Deutsch

Almanca Dilek Sart Kipi

Okuma Süresi:19 Dakika, 19 Saniye

Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Konjunktiv II’ın dört zamanda kullanmak mümkündür. Gegenwart ((Präsens)) , Vergangenheit(Perfekt) , Zukunft (Futur I), Vollendete Zukunft (Futur II). Bildirme kipinde „Indikativ“  üç  geçmiş zaman olmasına karşın  Konjunktiv II’de tek bir geçmiş zaman vardır.

Konjunktiv II Gegenwart

Schwache Verben

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt leisten machen
ich  leistete*würden  machte* würden  
du leistete-st*würden machte-st* würden 
er,sie,es leistete*würden machte * würden 
wir leistete-n*würden machte-n* würden 
ihr leistete-t*würden machte -t* würden 
sie/Sie leistete-n*würden machte -n* würden 

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)
Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)
Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)
Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

 

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren "bloß doch nur" gibi sözcükler bulunur.
Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine "würden" kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

Starke Unregelmäßige Verben Mischverben

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt Endung gehen lassen
ich  -e ging-e ließ-e
du -est ging -est ließ-est
er,sie,es -e ging-e ließ-e
wir -en ging-en*würden ließ-en*würden
ihr -et ging -et ließ-et
sie/Sie -en ging-en*würden ließ-en*würden

Bazı düzensiz fiillerde wir ve sie göre konjunktiv 2 çekimi aynıdır çakışma gerçekleşir. Bu durumda yine würden fiili kullanılır.

Subjekt Endung/Ek kommen nehmen fahren
ich -e käm-e nähm-e führ-e
du -est käm-est nähm-est führ-est
er,sie,es -e käm-e nähm-e führ-e
wir -en käm-en nähm-en  führ-en
ihr -et käm-et nähm-et  führ-et
sie/Sie -en käm-en nähm-en  führ-en

Ich hätte gern eine Tasse Kaffe mit Mİlch
Die Schüler guck mich so an als verstäden sie die Lektion ganz gut.ÜÖğrenciler bana üniteyi çok iyi anlamışlar gibi bakıyorlar.
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs gelç kalkıyor. Keşke daha erken hareket ets

Diğer Ses Değişikliği olan fiiller.

    1. und 3. Person
  Infinitiv Präteritum Konjunktiv II
a = ä     finden fand fände
haben hatte hätte
sein war wäre
kommen kam käme
nehmen nahm nähme
a = ü helfen half hülfe
  werfen warf würfe
sterben starb stürbe
verderben verdarb verdürbe
stehlen stahl stühle
u =ü graben grub grübe
fahren fuhr führe
werden wurde würde
müssen musste müsste
dürfen durfte dürfte
a = ä +te
 
bringen brachte brächte 
denken dachte dächte
o = ö  ziehen zog zöge
o = ö +te mögen mochte möchte
können konnte könnte
sollen* sollte sollte
wollen* wollte wollte
  lassen ließ ließe
gehen ging ginge

 haben, sein, werden als Vollverb

Subjekt Endung haben waren werden
ich -e hätt-e wär-e würd-e
du -est hätt-est wär-st würd-est
er,sie,es -e hätt-e wär-e würd-e
wir -en hätt -en wär-en  würd-en
ihr -et hätt -et wär-et  würd-et
sie/Sie -en hätt-en wär-en  würd-en

Ich bin krank. Wäre ich doh Gesund! (Hastayım Keşke sağlıklı olsam!)
Hier ist es so warm Wäre es doch hier kühler! Burası o kadar sıcakki keşke biraz daha serin olsa.
Manche Schüler sind so faul.Wären sie bloß etwas fleißiger!Bazı öğrenciler çok tembel. Keske biraz daha çalışkan olasa.
​Der Zug kommt immer zu spät. Wenn er doch nur pünktlicher wäre!Tren daima geç kalıyor. Keşke daha dakik olsa!

Ich habe keine Zeit! Hätte ich bloß Zeit ! (Zamanım yok.Keşke zamanım olsa!)
Ich habe kein Geld – Hätte ich doch nur etwas Geld!Param yoktur. Keşke param olsa
Er hat keine Zeit. wenn er nur mehr Zeit für mich hätte!Onun zamanı yok. Keşke benim için daha fazla zamanı olsa!
Er sieht so aus als ob er krank wäre Hastaymış gibi görünüyor.!
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs geç kalkıyor Keşke geç kalkmasa.

