Flektierbare Wortklassen

Çekimlenebilen Sözcük Türleri

Çekim eki alabilen ve değşiklğe uğrayabilen sözcük türlerine „Flektierbare Wortklassen“ denir. Çekimlenebilen sözcüklerin nasıl çekimlendiği Çekimnebilen sözcüklerin nasıl çekimlendiğini, hangi çekim grubuna girdiğini inceler. İsim çekimleri „Deklination“ ve fiil çekimlerini gösterir

Fektierbare Wortklassen
Nomen/Substantiv – İsim/Önad
Verb/Tuwort – Fiil
ArtikelTanımlayıcı
Pronomen/Fürwor – Zamir/Adıl
Adkjektiv/Eigenschaftswort

Verb/Tuwort – Fiil machen-machend-machst-machtegemacht
Nomen/Substantiv – İsim/Önad das Heft, die Hefte, dem Heft, des Heftes, den Heften
Adkjektiv/Eigenschaftswort schön-schöner. schönsten
Pronomen/Fürwor – Zamir/Adıl er, ihn, ihm, seine

Çekim tümüne „Flexion“ isim çekim çekimine ise „ Deklinationdenir. İsimler değişik çekim gruplarına ayrılmıştır. Bu gruplama ismin „-ın, -in, -un, ün, hali tanlama durumunaGenitiv Singular ve ismin çoğul haline ve aldığı eklere göre yapılmıştır

Diğer bir sınıflama ise yabancı isimlerin, özel ve kişi isimlerin çekim gruplaması ayrı olarak diğer çekim grupları adı altında toplanmıştır. Bu çekim grupları yanlızca ismin altgrupları olan sözcüklerde görülür.

Geleneksel olarak çekim grupları zayıf „schwache Flexion“ kuvvetli „starke Flexion“ karışık „gemischte Flexion“ olarak adlandırılır. –-en ya da -n eki isim üzerine geliyorsa zayıf, diğer ismin üzereine gelen ekler kuvvetli çekimdir.

Zayıf isim çekimleri „schwache Flexion“ tekil ve çoğulda „im Singular und Plural“ –en ya da –en eklerini alıyorsa zayıf çekime -en/-en isim çekim grubuna girer.

Karışık isim çekimleri „gemischte Flexion“ tekil ve çoğulda „im Singular und Plural“ (e)s/en ya da -/en eklerini alıyorsa karşık çekim grubuna girer.

Kuvvetli çekimler hem tekilde „im Singular“ hem de çoğulda „im Plural“ hiçbir kuvvetli ekler almıyorsa diğer çekim grubuna girer.

Bir cevap yazın