Present Perfect Tense

Bu zaman kipi İngilizce de aşağıdaki 4 kavram için görev yapar: Konuşma anından az önce bitmiş olan ve zamanın kesin olarak verilmediği fiiller için kullanılır. Geçmişte başlamış konuşma anına kadar devam eden fiiller için kullanılır. İçinde Simple Past Tense ait olan bir zaman zarfının bulunmadığı haber içeren cümlelerde kullanılır.

OLUMLU CÜMLE

Present Perfect Tense’de fiillerin 3ncü halleri kullanılır. Fiil düzenli fiilse sonuna “–ed” eki gelir düzensiz ise düzensiz fiiller tablosundan 3ncü hali yazılarak kullanılır.

Subject have/has V + ed / V3 Örnek Cümleler
I have Düzenli Fiillerde Verb + ed
Düzensiz Fiillerde V3
I have done my homework. Ben ödevimi yaptım-daha henüz bitti.
I have read ten books so far. – Bugüne kadar 10 kitap okudum.
He has eaten his sandwich.O sandaviçini bitirdi-henüz bitirdi.
Sema has slept.  (Sema uyumuş-halen uyuyor.)
Ahmet has painted the wall. Ahmet duvarı boyadı-henüz bitti.
The train has just arrived – Tren az önce geldi.
The prime minister has resigned. -Başbakan istifa etti.
They have gone to Antalya.Onlar Antalya’ya gittiler-halen gelmediler.
You
She has
He
It
We have
You
They

 

OLUMSUZ CÜMLE

Present Perfect Tense’de olumsuz cümlelerde I,You,Wey,They öznelerinde haven't She,He,It öznlerinde ise hasn't kullanılır ve fiillerin 3ncü halleri kullanılır. Fiil düzenli fiilse sonuna “–ed” eki gelir düzensiz ise düzensiz fiiller tablosundan 3ncü hali yazılarak kullanılır.

Subject  haven't/hasn't  V + ed / V3 Örnek Cümleler
I haven't Düzenli Fiillerde
Verb + ed
Düzensiz Fiillerde 
V3

I haven’t done my homework.Ödevimi yapmadım-halen
She hasn’t finished homwork yet.-O henüz ödevini bitirmedi.
He hasn’t gone to doctor. (O doktora gitmedi— halen)
Ayşe hasn’t been to England (Ayşe İngiltere’de bulunmadı—halen)
We haven’t eaten breakfast. (Biz kahvaltı yapmadık-halen

You
She has't
He
It
We haven't 
You
They

 

SORU CÜMLESİ

Present Perfect Tense’de soru cümlelerde ise I,You,Wey,They öznelerinde kullanılan haven't She,He,It öznlerinde kullanılan hasn't cümle başına getirilir ve fiillerin 3ncü halleri kullanılır. Fiil düzenli fiilse sonuna “–ed” eki gelir düzensiz ise düzensiz fiiller tablosundan 3ncü hali yazılarak kullanılır.

Have/Has Subject V + ed / V3  
Have I Düzenli Fiillerde
Verb + ed
Düzensiz Fiillerde 
V3
Have you ever tickled a tiger?-Hiç kaplan gıdıkladın mı?
Yes ,I have / No,I haven’t
Have they been to Antalya?-Yes, they have been to Antalya
Have you finished your homework?-No, I haven’t finished my homework.
Has he slept? +Yes, he has slept.-No, he hasn’t slept.
You
Has She
He
It
Have We
You
They

 

Has Jane gone to doctor?

+Yes, she has gone to doctor.

(Yes, she went to doctor yesterday.)

-No, she hasn’t gone to doctor. 

 

Yet : henüz

Already :önceden,çoktan,zaten

So far : şimdiye kadar

Up to now : şimdiye kadar

Ever : şimdiye kadar,hiç

Never : hiç

Always : daima,her zaman,hep

To day : bugün

Recently : son günlerde

Now a days : bu günlerde

Since : … den beri

For : ..dır,dir,..den beri

In (my) life : hayat(ım)da

All(my)life:hayat(ım)boyunca

 

Fiilin kendisinin bittiği ancak etkisinin devam ettiği durumlar içinde kullanılır.Ancak yine Simple Past Tense ait olan bir zaman zarfının bulunmaması gerekir. Present Perfect Tense Türkçe’de olmayan bir zamandır. Geçmiş zamana benzer ancak birkaç şartı vardır. Bahsedilen eylem veya durum:

Ya geçmişte başlayıp halen devam edecek,

Ya geçmişte başlayıp (daha yeni) sona ermiş olacak,

Ya da geçmişte başlamış ama etkisi veya sonucu devam edecek. (Mesela Ali saat: 10.00’da güneşlenmiştir ancak biraz fazla sürmüştür. Siz yolda Ali’yi her yanı güneş yanığı içinde görüp “Ne oldu?” diye sorduğunuzda size “Sorma güneşlenirken uyuya kalmışım” der. Bu eylemin sonucunun devam etmesi demektir.) Âlinin güneşten yanmış olması eylemin sonucunun devam etmesidir.

 

ALREADY – JUST – YET

JUST: “Henüz, daha yeni” anlamına gelir. Sadece olumlu cümlelerde have/has’den sonra getirilerek kullanılır. Bir eylem veya durumun henüz, daha yeni sona erdiğini vurgular.

I have just done my homework. (Ödevimi henüz yaptım.)

She has just slept. ( O henüz uyudu.)

My father has just come home. (Babam henüz eve geldi.)  

 

ALREADY: “çoktan” anlamına gelir. Bir eylemin veya durumun çoktan yapılmış olduğunu belirtir. Sadece olumlu cümlelerde have/has’den sonra kullanılır. Already kullanılan cümlelerde genelde ayrı olarak işin daha önceden yapılmış olduğu ile ilgili ipucu veren bir açıklama verilir.

I have already done my homework. Now I can watch TV. (Ödevimi çoktan yaptım. Şimdi Tv izleyebilirim.)

She has already gone. Her schoolbag isn’t here. (O çoktan gitmiş. Çantası burada değil.)

We have already eaten our dinner. Let’s go outside. (Yemeğimizi çoktan yedik. Hadi dışarı çıkalım.)

 

YET: “henüz, halen” anlamına gelir ANCAK sadece olumsuz (-) ve soru (?) cümlelerinde kullanılır. Her zaman cümle sonunda kullanılır…

Have they been to Antalya yet?

-No, they haven’t been to Antalya yet.

Have you done your homework yet?

No, I haven’t done my homework yet.

Has she cleaned the house yet?

No, she hasn’t cleaned the house yet.

 

EVER – NEVER

İkisi de “hiç” anlamına gelir. Deneyimleri sormak veya cevaplamak için kullanılırlar. Tek fark şudur. “ever” soru (?) cümlelerinde, “never” olumsuz (-) cevap cümlelerinde kullanılır.

NOT: “never” kullanılan olumsuz  cümlelerde have/has’e not eki (haven’t/hasn’t) GETİRİLMEZ. Çünkü never zaten anlam olarak olumsuzdur.

Have you ever eaten Chineese food?

No, I have never eaten Chineese food.

Has she ever been to İstanbul?

No, she has never been to İstanbul before.  

 

Since – For

İkisi de Present Perfect Tense’in önemli zaman zarflarındandır. Eylem ya da durumun başlangıç veya bitiş zamanını değil ne kadar süredir devam ettiğini vurgularlar.

For :  “…… kadar zamandır” anlamına gelir

Since: “….den beri, …..den itibaren” anlamına gelir.

 

Örnek:

I have lived in Amasya for 3 years. (Ben 3 yıldır Amasya’da yaşamaktayım.)

He has slept since 11:00 o’clock. (O saat 11:00’dan beri uyumakta.)

Firdevs has been ill since Monday. (Firdevs Pazartesiden beri hastadır.)

Havvanur has studied Maths for two hours. (Havvanur 2 saattir Matematik çalışmaktadır.)

 

İpucu: Since                                          eylemin başlangıç zamanını

             For                                            eylemin ne kadar süredir devam ettiğini  vurgular.  

 

Madonna has given a lot of concerts all over the world. – Madonna dünyanın her tarafında birçok konser verdi.

Our team has won a lot of games this year. – Bizim takım bu yıl birçok oyun kazandı.

How many books have you read so far? – Şimdiye kadar kaç kitap okudun? 

Mary and I have been married for two years. – Mary ve ben iki yıldır evliyiz.

John hasn’t finished his homework yet,but I finished my homework two hours ago.

John henüz evödevini bitirmedi ama ben 2 saat önce bitirdim

How long have you know her? – O’nu ne zamandır tanıyorsun? 

Fortunately,I haven’t smoked any cigarettes today. – Çok şükür,bugün hiç sigara içmedim. 

Henry has been very happy since he found  a job. – Henry iş bulduğundan beri çok mutlu

Why haven’t you cleaned the office yet? – Ofisi henüz temizlemedin mi? 

Şimdiye kadar hiç belgesel seyrettin mi? – Have you ever watched a documentary so far? 

Geçen Pazartesiden beri hiç sigara içmedim. – I have never smoked since last monday.

Şimdiye kadar üç duvar boyadım.-  have painted three walls so far.

Uçak niçin hala kalkmadı? – Why hasn’t the plane taken off yet. 

I have met a lot of people since I moved this building. – Bu binaya taşınana kadar birçok insanla buluştum 

My father hasn’t mend my computer yet.

Hanry and Lucy have known each other for only two months.

Has your father ever driven a car?

How long have you know that girl?

 

Have they been to Antalya?

+Yes, they have been to Antalya

(+Yes, they went to Antalya in June)

-No, they haven’t been to Antalya.

Have you finished your homework?

+Yes, I have finished my homewrok.

(+Yes, I finished my homework at 9.00)

-No, I haven’t finished my homework.

Has he slept?

+Yes, he has slept.

-No, he hasn’t slept.

Has Jane gone to doctor?

+Yes, she has gone to doctor.

(Yes, she went to doctor yesterday.)

-No, she hasn’t gone to doctor. 

 

Present Perfect Tense – Time Expressions (Zaman Zarfları)

ALREADY – JUST – YET

JUST: “Henüz, daha yeni” anlamına gelir. Sadece olumlu cümlelerde have/has’den sonra getirilerek kullanılır. Bir eylem veya durumun henüz, daha yeni sona erdiğini vurgular.

I have just done my homework. (Ödevimi henüz yaptım.)

She has just slept. ( O henüz uyudu.)

My father has just come home. (Babam henüz eve geldi.)

I have already done my homework. Now I can watch TV. (Ödevimi çoktan yaptım. Şimdi Tv izleyebilirim.)

She has already gone. Her schoolbag isn’t here. (O çoktan gitmiş. Çantası burada değil.)

We have already eaten our dinner. Let’s go outside. (Yemeğimizi çoktan yedik. Hadi dışarı çıkalım.)

 

YET: “henüz, halen” anlamına gelir ANCAK sadece olumsuz (-) ve soru (?) cümlelerinde kullanılır. Her zaman cümle sonunda kullanılır…

 

Have they been to Antalya ? -No, they haven’t been to Antalya yet.

Have you done your homework ?-No, I haven’t done my homework yet.

Has she cleaned the house ?-No, she hasn’t cleaned the house yet.

 

EVER – NEVER

İkisi de “hiç” anlamına gelir. Deneyimleri sormak veya cevaplamak için kullanılırlar. Tek fark şudur. “ever” soru (?) cümlelerinde, “never” olumsuz (-) cevap cümlelerinde kullanılır.

NOT: “never” kullanılan olumsuz  cümlelerde have/has’e not eki (haven’t/hasn’t) GETİRİLMEZ. Çünkü never zaten anlam olarak olumsuzdur

Have you ever eaten Chineese food?

No, I have never eaten Chineese food.

Has she ever been to İstanbul?

No, she has never been to İstanbul before.  

Since – For

İkisi de Present Perfect Tense’in önemli zaman zarflarındandır. Eylem ya da durumun başlangıç veya bitiş zamanını değil ne kadar süredir devam ettiğini vurgularlar.

For :  “…… kadar zamandır” anlamına gelir

Since: “….den beri, …..den itibaren” anlamına gelir.

 

Örnek:

I have lived in Amasya for 3 years. (Ben 3 yıldır Amasya’da yaşamaktayım.)

He has slept since 11:00 o’clock. (O saat 11:00’dan beri uyumakta.)

Firdevs has been ill since Monday. (Firdevs Pazartesiden beri hastadır.)

Havvanur has studied Maths for two hours. (Havvanur 2 saattir Matematik çalışmaktadır.)

İpucu: Since                                          eylemin başlangıç zamanını

For                                                          eylemin ne kadar süredir deva ettiğini vurgular.

Bir cevap yazın