Deutsch

Almanca Düzensiz Kuvvetli Fill Cekimi

Okuma Süresi:8 Dakika, 1 Saniye

Almanca Düzensiz Kuvvetli Fill Cekimi

Ses Değişimi

Düzensiz fiiller şimdiki zamanda ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
backen back  back-e bäck-st bäck-t   back-en back-t  back-en
blasen blas blas-e bläs-st bläs-t blas -en blas-t  blas -en
beraten berat berat-e berät-st berät() berat -en berate -t berat -en
empfangen empfang empfang-e empfängst empfäng-t empfang-en empfangt empfang-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e grä b-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd-st läd-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss-()t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät() rat -en rate -t rat -en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf  -t schlaf -en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag  -t trag -en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch  -t wasch -en
wachsen wachs wachs-e wächs-()t wächs-t wachs-en wachs wachs -en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß-st stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bergen berg  berg-e birg  -st birg  -t  berg -en berg -t  berg -en
bersten berst berst-e birst() birst() berst -en berste-t  berst-en
brechen brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen  dresch dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
erschrecken  erschreck erschreck-e erschrick-st erschrick-t erschreck-en erschreck-t erschreck-en
essen ess  ess-e iss-()t iss-t ess-en ess-t ess-en
fechten fecht fecht-e ficht-st ficht() fecht-en fechte-t fecht-en
fechten flecht flecht -e flicht -st flicht() flecht -en flechte-t flecht -en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt -st gilt() gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss-()t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm -st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt() schelt-en schelte-t schelt-en
schmelzen schmelz schmelz-e schmilz-()t schmilz-t schmelz -en schmelz-t  schmelz -en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st trit-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss-()t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wib-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
    -e -st -t -en -t -en

 e=ie

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befehlen befehl befehl-e befiehl-st befiehl-t  befehl-en befehl-t befehl-en
empfehlen empfehl empfehl-e empfiehl-st empfiehl-t empfehl-en empfehl-t  empfehl-en
geschehen* gescheh     *gesch ie h-t      
lesen les les-e lies-()t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

 

"sein, haben, werden" als Vollverb

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sein sei bin  bist ist    sind  seid  sind
werden werd werde wirst wird werden werdet werden 

 

Kuvvetli Düzensiz Fiiller Perfekt

Kuvvetli fiile Imperfek'te fiil kökündeki seslide değişiklik olur.  Perfekt'e ise genelikle ses değişimi meydana gelir ve fiil kökünün başına "ge-" sonuna ise "-en" eki alır. 

Infinitiv/Mastar Verbstamm 2. 3. Persom  Partizip Perfekt
kommen komm   ge-komm-en
geben geb gibt ge-geb-en
lesen les liest ge-les-en
treten tret tritt ge-tret-en
sehen seh sieht ge-seh-en
reiten reit reitest/reitet ge-ritt-en
schneiden schneid   ge– schnitt-en
bleiben leihen   ge-blieb-en
schreiben schreib   ge-schrieb-en
leihen leih   ge-lieh-en
finden find   ge-fund-en
singen sing   ge-sung-en
trinken trink   ge-trunk-en
fließen fließ   ge-floss-en
riechen riech   ge-roch-en
schließ schieß   ge-schloss-en
fliegen flieg   ge-flog-en
bieten biet   ge-bot-en
ziehen zieh   ge-zog-en
helfen helf hilft ge-holf-en
sterben sterb stirbt ge-storb-en
werfen werf wirft ge-worf-en
brechen brech bricht ge-broch-en
sprechen sprech spricht ge-sproch-en
treffen treff trifft ge-troff-en
fechten fecht ficht ge-flocht-en
schwellen schwell schwillt ge-schwoll-en
schmelzen schmelz schmilzt ge-schmolz-en
schwimmen schwimm   ge-schwomm-en
spinnen spinn   ge-sponn-en
sinnen sinn   ge-sonn-en
fahren fahr fährt ge-fahr-en
laden lad lädt ge-lad-en
tragen trag trägt ge-trag-en
schlafen schlaf schläft ge-schlaf-en
lassen lass lässt ge-lass-en
fallen fall fällt ge-fall-en
stehlen stehl stiehlt ge-stohl-en
lügen lüg   ge-log-en
trügen trüg   ge-trog-en
*gären *gär   *ge-gor-en
*wägen *wäg   *ge-wog-en
glimmen glimm   ge-glomm-en
klimmen klimm   ge-klomm-en
fangen fang   ge-fang-en
laufen lauf läuft ge-lauf-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv Verbstamm Partizip Perfekt
sein sei ge-wes-en
werden werd ge-word-en
haben hab ge-hab-t

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: