Present Perfect Progressive Tense

1) Present perfect progressive tensegeçmişte başlayıp konuşma anına kadar devam eden fiiller için kullanılır.

”20 yıldır bu şehirde yaşıyorum,10 yıldır pul biriktiriyorum.”

2) Konuşma anında tam bir etkiye sebep olan fiiller için kullanılmalıdır.

“John hızlı hızlı nefes alıp veriyor,koşmuş(koşmuştu herhalde,koşmaktaydı,koşuyordu)”
present perfect progressive

“Ev çok temiz annem bütün gün evi temizledi.”
Present perfect progressive

ing takısı almayan fiiller Present perfect progressive yapısında –ing yapısı kullanıldığından bu tens ile birlikte kullanılamazlar.Bunun yerine kavram olarak kendisine en yakın tense olan present perfect tens ile kullanılırlar.

Bu tens ile birlikte aşağıdaki zaman zarfları kullanılabilir.        

All (day,mmonth,,,,)

Lately

Since

for

Konuşma anında hareket halinde olan kavram olarak uzun fiiller present perfect tense göre dahaçok present perfect progressive ile birlikte kullanılmakla beraber ,iki tensin aralarındaki ancak ayrıntı sayılabilecek fark miktar vurgusunun yapıldığı cümlelerde present perfect progressive tense tercih edilmesidir.

All kelimesinden sonra day,morning,,, bir kelime kullanılarak oluşturulmuş bir zaman zarfının bulunduğu cümlelerde ,lately kelimesinin kullanıldığı durumlarda present perfect progressive tense kullanılır.

OLUMLU CÜMLE

Subject have/has Verb + ing
I have been Verb + ing I have been waiting for you for two hours.- 2 saattir seni bekliyorum.
You
She has been
He
It
We have been
You
They

OLUMSUZ CÜMLE

Subject haven’t/hasn’t Verb + ing
I haven’t been Verb + ing I haven’t known him for ten years. 

 

 

 

 

hYou
She has’t been
He
It
We haven’t been
You
They

SORU CÜMLESİ

Have/Has Subject Verb + ing
Have I been  Verb + ing How long have you been learning  english?
You
Has She
He
It
Have We
You
They

 

I have been waiting for you for two hours.- 2 saattir seni bekliyorum.

The table is very dirty ,they have been eating. – Masa çok kirli ,yemek yemişler.

I have known him for ten years. – Onu 10 yıldır tanıyorum.

I have been living in Istanbul for twenty years. – 20 yıldır Istanbul’da yaşıyorum.

My father has been working in this factory for six months. – Babam bu fabrikada 6 aydır çalışıyor.

How long have you been staying here? – Ne kadar zamandır burda kalıyorsun? 

I have been staying here for only two days. – Sadece 2 gündür burada kalıyorum.

How long have you been learning  english? – Ne kadar zamandır Ingilizce öğreniyorsun?

I have been learning English for three months. – İki aydır ingilizce öğreniyorum.

 

PRESENT PERFECT OR PRESENT PERFECT PROGRESSIVE

John has been running for twenty minutes.

John has run for ten kilometres.

We have been married for four years.

John has been studying for three hours

Bir cevap yazın