2012 Ugys Ortak Konular Online Alistirma

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Başkanı, aşağıdakilerden hangisinin katıldığı sınavda görev alabilir?  ?    Eşi  ?    Birinci derece kayın hısmı  ?    Birinci derece kan hısmı  ?    Üçüncü derece kayın hısmı  ?    Üçüncü derece kan...