Deutsch

Mehrteilige Konjunktionen

Okuma Süresi:10 Dakika, 58 Saniye

Mehrteilige Konjunktion

İkili Bağlaçlar

Bu bağlaçlar iki parçadan oluşurlar. Bu bağlaçlar şunlardır. Infinitivkonjunktionen mastar bağlaçlarını da bu grupta inceleyelim. 

entweder … oder ya .. da
nicht nur … sondern auch sadece değil …. aynı zamanda
sowohl … als auch hem … hem de
sowohl … wie auch 
weder … noch ne … ne de
einerseits … andererseits bir taraftan …. diğer taraftan
um … zu…  diye  için
(an) statt … zu … (dass) mak yerine …
außer … zu … (dass)  dışında ….  
ohne .. zu … (dass) medan  … 
mal … mal  kah … kah ..
Bir … Bir …
bald … bald

 

sowohl … als auchhem … hemde

Wir kaufen sowohl Aubergine als auch Spinat.

Wir haben sowohl alles abgewaschen als auch die Küche abgeräumt.

Sie ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin

 

entweder … oderya … ya da

Wir können entweder Gemüse oder Fleisch essen.

Entweder gibst du mir das Geld oder ich hole es mir selbst.

Entweder du gibst mir das Geld oder ich hole es mir selbst.

Du gibst mir entweder das Geld oder ich hole es mir selbst.

Entweder kommt er heute oder er kommt überhaupt nicht mehr.

 

weder … nochne … ne de

Er lügt weder noch ist er frech.

Weder lügt er noch ist er frech.

Er war weder zu Hause noch konnten wir ihn in seinem Büro erreichen

 

Weder.. noch iki olumsuzluk ifade eder ayrıca olumsuzluk kullanılmaz.Cümlede bu bağlaç iki ya da üçüncü sırada yer alabilir.

 

Nicht nur … sondern auchsadece … değil/ aynı zamanda …

Wir haben nicht nur alles abgewaschen, sondern wir haben auch die Küche aufgeräumt.

Nicht nur haben wir alles abgewaschen, sondern haben wir auch die Küche aufgeräumt.

Er hatte nicht nur private Sorgen sondern er war auch finanziell am Ende.

 

einerseits … andererseits=  bir taraftan …. diğer taraftan

Einerseits ist er geizig und rechnet mit jedem Pfennig, andererseits gibt er das Geld mit vollen Händen aus.

 

je … desto =  ne kadar …. o kadar

Je schlechter die Wirtschaftslage ist desto schneller steigen die Preise
                                                           desto höhere Stuern müssen gezahlt werden.

mal … mal= Kah … kah

Mal putzt sie das Treppenhaus, mal tut er es.

Bald ist die Patientin optimistisch, bald ist sie verzweifelt.

 

Bu bağlaçlar bir mastar halinde bir fiil ile birlikte ve başına zu edatı getirlirek kullanılur. Aynı zamanda dass bağlacı ile birlikte kullanılabilirler. Mastar cümlelerine de bakınız

Wir fahren nach Zürich, um einzukaufen.

Wir fahren nach Zürich, um unsere Freunde zu besuchen.

Die Kinder spielen draußen, anstatt/statt zu studieren.

Die Kinder spielen draußen, anstatt/statt die Hausaufgaben zu machen.

Sie verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Sie verließ das Geschäft, ohne etwas gekauft zu haben.

 

Infinitivsatze Infinitivkonstruktionen

Mastar Cümleleri Mastar Yapılar

Mastar cümleleri zu edatı ile birlikte fiilin mastar hali ile kurulur ve belli fiillerle birlikte kullanılır. Mastar cümleleri dass bağlacı ile de kurulabilir. Genel kural olarak temel ve yan cümlede de özneler aynı ise Mastar yapısı "Infinitivsatz" özneler farklı ise dass bağlacı ile kurulur.  Dass ile kurulan yan cümlede çekimlenmiş fiil cümle sonunda yer alır bu cümlede ayrı bir özne vardır.. Inifitivsatz ise zu ve fiilin mastar hali ile birlikte kullanılır.

