The Passive

Etken bir fiili (active), edilgen (passive) bir fiile dönüştürebilmemiz için o fiilin geçişli bir fiil (transitive) olması gerekir. Yani, open, dose, give, buy, invite, etc....

Verbs

İngilizce sözcük dizimi Özne Yüklem ve Nesne şeklinde sıralanır . Yani " Subject, Object, Verb"           Ben                 İngilizce        çalışırım. Özne               Nesne             Yüklem Subject           Object            Verb İngilizce...

will or be going to worksheet

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/2021/10/will-or-be-going-to-worksheet.doc"] Complete the sentences with “be going to” or “will”1.Mithat:Do you think Fenerbehçe or Galatasaray…………………………(win)the next match?Yasin:I think Galatasaray………………………………(win)the next matchMithat:No way!Fenerbehçe …………………………(win)2.Semih:We…………………………….(go)camping this...

Relative Clause

Relative clause, bir ismi tanımlayan cümledir. Ancak tek başına kullanılamaz. Bir temel cümleye bağlı olarak tanımladığı isimden sonra gelir. Bir ismi tanımladığı için relative clause...

Prepositions

İngilizce'de "preposition" tek başına anlamı olmayan bir isim ya da başka sözcük türleriyle birleşerek anlam kazanan sözcüklere edat "preposition" denir. Cümle içindeki başlıca işlevi, cümlenin...

Prepositions and Pharasal Verbs

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Prepositions-and-Pharasal-Verbs.doc"] PREPOSITIONS İngilizce'de "preposition" çok geniş kapsamlı bir sözcük grubudur. Cümle içindeki başlıca işlevi, cümlenin diğer öğeleri arasında, özellikle de isimler arasında bağlantı kurmaktır....

Present Continuous Tense

AffirmativeNegativeInterrogativeI am ( I’m) singing.You are (You’re) dancing.She is (She’s)playing.He is (He’s) coming.It is (It’s) running.We are (We’re) sleeping.You are(You’re) sitting.They are (They’re) lying.I am...