Past Perfect Tense

Simple past  Past perfect  
Eve geldiğimde herkes çoktan yatmıştı.
Simple past    Past perfect
Film başlamadan önce ödevimi bitirmiştim
Simple past  Past perfect
Babam eve geldiğinde yemeği pişirmiştik.
Simple past Past perfect
Konser bitmeden önce herkes salonu terketmişti.

 

NOTE: Past Perfect Tense geçmişte olmuş ve bitmiş bir fiili referans göstererek daha önce meydana gelmiş fiillerden bahsederken kullanılır.Buna göre “işçiler,bakan gelmeden çatıyı onarmışlardı” cümlesinde çatıyı onarmak fiili daha önce gerçekleştiğinden past perfect tensle kurulur.

 Past Perfect Tense kullanmak için bir cümle içerisinde iki cümlecik bulunması şart değildir.Geçmişte bir olayı referans göstermek daha önceki cümlelerde de yapılabilir.Örn;”Kapıyı açtım. Birisi tv’yi çalmıştı.

Before = önce

After = sonra

Already = önceden , çoktan , zaten

Yet = henüz

By the time = önce

OLUMLU CÜMLE

I had Düzenli Fiillerde V + ed
Düzensiz Fillerde V3
When my father got home ,we had cooked.
You
She
He
It
We
You
They

 

OLUMSUZ CÜMLE

I hadn’t  Düzenli Fiillerde V + ed
Düzensiz Fillerde V3
Before I moved this building ,I hadn’t been to this city.
You
She
He
It
We
You
They

SORU CÜMLESİ

Had I Had they set the table by thetime you got home?
You
She
He
It
We
You
They

                                   

When I got home ,everybody had already gone to bad.

Before the film started,I had finished my homework.

When my father got home ,we had cooked.

Before the concert finished,everybody had left the hall.

Before the minister  got , the workers had fixed the roof.

I opened the door,somebody had stolen tv.

Piyangodan 1 milyon kazanmadan önce beni kimse ziyaret etmemişti.

Before I won one million  in the lottery , nobady had visited me.

Bu binaya taşınmadan önce, bu şehre gelmemiştim.

Before I moved this building ,I hadn’t been to this city.

Sen eve gitmeden önce onlar masayı hazırlamışlarmıydı?

Had they set the table by thetime you got home?

Sinemaya girdiğinde film başlamışmıydı?

Had the film started ,when you entered the cinema?

Yes,it had / No,it hadn’t

 

SIMPLE PAST OR PAST PERFECT

1) We had finished the report by the time the inspector came. Müfettiş gelmeden önce raporu bitirmiştik.

2) I had make the cake by the time the quests came. Misafirler gelmeden önce keki yapmıştım.

3) How many stories had you read by the time you started primary school? İlkokula başlamadan önce kaç kitap okumuştun?  

4) The tranier had controled the football pitch before the match. Maç başlamadan önce antrenör futbolcuları kontrol etmişti.

5) The pilots hadn’t arrived yet when we got the airport. Biz havaalanına gittiğimizde pilot henüz ulaşmamıştı.

6) The plane had already taken off when we got the airport. Biz havaalanına gittiğimizde uçak çoktan kalkmıştı.

7) The murderer had already left the country when the police arrived. Polis geldiğinde katil şehri çoktan terketmişti.

8) When the teacher entered the class; I hadn’t finished my homework yet. Öğretmen sınıfa girdiğinde ev ödevimi henüz bitirmemiştim.

9) Hadn’t the concert started when you entered the hall. Sen salona girdiğinde konser başlamamıştı.

10) Everybody had left the country when the war broke out. Savaş patlak verdiğinde herkes şehri terketmişti.

Bir cevap yazın