Yonetim Bilimi Degerlendirme Testleri

Yonetim Bilimi Degerlendirme TestleriYonetim Bilimi Degerlendirme Testleri[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/2020/05/Yonetim-Bilimi-Degerlendirme-Testleri.docx" download="all" viewer="microsoft"]Aşağıda, yönetim kavramına ilişkin farklı tanımlar verilmiştir. Bu ta- nımlardan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.Yönetim, önceden hedefler...