Possessivartikel İyelik Artikeli

Possessivartikel’e geçmeden önce Possessivpronomen öğrenelim. Kişi zamirlerinin yalın haliyle karşılaştıralım

Personalpronomen Possessiv
ich mein
du dein
er sein
es sein
sie ihr
wir unser
ihr euer
sie/Sie ihr/Ihr

Possessivpronomen iyelik zamirleridir. Possessivartikel denilmesinin nedeni çekimleri önündeki ismin Artikel’ine göre  ekler almasından kaynaklanır. Şimdi de İyelik zamirlerinin “Possessivpronomen” ismin hangi halinde hangi ekleri aldığına bakalım.

Singular Plural
Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern
Genitiv meines Vaters    meiner Mutter   meines Kindes   meiner Väter meiner Mütter   meiner Kinder 

*İyelik zamiri “Possessiv” ve olumsuzluk sözcüğü “kein” “Negativartikel” çekimleri aynıdır.

 

Nominativ

İyelik zamirlerininde “Possessiv” dikkate edilmesi gereken üç nokta vardır.

 

– İyelik zamiri hangi özneyle ilişkili olduğunu belirlemek, (ich, du , er …)

– İlişkili olduğu ismin Artikel’i nedir

– İsim hangi halde kullanılmıştır 

Bu üç noktaya dikkat ederek iyelik zamirinin üstüne ekler gelir.

 

İyelik zamiri ismin yalın halinde Maskulin ve Neutral’da iyelik zamiri ek almaz Feminin ve çoğulda “-e” eki alır. Ancak “unser ve euer” iyelik zamirlerinde Artikel’i die ya da çoğul olan bir isimle birleştiklerinde “-e”  eki alırlar, bu durumda iyelik zamirinin üstündeki  “-e” düşer. Parantez üstü çizili () içinde kırmızı renkle gösterilmiştir.

İsmin Artikel’i  der ve das ise mein; die ve çoğul ise meine olur.

das der meinmein

diedie Pl.  = IhreIhre

Singular Plural
Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter  meine Mütter   meine Kinder

 

Wo ist meine Lexikon ? (die Lexikon
Deine Lexion ist im Bücherregal

 

Wo ist uns(e)re Jacke? (die Jacke)
Eu(e)re Jacke ist im Mäppchen

 

Wo ist dein Brief ?  (der Brief)
Mein Brief ist im Briefkasten

 

Wo ist Ihr Schirm ? (der Schirm)   
Mein Schirm hängt am Haken

 

Wo ist sein Deutschbuch ?  ( das Deutschbuch
Sein Deutschbuch ist in der Schultasche

 

Wo sind eu(e)re Hefte   ?  (die Hefte Pl.)
Uns(e)re Hefte sind auf dem Schreibtisch

 

Wo sind ihre Handschuhe ?  (die Handschuhe Pl.
ihre Handschuhe  sind in der Schublade

 

Akkusativ

İyelik zamirlerinin ismin -i halinde yanlızca Maskulin’de değişiklik olur.  Diğer çekimler ve ekler ismin yalın halidekiyle aynıdır.

İsmin Artikel’i  der ve das ise mein; die ve çoğul ise meine olur.

der  deinen

das = dein

diedie Pl.  = deinedeine

Singular Plural
Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter  meine Mütter   meine Kinder
Akkusativ *meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder

 

Ich habe gestern meinen Freund getroffen. (den Freund)

Am Wochenende habe ich mich meine Stude verspätet. (die Stunde)

Brimgen Sie mein Bett ins Schlafzimmer (das Bett)

Vorgestern wusch ich meine Socken (die Socken Pl.)

 

Dativ

Maskulin ve Neutral’da dem, feminin der çoğulda ise den ve ismin üzerinde -n eki yoksa -n getirilir.

das der seinemseinem

die  =  seiner

die Pl.  seinen .. n

Singular Plural
Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern

 

Das Hemd gefällt meiner Tochter nicht. (der Tante)

Der Mantel gehört meinem Bruder.  (dem Bruder)

Die Hose passt gut meinem  Kind. (dem Kind

Das Kleid steht meinen Tanten (den Tanten Pl.)

 

Genitiv

Singular Plural
Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern
Genitiv meines Vaters    meiner Mutter   meines Kindes   meiner Väter meiner Mütter   meiner Kinder 

Bir cevap yazın