Futur Progressive

Future Progressive Tense,gelecekte bir zaman veya olayı referans gösterip o sırada hareket halinde olan fiiller için kullanılır. Buna göre; “Yarın bu vakit Antalya’ya uçuyor olacağız.” Cümlesindeki –acak eki gelecek zaman , -yor eki ise hareketlilik ifade ettiğinden bu cümle için ancak future progressive tense kullanılır.

Future Progressive Tense ayrıca will’le kullanılmasına rağmen kendisini tamamlayan –be ve fiilin sonuna gelen –ing takısıyla fiillerin önceden planlanmış olduğunu ve going to yapısıyla olduğu gibi kesinlik ya da krsinliğe yakın anlamlarını da ifade eder.

Ayrıca soru cümleleri oluştururken bu tense’in kullanılması asıl görevinin haricinde karşı taraftan birşey isteme görevini de gerçekleştirebilir. Buna göre “Yarın bilgisayarını kullanıyor olacak mısın?” cümlesinin Ingilizce karşılığı olan “ will you be using your computer tomorrow?” kullanmayacaksan ben kullanabilir miyim? Yada bana verebilirmisin? Anlamına da gelebilir.

OLUMLU CÜMLE

Subject have/has Verb + ing
I will bee Verb + ing We will be flying to Antalya at this time tomorrow.
-Yarın bu vakit Antalya’ya uçuyor olacağız.
You
She
He
It
We
You
They

OLUMSUZ CÜMLE

Subject have/has Verb + ing
I won’t bee Verb + ing Unfortunately,we won’t be working tomorrow.
-Ne yazık ki yarın çalışıyor olmayacağız.
You
She
He
It
We
You
They

SORU CÜMLESİ

Have/Has Subject Verb + ing
Will I bee  Verb + ing Will you be using your computer tomorrow?
-Yarın bilgisayarını kullanıyor olacakmısın?
You
She
He
It
We
You
They

 

We will be flying to Antalya at this time tomorrow.-Yarın bu vakit Antalya’ya uçuyor olacağız.

Just think!I’ll be lying on the beach in the sun at this time tomrrow.No work, no stress a lot of cold orange juice end a lot of music.

(Düşünsene! Yarın bu sıralarda kumsalda güneşte uzanıyor olacağım.İş yok,stress yok bol portakal suyu bol müzik.)

 

Bir cevap yazın