uriner sistemi klasik sorular

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/uriner-sistemi-konu-anlatimi.docx"] SÜZÜLME 1- Süzülme nasıl oluşur?2- Süzülen sıvıda hangi boşaltım maddeleri vardır?3- Süzülen sıvıda hangi boşaltım maddeleri vardır?4- Süzme hızı neye denir? GERİ EMİLİM...

ribozom endoplazmik retikulum

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/ribozom-endoplazmik-retikulum.docx"] Sitoplazma ve Organeller 1. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki alana sitoplazma denir. 2. Sitoplazma yarı akışkan özellikteki sitozol denilen sıvı ve içinde...

rna yapisi ve cesitleri

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/rna-yapisi-ve-cesitleri.docx"] Ç. RNA'NIN YAPISI VE ÇEŞİTLERİ RNA, hem çekirdekte hem de sitoplazmada bulunan tek nükleotit zincirinden oluşan bir nükleik asittir. DNA'dan farklı olarak yapısında...

peroksizom nedir

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/peroksizom-nedir.docx"] PEROKSİZOM(mikrocisimcikler) Hücrede oluşan birçok zehirli maddeyi yok eden bir organeldir. Özellikle karaciğerde, sahip olduğu katalaz enzimi ile metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan ve zehirli...

plastitler nedir

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/plastitler-nedir.docx"] PLASTİTLER Bitki, öglena ve alg gibi ökaryot hücrelerde bulunan çift katlı zara sahip organellerdir.Plastitler hücrelerde farklı görevler üstlenir.Bitki ücrelerinde öncü plastitlerden oluşan 3...

11 sinif biyoloji dersi 2 donem 2 yazili

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-biyoloji-dersi-2-donem-2-yazili.docx"] Bir DNA molekülünde tamamlayıcı zincirdeki nükleotit dizilimi CTA'dır. Bu bilgiye göre proteinsentezinde görev yapacak taşıyıcı RNA'nın antikodonu nasıl olmalıdır?A) CTA B) GAU C)...

11 sinif biyoloji 2 donem 2 yazili sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-biyoloji-2-donem-2-yazili-sorulari.docx"] 1. Transgenik organizma neye denir? Açıklayınız. Kendi türü dışında bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genetiği değiştirilmiş...

11 sinif biyoloji 2 donem 1 yazili

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-biyoloji-2-donem-1-yazili.docx"] 1) I. Beyin II. Omurilik III. Beyincik IV. Sempatik sinirler V. Parasempatik sinirler Yukarıda verilenlerden hangileri merkezi sinir sistemi içerisinde yer almaz? A)...

11 sinif biyoloji 2 donem 1 sinav

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-biyoloji-2-donem-1-sinav.docx"] 1 .Annenin AB, babanın 0 kan grubundan olduğu bir ailede 3 çocuk vardır. Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler gibiyse üçünün...

11 Sinif Biyoloji 1 Donem 2 Yazili Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-Sinif-Biyoloji-1-Donem-2-Yazili-Sorulari.docx"] 1-)Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.Her boşlık 5 puandır 5 X14=70 puan -……………………eksikliğinde yapraklar kurur. - …………………… eksikliğinde yapraklar sararır,zaman zaman beyaza dönüşebilir. - Kök...

11 sinif biyoloji 1 donem 1 yazili

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazili.doc"] A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda ................................................, kök ucunda ................................ korur. 2. Akciğer alveolleri ve damarların...

11 sinif bioloji test

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/11-sinif-bioloji-test.docx"] 1- Çürük bir elmanın bir kasa elmayı çürütmesi aşağıdaki bitkisel hormon lardan hangisinin biyolojik etkisi ile gerçekleşir? a) Absisik asit b) Oksinler c)...

10 sinif biyoloji 2 donem 2 yazili

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/10-sinif-biyoloji-2-donem-2-yazili.doc"] 2.DÖNEM 10SINIF BİYOLOJİ DERSİ ORTAK SINAV SORULARIDIR. ( B GRUBU ) 1- Fotosentezin ışıklı evreleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)...

10 Sinif Biyoloji 1 Donem 1 Sinav

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/10-Sinif-Biyoloji-1-Donem-1-Sinav.doc"] 10.SINIF 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI A.Aşağıdaki sorularda Doğru olanı (D), Yanlış olanı (Y) şeklinde belirtiniz. (5*3 puan) -Krebs döngüsüne sitrik asit döngüsü...

9 Sinif Biyoloji 1 Donem 1 Yazili Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/9.Sinif-Biyoloji-1.Donem-1.Yazili-Sorulari.doc"] Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(Her soru 4 puandır.) 1.Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşik değildir? A)Lipitler B) Karbonhidratlar C)Enzimler D) Mineraller E) ATP 2.Organik maddelere ait...

12 Sinif Biyoloji 1 Donem 1 Sinav Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/12-Sinif-Biyoloji-1-Donem-1-Sinav-Sorulari.doc"] LİSESİ 12.SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORU.1:Oksijen yokluğunda yada yetersizliğinde organik molekülleri, etil alkol yada laktik aside kadar parçalayarak...

9 sinif biyoloji test 5

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/9-sinif-biyoloji-test-5.doc"] 1- Aşağıdakilerin hangisinin yapısında karbonhidrat molekülü bulunmaz? A)Enzim B)ATP c)Ribozom D)DNA E)RNA 2- -Enerji kaynağı olma -Hormon yapısına katılabilme -Ester bağı bulundurma Yukarıda...

9 sinif biyoloji 2 donem 2 sinav

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/9-sinif-biyoloji-2-donem-2-sinav.docx"] BİYOLOJİ DERSİ 9 SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI ORGANELLER (20 puan) 1- Ribozom a) Bitkisel hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organel 2-Endoplazmik retikulum b)...

9 Sinif Biyoloji 1 Donem 2 Sinav Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/9-Sinif-Biyoloji-1-Donem-2-Sinav-Sorulari.pdf"] 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı SorularıSınıf / No:Sorular Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijenden başka daima ……………………… bulunur.Hücrenin yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine...

12 Sinif Biyoloji 1 Donem 2 Sinav Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/12.Sinif-Biyoloji-1.Donem-2.Sinav-Sorulari.doc"] Biyoloji Test 1. Kloroplastın granalarında, aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? A) Suyun ışık etkisi ile proton (H+), elektron (e-) ve oksijene parçalanması B) E.T.S'de...

10 Sinif Biyoloji 1 Donem 1 Sinav Sorulari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/10.Sinif-Biyoloji-1.Donem-1.Sinav-Sorulari.doc"] 10.SINIF 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI A.Aşağıdaki sorularda Doğru olanı (D), Yanlış olanı (Y) şeklinde belirtiniz. (5*3 puan) -Krebs döngüsüne sitrik asit döngüsü...

12.Sinif Biyoloji Test

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/12.Sinif-Biyoloji-Test-.doc"] Biyoloji Test 1. Kloroplastın granalarında, aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? A) Suyun ışık etkisi ile proton (H+), elektron (e-) ve oksijene parçalanması B) E.T.S'de...