Read Time:5 Minute, 3 Second

hukuk ve adalet 1 donem 1 sinav

hukuk ve adalet 1 donem 1 sinav

HUKUK ADALET 1 DONEM 1 YAZILI                       

BAŞARILAR …

  1. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D) ; yanlış olanlarına (y) yazınız.(3*5=15 puan)

 

1- (     ) Herkes kanun önünde hakkını arayabilir.
2- (     )Adaletin sağlanmasının temel amacı toplumsal düzeni korumaktır.

3- (     )Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer.

4- (     )Kişi dokunulmazlığı hakkı sadece belirli kişilere tanınmış bir haktır.
5- (     )Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.

 

B. Aşağıdaki tabloda verilen durumları , toplumun düzenini sağlayan kurallardan ilgili sütuna (X) işareti koyarak belirtiniz. (3*5=15 puan)

 

AHLAK KURALI

DİN KURALI

HUKUK KURALI

GÖRGÜ KURALI

GELENEK GÖRENEK

Trafikte kırmızı ışıkta bekleyip, yeşil ışıkta karşıya geçmek

 

 

 

 

 

Bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak

 

 

 

 

 

 Esnerken ağzımızı elimizle kapatmak

 

 

 

 

 

Askere uğurlama, kına gecesi, düğün törenleri

 

 

 

 

 

Namaz kılmak , ibadet etmek

 

 

 

 

 

 

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içerisinde verilen kelimelerden uygun olanlarını seçerek doldurunuz.(3*5=15 puan)

 

( hak – adalet  – hukuk devleti –eşitlik– anayasa -pozitif)

 

  1. …………………………..yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır.

2 – Kişi için olması gereken bir durum ya da elde edilmesi beklenen bir kazanç …………………olarak ifade edilir.

3 –Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete ………………………………………………………………denir.

4 –İnsanların toplum hayatında, kanun önünde aynı haklara sahip olmasına…………………………………..denir.

5 –Engelli, kimsesiz, ihtiyaç sahibi insanların devlet tarafından korunup kollanmasına ………………………………………..ayrımcılıkdenir.

 

 

 

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan şıkları işaretleyiniz. (8*5= 40p)

 

1-)  ’’Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir.

        Temele taş bulmak gecikebilir,

        Devlete baş bulmak gecikebilir.

        Adalet gecikmez tez verilmeli,’’

Şiirde belirtilen en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet başsız kalabilir                  

B) Adalet her şeyden önemlidir.

C) Ekmek aş en önemli ihtiyaçtır      

D) Adalet gecikebilir.

 

2-) Hukuk kurallarının diğer kurallardan farkı …………………………
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) hukuk kurallarına uyma zorunluluğu bulunmasıdır.
B) hukuk kurallarının geçici olmasıdır.
C) hukuk kurallarının yazısız olmasıdır.   
D) diğer kurallara göre daha basit hazırlanmasıdır

 

3-)Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir?

a) Dava Hakkı                          b) İtiraz Hakkı

c) Dilekçe Hakkı                      d) Kul Hakkı

 

4-)Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakanlar Kurulu                  B) TBMM    
C) Anayasa Mahkemesi            D) Başbakanlık

 

5-)Kişinin izni olmaksızın aile ortamında çekilmiş video görüntüleri yayımlanamaz.

  Bu durum hangi hakkımızdan söz etmektedir?

A)Kişi dokunulmazlığı       B) Mülkiyet hakkı 

C) Seyahat hakkı             D) Özel hayatın gizliliği

 

6-)Anayasamızın 42. Maddesinde yer alan ‘’Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’’aşağıdaki hangi hak ile ilgilidir?

a. Seyahat  hakkı

b.Yerleşme hakkı               

c. Eğitim ve Öğrenim hakkı     

d.Basın-Yayın  hakkı

 

7-)Çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez.
B) Çocukların, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi (sağlık) bakım hakkı vardır.
C) Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görme hakkı vardır.
D) Çocuğun temel hakları başka çocuklara devredilebilir.

 

😎Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Adaletsizlik, toplumsal barışın olmasını sağlar.

B) Adaletsizlik, hem bireyi hem de toplumu olumsuz etkiler.

C) Adaletsizlik, insanlar arasında huzursuzluğa neden olur

D) Adaletsizlik, bireyler arasında güvensizliğe neden olur.

 

E. Aşağıda verilen kavramları kendi düşüncenizdoğrultusunda(En fazla 3 kelime kullanarak) tamamlayınız lütfen!  (3x5p= 15 puan)

 

CESARET;

ÖZGÜRLÜK;

ADALET

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın