demokrasi ve insan haklari test 3

Okuma Süresi:7 Dakika, 13 Saniye

demokrasi ve insan haklari test 3

demokrasi ve insan haklari test 3

Demokrasi ve İnsan Hakları Test 3

1-) Aşağıda verilenlerden hangisi çatışmaları çözme davranışlarından birisi değildir ?
A)Kavga-zorlama   B)Problem çözme-İşbirliği    C)Uzlaşma  D)Kaçınma E) Yardımlaşma
2-) Tarafların ortak bir çözüme kavuşmak için tartışarak sonuca varmış oldukları çatışmaları etkili çözüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hakem kararı   B) Pazarlık    C)Arabuluculuk
D)Uzlaşma    D)Problem çözme
3-) Aşağıda verilenlerden hangisi çatışma için söylenemez?
A)Çatışma kaçınılmazdır  
B)çatışma gelişimin bir aracı olarak kullanılabilir
C)Çatışma bireylerin farklı istek ve arzuları sonucu ortaya çıkar
D)Her çatışma bireyi olumsuza sevk eder
E)Çatışma normal bir kişiliğe sahip Her insanın yaşamında vardır
4-)Toplumsal Barış'ın sağlanması için Öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olaması gerekir?
A)Kendisi ile barışık bireyler  
B)Kendini geliştirmiş olan bireyler
C)Sadece kendisini düşünen bireyler
D)Toplum ile barışık olan bireyler
E)Toplumlar arası barışın benimsemiş kurumlar
5-) Bireylerin sahip olduğu özelliklerin farkında olması , iç  çatışmalarından Kurtulmuş , fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak kendini iyi tanımış ve olduğu gibi kabul etmiş bireyler için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmak doğru olur?
A)Kendini geliştirmiş    B)Kendisi ile barışık
C)Kendini beğenmiş   D)Kendini üstün gören
E)Kendini geliştirmeye çalışan

6-) Bu yılın onuncu sınıf öğrencileri, bir önceki yılı 10. sınıfta okuyan öğrencilerden demokrasi ve insan hakları dersine giren öğretmenin çok zor soru sorduğunu ve bu derslerin geçmenin neredeyse imkansız olduğunu duymuşlardır. Onun için 10. sınıf öğrencileri demokrasi dersine ve öğretmenine karşı olumsuz bir tutum geliştirmişlerdir. 10. sınıf öğrencilerinin bu tutum ve davranışları aşağıdaki kavramların hangisiyle tanımlama doğru olur?
A)Çatışma      B)Ayrımcılık    C)önyargı   
D)Dışlama      E)Öngörü 
7-) Ecem'in babası liseden sonra Ecem'i okutmayı düşünmektedir. Bunun nedenini soranlar ise “ kız çocuğunu okutupta ne yapacağım. Nasıl olsa el kapısına girecek. Bana ne faydası olacak” diyerek cevap vermiştir.
Ecem'in babası yeğeni Ali'yi ise okuması için her türlü olanağı sağlayacağını söylemektedir. Ece'nin babasının bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?
A)Cinsiyet eşitliği     B)Cinsiyet eşitsizliği
C)Cinsiyet algısı      D)Toplumsal cinsiyet
E)Cinsiyet önyargısı
😎 Erkeklerin ve kadınların toplumdaki yeri ve rolleri toplumun kültürel değerlerine göre belirlenir.
Emine Hanım evlendirdiği oğlu Serkan'a bir ev almıştır. Gelinin annesi ;evi kızının üzerine yapılmasını istemiştir. Serkan'ın annesi “ise bizi elalemi rezil mi edeceksin oğlan dururken ev kızın üstüne mi yapılır” demiştir.
Burada açıklanan ve örnek verilen diyalog aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?
A)Cinsiyet rolleri     B)Toplumsal Cinsiyet algısı
C)Cinsiyet eşitliği            D)Cinsiyet üstünlüğü E)Değerler
9-) Değerler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Değerler zamanla değişime uğrayabilirler
B)Değerler toplumdan topluma değişebilirler
C)Değerler aynı toplum içerisinde farklılık gösterebilirler
D)Değerler yaptırım gücüne sahiptirler
E)Değerler sadece toplumsaldır
10-) Salbaş Anadolu Lisesi Beden eğitimi öğretmeni Bülent Öke spor faaliyetlerinde kızlara öncelik vermektedir. 
Bülent öke kurmuş olduğu kız voleybol takımı Adana liseler arası kız voleybol turnuvasında önemli başarılar elde etmiştir.  Kendisine kızlara neden daha çok önem veriyorsunuz diye sorulduğunda , “erkekler çok önemli ama kızlar onlardan daha çok önemlidir” cevabını vermektedir.
Beden eğitimi öğretmeni Bülent kökenin kız öğrencilere karşı olan bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A)Pozitif ayrımcılık      B)cinsiyet ayrımcılığı 
C)Cinsiyet algısı            D)Cinsiyet eşitliği 
E)Toplumsal ayrımcılık

