8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 5 Unite Online Test

Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmamıştır?  ?    İttihat ve Terakki Fırkası  ?    Serbest Cumhuriyet Fırkası  ?    Terakkiperver Cumhuriyet Fırkas  ?    Cumhuriyet Halk FırkasMustafa Kemal, liderliğini yaptığı …………………...................................... Grubunu “Halk Fırkası” adıyla siyasi...

8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 3 Unite Online Test

Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan ……………………………… Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.Kontrol EtHintCevapları GösterLozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini geçersiz kılmıştır?  ?    Ankara Antlaşması  ?    Kars Antlaşması  ?    Sevr Antlaşması  ?    Moskova AntlaşmasıVerilen olayların isimlerini yazınız!Kafkas...