Konjunktiv II mit Modalverben

Tarz fiilinin Konjunktiv II hali özneye göre çekimlenir ve ikinci fiil mastar „Infinitiv“  halinde cümle sonuna gider. „sollen ve wollen“ tarz fiillerinin Konjunktiv II halleri Präteritum halleri ile aynıdır, kökte yumuşama olmaz. Diğer modal fiillerin tümünde kökteki seslide değişiklik olur „Stammvokaländerung“ ve „-te“ eki alırlar.

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte-st müsste-st könnte-st möchte-st sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürfte-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

 Ich möchte Urlaub machen. (Tatil yapmak istiyorum)
Sie hatte schlechte Sitmme! Könnte sie doch gut singen. (Kötü sesi var keşke iyi şarkı söylese!)
Ich würde draußen spazieren wenn ich rausgehen dürfte. (Dışarı çıkmaya izinli olsam (çıkabilsem dışarıda oynarım)

Koşul şart cümlelerinden wenn,als,als wenn, wie wenn ile gerçek dışı cümlelerde ve karşılaştırma cümlelerinde kullanılabilir.

Wenn ich ein Fremdsprache erwürbe,
Nebensatz Yan Cümle
hätte ich im Ausland studieren dürfen.
Hauptsatz Temel Cümle 
ich hätte im Ausland studieren dürfen,
Hauptsatz Temel Cümle
wenn ich ein Fremdsprache erwürbe
Nebensatz Yan Cümle

Temel cümle ile yan cümle yer değiştirebilir. Bağlaçlada çekimlenmiş fiilin cümle sonunda bulunduğu cümlelere yan cümle diğer cümlelere ise temel cümle denir. Altı çizili olarak ve tabloda gösterilmiştir.

Der Redner spricht so laut, als wenn ihn niemand hören würde.Kimse duymuyormuş gibi yüksek sesle konuşuyor.
Ich hob die Hand, gleichsam, als ob ich einen Schlag abwehren wollte.(Sanki) Darbeyi savuşturcakmış gibi elini hemen kaldırdı  (nadiren konjuntiv I)

 

Konjunktiv II Vergangenheit

Almanca’da geçmiş zaman üç tane olsada Konjunktiv II geçmiş zaman bir tanedir. Normal cümlede çekimlenen fiil hangisi ise onun Konjunktiv II si alınır. Haben ya da sein fiilinin Konjunktiv II hali (hätten, wären) ve "Partizip Perfekt" ile kurulur.

Indikativ Konjunktiv II
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

hätten/wären + Partizip Perfekt

Subjekt Hilfsverb  Partizip II
ich hätt-e wär-e gelesen
gekommen
du hätt-est wär-st
er,sie,es hätt-e wär-e
wir hätt-en wär-en
ihr hätt-et wär-et
sie/Sie hätt-en wär-en

Wenn er dabei Geld gehabt hätte, hätte er die Rechnung bezahlt. (Yanında para olsaydı, hesabı öderdi.) 
Wenn der Mantel ih nicht geffallen hätte, hätte er ihn nicht gekauft.(Montu beğenmeseydi satın almazdı)
Das Bewusstsein wäre ihr nicht verlorengegangen,wenn sie gegen Wand nicht gestoßen wäre.(Duvara çarpmasaydı bilinci kaybolmazdı.)
Sie tat so,als ob sie mich nicht gekannt hätte.Beni tanımamış gibi davranıyor.
Er sah total müde aus ,als ob er seit Tagen nicht geschlafen hätte
.Günlerdir uyumamış gibi yorgun görünüyor

Mit Modalverben

„haben“ yardımcı fiilinin Konjunktiv II hali  „hätten“ ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb  Infinitiv Infinitiv
ich hätt-e vergessen können 
du hätt-est
er,sie,es hätt-e  
wir hätt-en
ihr hätt-et
sie/Sie hätt-en

hätten+ 2x Infinitiv 

Wenn ich mir Führerschein hätte machen dürfen ,hätte ich mir ein Auto geleistet. (Yanında olsaydı, hesabı öderdi.) 

Es war zu schön als dass es wahr sein könnte.Gerçek olamayacak kadar güzel

 

Konjunktiv II (Zukunft)

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin mastar hali ile „Infinitiv“ ile kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv
ich würd-e   abgewöhnen   
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + Infinitiv

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali ile „Infinitiv“  kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv Infinitiv
ich würd-e liegen   sollen
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + 2x Infinitiv

Er würde mit dem Chef sprechen müssen.

Wir würden die Rechnung bezahlen sollen

 

Konjunktiv II vollendete Zukunft

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ve yardımcı fiilin „haben/sein“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb
ich würd-e verloren haben  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

 würden +   Partizip Perfekt + Infinitiv haben/sein

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ; yardımcı ve tarz fiilin „haben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb Modalverb
ich würd-e verloren haben   können  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden +  Partizip Perfekt + 2x Infinitiv  

Du würdest ihn gesehen haben können

Die Mannschaft würde das Spiel nicht verloren haben sollen

Ihr würdet geschlafen haben können

Genel Özet

  Indikativ Konjunktiv II
Konjuntiv 2
Gegenwart
Er kommt
Er kam
Er käme
Er läse
Er liest
Er las
Konjuntiv 2
Vergangenheit
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las
Konjuntiv 2
Zukunft
Er wird kommen
Er wird lesen
Er würde kommen
Er würde lesen
Konjuntiv 2
Vollendete Zukunft
Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben
Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

 

Konjunktiv  Passiv

Passiv Konjunktiv II Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten Die Akte würde bearbeitet
Er wüsche das Auto Das Auto würde gewaschen 

 Konjuntivform von werden   + Partizip II

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II
ich würde gewaschen
gelesen
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin könnte die Akte bearbeiten  Die Akte könnte bearbeitet werden
Er könnte das Auto waschen Das Auto könnte gewaschen werden

Konjuntivform von Modalverben + Partizip II + werden

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte -st müsste-st könnte-st möchtest sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürft e-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

*sollen ve wollen modal fiillerinin Konjunktiv II halleri yoktur

 

Passiv Konjunktiv II Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte die Akte bearbeitet Die Akte wäre bearbeitet worden 
Er wüsche das Auto Das Auto wäre gewaschen worden

 wären  +  Partizip II + worden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Patizip II von werden
ich wäre gewaschen
gelesen
worden
du wärst
er,sie,es wäre
wir wären
ihr wäret
sie/Sie wären

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte  die Akte bearbeiten können Die Akte hätte bearbeitet werden können 
Er könnte das Auto waschen Das Auto hätte gewaschen werden können

hätten + Partizip II + 2x Infinitiv 

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II 2x Infinitiv
ich hätte   gewaschen
gelesen
weden können
du hättest
er,sie,es hätte  
wir hätten
ihr hättet
sie/Sie hätten

 

 Passiv Konjunktiv II Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten   Die Akte würde bearbeitet werden
Er würde  das Auto waschen Das Auto würde gewaschen werden 

 würden  + Partizip II + werden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Infinitiv
ich würde gewaschen
gelesen
werden
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde  die Akte bearbeiten müssen  Die Akte würde bearbeitet werden müssen
Er würde  das Auto waschen müssen Das Auto würde gewaschen werden müssen

 würden  + Partizip II + werden + Modalverb

 

 Passiv Konjunktiv II Vollendete Zukunft   

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeitet haben   Die Akte würde bearbeitet worden  sein
Er würde das Auto gewaschen haben Das Auto würde gewaschen worden sein 

 würden  + Partizip II + worden + sein

Subjekt Hilfsverb
werden
 Partizip II Partizip II Infinitiv
ich würde  gewaschen 
 bearbeitet  
 worden   sein
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte würde bearbeitet worden sein müssen
Er würde das Auto gewaschen haben müssen    Das Auto würde gewaschen worden sein müssen

 * Bu yapı çok karmaşık olduğundan kullanılmamaktadır.

würden  + 2X Partizip II + 2X Infinitiv 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: