Kategori: Almanca

Almanca Dil Bilgisi,Almanca Online Alistirmalar,Almanca Alistirmalar,Almanca Yazililar Sinavlar,Almanca Slaytlar,Almanca Videolar

Categories AlmancaYabanci Dil

Nebenornende Konkunktion Nullposition

Nebenornende Konkunktion Nullposition Nebenordnende Konjunktionen "Koordinierende Konjuntion" iki temel cümleyi, iki yan cümleyi ya da tümceyi birbirine bağlar. Bu bağlaçlar şunlardır: Bağlacın cümledeki yeri cümlenin…

Categories AlmancaYabanci Dil

Konjunktionen Bindewörter

Konjunktionen Bindeworte Bağlaçlar anlamlarına dizilimlerine göre sınıflandırılabilir. "Konjunktion" iki cümleyi ya da iki sözcüğü "Satzteile" yan cümle "Nebensatz" ya da temel cümle "Nebensatz" şeklinde birbirine…

Categories AlmancaYabanci Dil

Modaladverbien mit Präpositionen

Modaladverbien mit Präpositionen Bu zarflar ismin i halini, e halini ve in halini gerektiren bir edatla birlikte kullanılır. Sein fiili ile birlikte kullanılır. Bu zarfları…

Categories AlmancaYabanci Dil

Modaladverbien mit Akkusativ und Dativ

Modaladverbien mit Akkusativ und Dativ abträglich= Das Rauchen ist seiner Gesundheit abträglich. ähnlich= Das Kind ist der Mutter ähnlich. angeboren= Der Herzfehler ist ihm angeboren. angemesen=…

Categories AlmancaYabanci Dil

Kausaladverbien

Kausaladverbien Bu zarf türü eylemin nedenini bildirir. also, daher, darum, demnach, deshalb, deswegen, infolgedessen, nämlich, somit,warum?, weshalb?, weswegen?, wieso? Sie war krank. sie konnte darum…

Categories AlmancaYabanci Dil

Modaladverbien

Modaladverbien Bir eylemin nasıl gerçekleştiğini belirtir. Eyleme sorulan "wie" nasıl sorusunun cevabıdır. anders, gern, so folgendermaßen, blindlings, jählings, eilends, vergebens,derart, genauso, irgendwie, hinterrücks, kopfüber, rundweg Tarz eylemleri eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirir. Eyleme sorulan nasıl "wie" sorusunun cevabıdır. Cümlede Zarf tümleci görevindedir. freundlich, schlecht,sehr, besonders, außerordentlich, ungewöhnlich,fast, kaum, beinahe, ganz, recht, einigermaßen, ziemlich,wohl, vielleicht, versehentlich, vermutlich, möglicherweise, wahrscheinlich,sicher, bestimmt, allerdings,…

Categories AlmancaYabanci Dil

Adverbien

Adverbien Umstandswort Zarflar Belirtecler Almanca'da zarflar "Adverb" yüklemi yer-yön,,"Lokaladverbien"zaman, "Temporaladverbien",durum "Modaladverbien" ve neden "Kausaladverbien"bakımından niteler. Adverb'lere birkaç örnek verelim. Zarflar çekimlenmezler yapım eki alabilirler. schnell, heute,dort,deshalb,…

Categories AlmancaYabanci Dil

Deklinationen der Adjektive

Deklination der Adjektive Adjektivdeklnation mit bestimten Artikeln Sıfatların Belirli Artikelle Çekimlenmesi Sıfatlar bir sözcükle birleşerek çekimlenirler. Belirli Artikel ile çekimi aşağıdaki gibidir. Anahtar kural belirli Artikel tek başlarına nasıl çekimlenyorsa burda aynı çekimlenir ve Artikel…

Categories AlmancaYabanci Dil

Steigerung der Adjektive

Steigerung der Adjektive Almanca Sifatlarin Derecelendirmesi Almanca'da sıfatlar derecelendirilir, billig=ucuz billiger=daha ucuz am billigsten= en ucuz Deutsch   Türkiisch Positiv Grundstufe dünn zayıf Komparativ Höherstufe…