 

Hauptsatz
Temel Cümle
Hauptsatz
Temel Cümle
Hauptsatz  Nebensatz
Er glaubt, Er begeht Fehler Er glaubt, dass er Fehler begeht
Er glaubt, Fehler zu begehen
Ich erwarte, Mein Bruder besteht die Prüfung Ich erwarte, dass mein Bruder die Prüfung besteht

 

Ich beabsichtige, ich spreche mit ihm. Ben niyetindeyim. Ben onunla konuşacam
      Temel Cümle                      Temel Cümle

Ich beabsichtige, dass ich mit ihm spreche – Onunla konuşmak niyetindeyim.
         Temel Cümle                       Yan Cümle

Ich beabsichtige mit ihm zu sprecheneinzukaufen, zu überreden –
 Temel Cümle                       Yan Cümle                      Onunla konuşmak alışveriş yapmak ikna etmek niyetindeyim.

Ich beabsichtige, das Haus zu kaufen, zu verkaufen, abzukaufen. 

Ich hoffe, ihn zu sehen, zu sprechen und zu verhandeln. Onu görmek onunla konuşmak görüşmek niyetindeyim

dass bağlacı ve Mastar cümleleri arasına başka ögeler girebilir. Her yeni fiil de zu tekrar etmesi gerekir. Ayrılabilen fiilerde ise ek ile fiil arasına zu girer. Infinitiv Mastar cümlede asla özne bulunmaz ismin diğer hallerinde sözcükler bulanabilir. Bu cümlede özne bulunmadığından fiil de çekimlenemez.

 

Dass bağlacı ile kullanılan fiiller bellidir bu fiiller şunlardır. Ancak yine aynı kural geçerlidir özne aynı ise mastar farklı ise dass kullanılması tercih edilir. Özne aynı olsada daha kolay olduğu için dass bağlacı tercih edilir. Dilbilgisi açısından yanlış değildir. Bu fiiller genel bir arzu duygu düşünce fikir niyet maksat tercih süreç tahmin vs bildirir.

 

Er glaubt, dass er richtig verhält. ya da er glaubt richtig zu verhalten – Doğru davrandığına inanıyor.

Ich hoffe, dass ich dich wiedersehe,  ya da ich hoffe dich wiederzusehen. Seni bir göreceğimi ümit ediyorum.

Weil wir befürchten Ärger zu bekommen, stellen wir das Radio leiser. Radyoyu kavga çıkmaması için radyoyu kısıyoruz.

 

Die Zusammenarbeit freut mich. Birlikte çalışma sevindiriyor..

Es freut mich dass du mit mir zusammenarbeitest. Benimle birlikte çalışman beni sevinditriyor.

                      dass ich mit dir zusammenarbeite. Seninle çalışmak beni sevindiriyor.

                       mit dir zusammenzuarbeiten. Seninle çalışmak beni sevindiriyor.

Er pflegt jeden Tag einen Spaziergang zu machen. 

Der Kellner scheint uns nicht zu sehen. Bizi görmüşe benziyor – görmüş sanki.

Mansche Bauern lehnen es ab, die Kälber in dunklen Ställen großzuziehen. Bazı çiftçiler danaları karanlık ahırlarda yetiştirmeyi reddediyor.

 

Er bat die Sekretärin dass sie ihn rechtzeitig anruftO sekreterinden kendisini zamanında aramasını rica ediyor.

                                 ihn rechtzeitig anzurufen. Sekreterinden zamanında aranmasını rica ediyor.

 

Es ist notwendig dass wir Ländern der Dritten Welt helfenÜçüncü dünya ülkelerine bizim yardım etmemiz zorunluktur.

                            dass man Ländern der Dritten Welt hilftÜçüncğ dünya ülkelerine yardım etmek zorunluktur.

                             Ländern der Dritten Welt  zu helfen.  Üçüncü dünya ülkelerine yardım etmek zorunluktur.

 

brauchen sadece olumsuz anlamda mastar cümle yapısı ile kullanılır.

Er braucht nicht zu arbeiten. Çalışmaya ihtiyacı yoktur.

 

Bir edar ile kullanılan fiilleri hem dass bağlacı ile hem mastar yapı ile cümle kurulabilir.

Der Kollege daran nicht gedacht, dasss wir eine Besprechung haben. İş arkadaşı bizim bir toplantımız olduğunu düşünmedi

Der Kollege hat nicht daran gedacht zur Besprechung zu kommen. İş Arkadaşı toplatıya gelmeyi düşünmedi.

 

 

Olay eş zamanlı gerçekleşmiş ise Infinitiv cümle değiştirilmez. Yani yüzücünün kıyıya ulaşması ve bunu denemesi eş zamanlı ise yan cümle Infinitivsatz mastar cümlesi değiştirilmez temel cümle değiştirilir.

Infinitiv Präsens: zu tun, zu sehen, zu erreichen

Der Schwimmer versucht         das Ufer zu erreichen. Yüzücü kıyıya ulaşmaya çalışıyor.
                          Präsens                 Infinitiv Präsens                       

Der Schwimmer versuchte       das Ufer zu erreichen. Yüzücü kıyıya ulaşmaya calışoyordu.
                           Präteritum            Infinitiv Präsens 

Der Schwimmer hat versucht  das Ufer zu erreichen. Yüzücü kıyıya ulaşmaya çalıştı.
                              Perfekt                Infinitiv Präsens 

Tüm cümlelerde çalışma eylemi ulaşma eylemi ile eş zamanlı gerçekleşmiştir.

Eğer sonralık etkisi var ise yani temel cümledeki olay daha önce gerçekleşmiş ise mastar cümlede geçmiş zaman kullanılır. Bunun için tek geçmiş zaman vardor Infinitiv-Perfekt. Temel cümledki zaman olayın gerçekleniş sırasına göre değiştirilebilir.

Infinitiv Perfekt: gesehen zu haben, getan zu haben erreicht zu haben

Der Angeklagte verleugnet das Auto gestohlen zu haben. Sanık arabayı çaldığını inkart reddediyor inkar ediyor.
                           Präsens                       Infinitiv Pefekt

Der Angeklagte verleugnete das Auto gestohlen zu haben. Sanık arabayı çaldığını inkart reddetti inkar etti.
                            Präteritum
                    Infinitiv Perfekt 

Der Angeklagte hat verleugnet das Auto gestohlen zu haben. Sanık arabayı çaldığını inkart reddetti inkar etti.
                             Perfekt                             Infinitiv Perfekt

Tüm cümlelerde çalma eylemi inkar eyleminden önce gerçekleşmiştir.

ablehnen, vermuten, annehmen, befürchten, beabsichtigen, erwarten, glauben, hoffen, meinen, unterlassen, vergessen, versprechen, sich weigern, wünschen, fürchten, gestehen, forden, verlangen, zugeben, wünschen, anfangen, sich anstrengen, aufhören, beabsichtigen, beginnen, fortfahren, versäumen, wagen, versuchen, wagen, auffordern, bedauern, befehlen, behaupten, bekennen, bereuen, bitten, brauchen, drohen, empfehlen, erklären, erlauben, ermahnen, ersuchen, gestehen, glauben, leugnen, pflegen, raten,sich einen, erinnern, weigern, überzeugen, verbieten, verlangen, ermeiden, vermuten, versichern, versuchen, vorschlagen, warnen, befehlen, bitten, empfehlen, erlauben, ermahnen, ersuchen, fordern, raten, überzeugen, verbieten, warnen, zwingen

 

Bazı zarflarda Infinitiv ya da dass bağlacı ile kullanılabilr. Temel cümle ile yan cümle yer değiştirebilir.

angenehm,erfreulich,erlaıbt,möglich,notig,notwendig,verständlich,verboten usw.

Den Abgeorneten anzurufen ist unmöglich. Milletvekillini aramak mümkün değil.

Weil das Telefon des Abgeornedeten immer besetzt war, war es unmöglich ihn anzurufen. Telefonu sürekli meşgul olduğundan unu aramak mümkün değildi..

 

Öznesi belli olmayan cümleler de dass ya Infinit cümle olarak kullanılır yine aynı kural geçerlidir.

es freut mich

es ärgert mich

es ekelt mich

es gefällt mir

es gelingt mir

es genügt mir

es scheint mir

es wundert mich

Es ist (un) angenehm

Es ist (un) erfreulich

Es ist (un) erlaubt

Es ist (un) möglich

Es ist (un) nötig, notwendig

Es ist (un) verständlich 

 

Edat ile kullanılan fiilerde dass ya da Infinitiv cümle olarak kullanılabilir. Da ve edat ile kullanarak tüm edatlı fiilleri dass bağlacı ya da mastar olarak kullanılabilir.

sich bemühen um + A

denken an + A

sich fürchten vor + D

sich gewöhnen an + A

sich verlassen auf + A

verzichten auf + A

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: