Felsefenin Alani Slayt

Okuma Süresi:5 Dakika, 51 Saniye

Felsefenin Alani Slayt

 

1) Felsefe bazen “insanın kendini tanıması” , bazen de “varlığı anıma uğraşı” olarak tanımlanmaktadır. İslam düşünürü Farabi’ye göre felsefe, “var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir.” Stoalılar felsefeyi, “insan davranışlarını düzenleyen, yaşamına yön veren bir sanat” olarak görmüşlerdir. Hegel ise felsefeyi “genel olarak düşünce tarafından nesnelerin derin olarak incelenmesi” diye tanımlanmıştır.

  Bu parçaya göre, felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması

B) Evrensel olması

C) Birleştirici ve bütünleştirici olması

D) Subjektif (öznel) olması

E) Evreni bir bütün olarak ele alması

2) B. Russell’a göre felsefe, bilim ve teoloji (din bilimi) arasında sıkışmış, her iki tarafın da saldırısına uğrayan bir hiç kimsenin ülkesidir. Bu tanım felsefenin din-bilim etkileşimi açısından yerini gösterir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Felsefe ele aldığı konular açısından bilim ile ilişkili olabilir.

B) Felsefe, konuları ve yöntemi açısından hem din hem de bilimden ayrılmaktadır.

C) Felsefenin alanı oldukça geniş ve kapsamlıdır.

D) Felsefe bir çok bilimsel konuya kaynaklık etmiştir.

E) Bilim ve din birbirinden ayrı olarak konuları ele almaktadır.

  3) Evreni bir bütün olarak kavrama çabası yanında, filozofları sürekli ilgilendirmiş olan başka problemler de vardır: Evrenin aslı nedir? Evrenin yapısı ve biçimi nasıldır? Ben kimim? İnsanın aslı ve anlamı nedir? Evrenin yazgısı nedir? İnsanın yazgısı nedir? … Görüldüğü gibi felsefede; başlangıcından bugüne evreni bilmek problemi yanında bir de kendimizi bilme, tanıma problemi yer almıştır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Evren hakkında bilgi edinme

  B) Evreni yorumlama

  C) İnsan yaşamını yorumlama

  D) Tümelin bilgisine ulaşma

  E) Doğa olaylarını kontrol altına alma

4) Bir felsefeci hiçbir zaman var olan problemleri çözmek için günlük çözümler üretmez. Üretilen bu çözümler genel ve olması gereken konular hakkındadır.

  Bu görüşten hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

  A) Felsefe, olanla değil, olması gerekenle ilgilenir.

  B) Felsefe her türlü problemi çözmeye çalışır.

  C) Felsefenin çabası hayatı kolaylaştırmaktır.

  D) Felsefe daha çok günlük bilgilerden hareket eder.

  E) Felsefede önemli olan soru sormaktır.

  5) “Felsefe kârlı bir uğraş değildir. Hatta bazen zararlı bile olabilir. Örneğin; Sokrates öldürülmüş, Spinoza aforoz edilmiş, Diogenes’e deli denmiştir. Thales de dengesizlikle suçlanmıştır. Oysa hepsi de, diğer filozoflar gibi, çağın çok önünde yürüyor ve bulundukları toplumun çok ötesinde düşünüyorlardı. Onların anormal olarak anılmaları, anormal olduklarından değil, bulundukları toplumun onların hızına yetişememesindendi. Buna rağman onlar hiç durmadan yürüdüler. Sadece bilmek için, sadece gerçek için…” Parçaya göre, ulaşılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çağdaşları tarafından eleştirilen filozofların yanında çağa ayak uydurmuş düşünürler de vardır.

  B) Felsefenin amacı insanı toplumda sözü dinlenir hale getirmektir.

  C) Bütün filozoflar arkadan gelenlere yol gösterici olmuşlardır.

  D) Felsefenin amacı genelin bilgisidir.

  E) Bazı filozoflar yaşadıkları dönemlerde anlaşılamamıştır.

6) Bir felsefeci hiçbir zaman var olan problemleri çözmek için günlük çözümler üretmez. Üretilen bu çözümler genel ve olması gereken konular hakkındadır. Bu görüşten hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

  A) Felsefe, olanla değil, olması gerekenle ilgilenir.

  B) Felsefe her türlü problemi çözmeye çalışır.

  C) Felsefenin çabası hayatı kolaylaştırmaktır.

  D) Felsefe daha çok günlük bilgilerden hareket eder.

  E) Felsefede önemli olan soru sormaktır.

7) Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap ya da cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: “İnsan ile evren, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir?” (İnsan, kendi kendisini sorgulanmaktan asla vazgeçmeyen bir varlıktır.) Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsan kendini sorgulayan bir varlıktır.

  B) Felsefe, genelin bilgisidir.

  C) Felsefe, şüphecidir.

  D) Felsefe, varlığın bir bölümünü ele alır.

  E) Felsefede soru sorma esastır

  8) Felsefenin özü “herhangi bir bilgiye sahip olmaktansa, o bilginin aranması, o bilginin amaç edinilmesidir.” Bu görüşten hareketle, aşağıdaki yargılardan daha çok hangisine ulaşılabilir?

  A) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

  B) Felsefe, bilginin özünü araştırı.

  C) Felsefe, bilimsel metotlar kullanır.

  D) Felsefenin amacı, gerçeğe ulaşmaktır.  

  E) Felsefe, bilginin evrenselliğini araştırır.

9) Felsefenin genel amaçları şöyle sıralanabilir: -Dünyaya ilişkin merak ve hayret duygumuzu gidermeye çalışmak, -İnanç ve eylemlerimize eleştirel bir bakış açısı sağlamak, -Diğer bilim dallarının sormadığı veya soramadığı bir takım sorular sormak ve bunlara yanıtlar aramaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarındandır?

  A) Doğa olaylarını kontrol altına alma.

  B) İnsana düşünme, eleştirme ve soru sorma yetkisi kazandırma.

  C) İnsanlığın geleceğini belirleme.

  D) Doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz bilgiler ortaya koyma.

  E) Gözlem ve deneyi esas alma.

10) Platon’un “Devlet” adlı eserinde “gerçeği görmek uzun ve sarp yollardan geçmekle olanaklıdır. Bu yolları geçip gerçeği gören, her türlü zahmet ve zorluğa katlanmasını bilen ve gerçeğin sevgisiyle yanıp tutuşandır.” demiştir. Buna göre felsefî tavır sahibi olmak için, aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Şüphe duymak ve dogmatik olmamak

  B) Açık görüşlü ve hoşgörülü olmak

  C) Aklın ve deneyin yönlendirmesini istemek

  D) Kesin yargılarda bulunmamak

  E) Sürekli araştırmak ve bunun getirdiği sıkıntılara katlanmak.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: