulunuz.(uyak çeşidini yazınız.)

Bir köşeye büzülüp Bir yağmur ince ince

Böyle susmazdım ama çarpıyor şimdi cama

Kapılardan süzülüp hasret kaldım sevince

Gece doldu odama koku yüzümde yama

5-Aşağıdaki dizelerde bulunan imgelerin altını çiziniz.

Sisler bulvarında seni kaybettim.

Sokak lambaları öksürdü

Yukarıda bulutlar yürüyordu

Terk edilmiş bir çocuk gibiyim

Dokunsanız ağlayacaktım.

6-Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bularak açıklayınız.

a-Kaşların ok sevdiğim b- Duyup karşı minarede okunan yatsıyı

Kirpiğin çok sevdiğim Yatağıma sıcaklığın getiren rüya

Şu cihanın içinde

Menendin yok sevdiğim.

7-Aşağıdaki dizeler hangi şiir geleneklerine aittir.

a-Karagözlüm benden tanrı selamın b- Düşer mi ictinab tmek seninçün ağlayanlardan

Keser gider misin kıyamete kadar Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

Bir kurulu yaydır kaşları keman

Yaşar gider misin kıyamete kadar

8-İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı kaç bölüme ayrılır şemayla gösteriniz.(AYRINTILI OLARAK)

9-Şiir de gelenek anlayışını yansıtan 4madde yazınız.

10A-Masallarda iki tel birbirine

Sürtülürse yardıma devler koşar

Senin saçların öyle gür ki

Rüzgar esse kıyamayet kopar

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.

a-Şair,kurmaca bir anlatım oluşturmuştur.

b-Şair ,gerçekliği değiştirmemiştir.

c-Bir durum olduğundan büyük gösterilmiştir

d-Öznel bir anlatım vardır.

e-Bir durum şiire özgü gerçeklikle yansıtılmışır.

B-Bir gül mahzun durur bahçede

Yaprakları yorgun

Sen pembe güllerin en pembesi hasta solgun

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a- Kişileştirme sanatı vardır.

b-Sezgi ve hayallere yer veilir.

c-Uyak ve redif vardır.

d-Benzetme sanatı vardır.

e-Şiirsel gerçekliğe uygundur.

“İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşününüz.”

BAŞARILAR

C-Her köşesinde bin çiçekli bahçeler vardır.

1

Göklerin güneşinden güller yağardır.

2

Dağlarının yeşil saçı niçin ağardı

3

Gecelerin niçin hasret çeker hala

4

Seni türkün hicranımı koydu bu hale

Yukarıdaki numaralanmış dizelerinin hangilerinde istiare yoktur.

a-1-2 b-3-4 c-3-5 d-1-5 e-2-4

D-Aşağıdakilerden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır.

a-Şarkı-türkü-koşma-mani-semai

b-Türkü-koşma-mani varsağı-semai

c-Gazel-kaside-varsağı-ninni-ağıt

d-Ağıt-ninni-koşma-mesnevi-destan

e-Destan-şarkı-ağıt-semai-varsağı

E- Dut dibinde unum var

Allahtan umudum var

O yar benim olursa

Türbeye üçmumum var

Yukarıdaki şiirde dönemin hangi zihniyeti yansıltılmıştır.

a-Dünyayı algılayış

b-Adak ve inanış

c-Gurbet acısının dayanılmazlığı

d-Sosyal adaletsizlikler

e-Dini yaşam tarzı yayma isteği

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: