Türkisch

Fecri Ati Online Test

Okuma Süresi:4 Dakika, 16 Saniye

Fecri Ati Online Test

 

 

Soruları cevaplara tıklayarak ya da şeceneklerden secerek cevaplayınız!

Doğru cevabı tıklayarak seçiniz ya da giriniz!

Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini Servet-i Fünun’un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir’deki çevresini konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde ise halkın yaşamım işlemiştir.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

?    Recaizade Mahmut Ekrem

?    Ahmet Mithat Efendi

?    Samipaşazade Sezai

?    Halit Ziya Uşaklıgil

?    Mehmet Rauf

Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda yer almış sanatçılardan biri değildir?

?    Yakup Kadri

?    Emin Bülent

?    Ali Canip

?    Yahya Kemal

?    Ahmet Haşim

Servet-i Fünun’a katılmadan önce, Halit Ziya’nın İzmir’deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri Halit Ziya’ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

?    Celal Sahir

?    Mehmet Rauf

?    Hüseyin Cahit Yalçın

?    Hüseyin Rahmi Gürpınar

?    Recaizade Mahmut Ekrem

—- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan “müstezat”; geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine benzeyen “serbest müstezat”ı kullandılar. Ayrıca uyak (kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

?    Fecr-i Âti sanatçıları

?    Birinci dönem Tanzimat sanatçıları

?    İkinci dönem Tanzimat sanatçıları

?    Edebiyat-ı Cedide sanatçıları

?    Cumhuriyet dönemi sanatçıları

Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır. Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan ilk Türk romancısıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

?    Ahmet Rasim

?    Halit Ziya Uşaklıgil

?    Hüseyin Cahit Yalçın

?    Mehmet Rauf

?    Recaizade Mahmut Ekrem

Mehmet Rauf – Hayat-ı Muhayyel
Halit Ziya Uşaklıgil – Siyah İnciler
Tevfik Fikret – Hac Yolunda
Cenap Şahabettin – Promete
Hüseyin Cahit Yalçın – Eşkâl-i Zaman
Yukarıdaki eser ve yazar adları eşleştirilirse hangi yazar ve eser dışta kalır?

?    Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

?    Halit Ziya Uşaklıgil – Eşkâl-i Zaman

?    Hüseyin Cahit Yalçın – Hayat-ı Muhayyel

?    Tevfik Fikret – Promete

?    Mehmet Rauf – Siyah İnciler

(I) Bu dönemde “roman” türü, Fransız edebiyatının etkisiyle yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir. (IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

?    II.

?    IV.

?    V.

?    I.

?    III.

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.
II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.
III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.
IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.
V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil kullanmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

?    II.

?    IV.

?    I.

?    III.

?    V.

Tevfik Fikret’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

?    Edebiyatımızdaki İlk çocuk şiirleri kitabını çıkarmıştır.

?    Nazmı nesre yaklaştırmıştır,

?    Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uydurmuştur.

?    Şiirlerinin tümünde aşk, kadın ve doğa konularını işlemiştir.

?    Toplum için sanat anlayışına bağlı şiirler de yazmıştır.

İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını, dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı, halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan yazar sokağı romanlarına sokmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden

?    Gulyabani

?    Falaka

?    Şık

?    Şıpsevdi

?    Mürebbiye

I. Servet-i Fünun topluluğuyla aynı dönemde eser vermesine karşın, bu topluluktan ayrı kalmıştır.
II. Romanlarında İstanbul’un kenar mahalle kültürünü, dilini yansıtmıştır.
III. Şık, Mürebbiye gibi romanlarında yanlış anlaşılan Batılılaşmayı eleştirmiştir.7. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?

?    Hüseyin Rahmi Gürpınar

?    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

?    Cenap Şahabettin

?    Tevfik Fikret

?    Halit Ziya Uşaklıgil

1896’dan 1901 yılına değin sürmesine karşın, yazınımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; şiir, roman, öykü, eleştiri, anı… türlerinde değerli ürünler verilen bir dönemdir.
Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılmıştır?

?    Milli Edebiyat

?    Edebiyat-ı Cedide

?    Birinci dönem Tanzimat edebiyatı

?    Fecr-ı Âti

?    İkinci dönem Tanzimat edebiyatı

Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına ait bir eser değildir?

?    Ferdi ve Şürekâsı

?    Haluk’un Defteri

?    Genç Kız Kalbi

?    Avrupa Mektupları

?    Şıpsevdi

Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus’a benzer söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan “feylesof” unvanını almıştır. “Serab-ı Ömrüm” adlı bir şiir kitabı vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

?    Rıza Tevfik Bölükbaşı

?    Ahmet Mithat Efendi

?    Süleyman Nazif

?    Ahmet Rasim

?    Hüseyin Rahmi Gürpınar

Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır. (I)Aşk-ı Memnu’daki (II)Bihter ve (III)Behlül, (IV)Mai ve Siyah’taki (V)Suatbaşarılı tiplerdir.Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

?    V.

?    II.

?    III.

?    I.

?    IV.

—-, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır. Şiir hakkındaki düşüncelerini ise “Piyale” adlı eserinin önsözünde vermiştir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

?    Namık Kemal

?    Tevfik Fikret

?    Yahya Kemal Beyatlı

?    Ahmet Haşim

?    Cenap Şahabettin

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: