aof

Eski Turk Edebiyati 1 Nazim Bicimleri Ses

Biçim ve Ölçü Unite 2 Nazım Biçimler

Beyitlerden oluşan nazım biçimleri ve dört mısralı nazım biçimleri şiirlerin yazıldıkları nazım birimleri kafiye düzenleri esas alınarak ve divan edebiyatı nazım biçimleri beyitlerden oluşan nazım biçimleri dört mısralı nazım biçimleri ve bentlerden oluşan nazım biçimleri olarak üçe ayrılmıştır.

Araştırmacılar tarafından başka gruplamalar da yapılmıştır. Nazım biçimleri asılında şiir metinlerinin bir tür kalıplarıdır. Nazım biçimlerinin önceden belirlediği bu çerçeve ilk bakışta şairleri kısıtlayan onların anlatımda belli sınırlar içerisinde kalmasına neden olan ögeler olarak görülebilir. Ancak bu sınırlamanın şiirde belli konuları işlemek için hazır kompozisyonları kalıpları sunmak müzikaliteyi sağlamak ve belli bir düzen içerisinde düşünceyi ifade etmek gibi olumlu katkılarında da söz etmek mümkündür. Nazım biçimlerini tanımak klasik dönem Türk edebiyatına ait metinleri anlamak ve yorumlamak açısından oldukça önemlidir. Nazım biçimleri ile ilgili henüz çözülememiş sorunların varlığını da hatırlatmak gerekir. Bir nazım biçimi için yapımı

%d blogcu bunu beğendi: