Ingilizce Sifatlar Onadlar Adjectives

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.

 • Sıfatlar, daima isimlerden önce gelirler:

a long journey (‘a journey long’ şeklinde değil!)

loud music (‘music loud’ şeklinde değil!)

 • Sıfatlar, tekil ya da çoğul şeklinde değişikliğe uğramazlar:

a fast car

fast car (‘fasts cars’ şeklinde değil:)

 • İsimden önce, birden fazla sıfat kullanılıyorsa, bunların arasına’and’gelmez:

big bad wolf (‘a big and bad wolf’ şeklinde değil)

 •  bildiren sıfatlar, genellikle diğer sıfatlardan sonra gelirler:

beautiful red apples (‘red beautiful apples’ şeklinde değil) 

 • Aşağıda yer alan, parantez içindeki sıfatların, nasıl kullanıldığına bakalım. Sıralanışa dikkat edelim:

 

One day, a time ago, (long fine) One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little) a beautiful little girl
in a coat (red) in a red coat
though a forest (dark) though a dark forest
with a bag (big) with a big bag
of apples (red, wonderful) of wonderful red apples
to see her grandmother. (old) to see her old grandmother
Under a tree (tall green) Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad) she saw a big bad wolf

 

 • Yukarıdaki örneklerde, sıfatların kullanım şekillerini, sıralarını ve temel özelliklerini görmüş olduk.
 • Aşağıdaki örnekde ise, sıfatları düzgün şekilde kullanarak bir hikayenin nasıl tamamlandığını görüyoruz. Sol taraftaki kelimeleri, sağ tarafta düzelterek, hikayenin içinde sıfatları kullanmış olduk.

 

‘ good little, girl morning’, said Good morning, little girl’, said
big the bad wolf the big bad wolf.
‘going you where are ‘Where are you going
that with bag heavy with that heavy bag
day this fine on?’ on this fine day?’
‘going my see to grandmother I’m old’ ‘I’am going to see my old grandmother’
girl the said littler. said the littler girl.
‘lives small she in house a ‘She lives in a small house
new the supermarket near.’ near the new supermarket.’

 

 • İngilizcede sıfatlar,be, become, get, seem, look ve feelfiillerinden sonra kullanılabilirler.

Örnek cümleler:

 • The wather is cold.

Su soğuk.

 

 • Yukarıdaki fiilleri kullanırken, eğer birden çok sıfat kullanacaksak, son sıfattan önce ‘and’ bağlacı getiririz:

He was tall, dark and handsome.

You look well and hapy.

Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları vesuperlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları, bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 • Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başınamore getirilir.

colder, more famous

 • Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:

Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başınamost getirilir.

coldest, most famous

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk – daha soğuk – en soğuk

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamları
cold colder coldest soğuk
late later latest geç
green greener greenest yeşil
safe safer safest güvenli
rich richer richest zengin
strange stranger strangest yabancı
fine finer finest iyi
high higher highest yüksek
small smaller smallest küçük

OLUMLU VE İYI ANLAM İFADE EDEN SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
happy mutlu healthy sağlıklı
helpful yardımsever lovely sevimli
perfect mükemmel proud gururlu
joyous sevinçli nice hoş
obedient söz dinleyen splendid söz dinleyen
pleasant hoş successful başarılı
thoughtful anlayışlı victorious muzaffer
wonderful harika vivacious hayat dolu
zealous gayretli lucky şanslı
lively neşeli kind sevecen
zany delidolu witty esprili

BIÇIM VE ŞEKIL BILDIREN SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
broad geniş narrow dar
deep derin shallow sığ
steep dik round yuvarlak
wide geniş high yüksek
crooked eğri flat düz
skinny ince square kare
hollow çukur straight düz
curved eğri chubby tombul

SES ILE İLGILI SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
cooing ötmek deafening sağır eden
moaning inleten raspy kulak tırmalayıcı
squealing cırlayan faint sönük
hushed sessiz hissing ıslıklayarak
resonant yankılanan soft alçak ses
purring mırıltılı melodic melodik
mute sessiz shrill kulak tırmalayıcı
noisy gürültülü husky kısık
loud yüksek ses sessiz kısık
thundering gürültülü whispering fısıltılı
silent sessiz screeching cırtlak

ZAMAN ILE İLGILI SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
ancient antik old-fashioned eski moda
swift çabuk late geç
modern çağdaş young genç
Early erken old yaşlı
quick çabuk rapid çabuk
short kısa süren long uzun süren

 

TAT, LEZZET ILE İLGILI SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
bitter keskin salty tuzlu
fresh taze stale bayat
sweet tatlı spicy baharatlı
thirsty kuru rotten çürük
tasteless tatsız sticky yapış yapış
tart mayhoş sour ekşi
juicy sulu greasy yağlı
icy buz gibi tasty lezzetli
delicious lezzetli ripe olgun

 

KÖTÜ DUYGULARLA İLGILI SIFATLAR

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
angry kızgın awful berbat
bored sıkılmış confused kafası karışık
bewildered şaşkın dangerous tehlikeli
combative kavgacı condemned ayıplanan
clumsy beceriksiz cruel zalim
creepy tüyler ürpertici anxious endişeli
evil kötülük fierce vahşi
disgusted nefret ettirmiş grieving kederli
smoggy sisli shiny parlak
defiant meydan okuyan arrogant küstah ve kibirli
black kasvetli dizzy şaşkın
envious kıskanç annoyed sinirli

 

DIŞ GÖRÜNÜŞ İLE İLGILI SIFATLAR VE TÜRKÇELERI

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
glamorous büyüleyici spotless tertemiz
misty sisli handsome yakışıklı
magnificent görkemli homely basit, sade
muddy bulanık, pis plain düz, sade
precious değerli, kıymetli sparkling parıldayan
gleaming parıldayan motionless parıldayan
unsightly nahoş grotesque gülünç
quaint tuhaf, acayip stormy fırtınalı
smoggy sisli shiny parlak

GÖRÜNÜM İLE İLGILI SIFATLAR VE TÜRKÇELERI

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
elegant zarif adorable çok güzel, sevimli
beautiful güzel attractive çekici, göz alıcı
blue-eyed mavi renkli bright parlak
clean temiz clear şeffaf, saf
colorful renkli cute sevimli
filthy çok pis fancy süslü
gloomy kasvetli dark karanlık
cloudy bulanık excited heyecanlı
filthy çok pis fancy süslü

 

Sıfat Türkçesi Zıt Anlamlısı Türkçesi
beautiful güzel ugly çirkin
easy kolay difficult zor
wide geniş narrow dar
fat şişman thin zayıf
fast hızlı slow yavaş
tall uzun short kısa
light aydınlık dark karanlık
strong güçlü weak zayıf
young genç old yaşlı
clean temiz dirty kirli
happy mutlu unhappy/sad üzgün
sharp keskin blunt körelmiş
rough pürüzlü smooth düzgün
open açık closed/shut kapalı
old eski new yeni
wet ıslak dry kuru
high yüksek low alçak
big, large büyük small küçük
full dolu empty boş
hard sert soft yumuşak
cheap ucuz expensive/dear pahalı

Bir cevap yazın