11-) Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirdikleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yaptıkları, karşılıksız mali destek sağladıkları programın adı nedir?

A)Bilişim teknolojileri  B) Erasmus   C) Tehi  D) Yerel Değişim   E) Üniversite Çalıştayı

12-)Toplumlarda değer çatışmaları ve buna bağlı olarak değer bunalımının yaşanmaması için yapılması gereken en önemli anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokratik ayrımcılık  B)Çoğulcu Anlayış  C) Toplumsal Algı  D) Toplumsal Değerler E) İçsel barış anlayışı

13-) Toplumların daha barışçı yaşamı için ,çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çoğulcu anlayış    B) Başkanlık sistemi    C) Çoğunlukçu anlayış  D) Cumhuriyet E) Parlementer anlayış

14-) Herhangi bir kişinin ,olaylara farklı açılardan bakabilmesi, olaylar hakkında kendisine sunulduğu gibi değil sorguladıktan sonra karar vermesi, sahip olduğu hakların farkında olması, kendi ilgi ve isteklerinin neler olduğunu iyi bilmesi gibi özelliklere sahip olması. Gibi özellikler taşıması o kişiyi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamamıza neden olur?
A) Demokrat kişi  B) Eğitimli kişi  C) Özerk kişi  D) Bağımlı kişi   E) Sosyal Kişi

15-) Salbaş Anadolu Lisesi öğrencileri; sadece sahip oldukları başat(egemen) kültürü önemli ve değerleri görmektedirler. Bu öğrencilerin empati anlayışının gelişmesi için aşağıdaki  programlardan hangisine katılmaları gerekmektedir?

A)Erasmus   B) Danışmanlık  C) Gezi  D) Değerler eğitimi E) Etkin katılım

16-) Demokrasiyi içselleştirmiş biri aşağıdakilerden hangisin söylemez?

A)Her türlü anayasal protesto kişisel haktır

B) Hak arayışı için açlık grevlerine başlayanlara yardım etmek gerekir

C) İnsanı ilgilendiren her alandaki etkinliklere her kesin katılması lazım

D) Yapılacak olan faaliyetlere gönüllülük esas olmalıdır

E) Ülke vatandaşlarının hakları herkesten önce gelmelidir

17-) Günümüzde büyük AVM’lerin kurulması ile insanlar üretici olmaktan çıkmış , tüketen bireylere dönüşmüşlerdir. Tüketirken “sınırlı kaynaklar ile sınırsız istekler arasındaki dengeyi kurabilen, yapacağı alışverişten önce ihtiyaç önceliklerini belirleyen” kişiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A)Popüler tüketici B)Bilinçsiz tüketici C) Bilinçli tüketici  D) Dinamik tüketici E) Doğal tüketici

18-) “Günlük yaşamında toplumsal sorunları ön plana alan, toplumsal sorunları insan hakları ve demokrasi doğrultusunda çözümü için harekete geçen katılımcı vatandaşlar,” aşağıdaki kavramların hangisi ile tanımlanır?

A)Duyarlı vatandaş  B)Pasif vatandaş   C) Demokratik vatandaş  D) Ön görülü vatandaş  E) Aktif vatandaş

19-) Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cumhuriyet    B)Demokrasi   C) Meşruiyet  

D) Yarı başkanlık            E) Liberalizm

20-) Salbaş Anadolu lisesi kantininde kavga eden Demet ile Ezgi’yi arabuluculuk yaparak barıştırmak isteyen müdür yardımcısı Bilal Kara’nın bu çatışmayı çözmesi için hangisini yapması doğru değildir?

A)Aralarındaki sorunun anlaşılmasını sağlama

B)Çeşitli çözüm önerilerinde bulunması

C)Durumu özetlemesi

D)Sahip olduğu çözme becerilerini kullanması

E)Taraflardan birini haklı bulması

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: