Deutsch

Modus

Okuma Süresi:45 Dakika, 50 Saniye

Modus

Filde kipler emir kipi bildirme kipi ve dilek istek kipini ifade eder.

 

Imperativ Befehlsform

Emir cümleleri ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „duihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir.  Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir.

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach -t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach -en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket  „–en“  eki alır.

Infinitiv du ihr Sie
stellen Stell die Blumen in eine Vase Stellt die Blumen in eine Vase Stellen Sie die Blumen in eine Vase
benehmen sich Benimm dich anständig Benehmt euch anständig Benehmen Sie sich anständig
begleiten begleite mich Begleitet mich Begleiten Sie mich
loslassen Lass mich los Lasst mich los Lassen Sie mich los
vergessen Vergiss die Vergangenheit Vergesst die Vergangenheit Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

Emir cümlelerine „Bitte“ lütfen sözcüğü birlikte rica bildirir. Fakat rica direk olarak yöneltildiği için bunun yerine Konjunktiv II tercih edlilir.

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

 

-e zur Hilfe 

Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. 

Infinitiv du ihr Sie
reden rede redet reden Sie
zeichnen zeichne zeichnet zeichnen Sie
antworten antworte antwortet antworten Sie
entschuldigen entschuldige enschuldigt entschuldigen Sie

 

Präsens du ihr Sie
reden rede weiter redet weiter reden Sie weiter
zeichnen zeichne Landkarte zeichnet Landkarte zeichnen Sie Landkarte
antworten antworte die Frage antwortedie Frage antworten Sie die Frage
entschuldigen entschuldige dich enschuldigeuch entschuldigen Sie sich

 

Simdiki zaman ile Emir kipindeki cümleleri karşılaştıralım.

Präsens                                                             Imperativ

                                     du                                   ihr                                    Sie

du öffnest                     öffne die Tür!                   öffnet die Tür!                   Öffnen Sie die Tür!

du zeichnest                 zeichne die Bilder!           zeichnet die Bilder!            Zeichnen Sie die Bilder!

du antwortest               antworte die Frage!         antwortet die Frage!          Atworten Sie die Fragen!

du redest                      rede weiter!                     redet weiter!                       Reden Sie weiter!

du atmest                     atme tief ein!                   atmet tiet ein                      Atmen Sie tief ein!

du arbeitest                  arbeite fleißig!               arbeitet fleißig                   Arbeiten Sie

 

Starken Verben 2. Person Singular

Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

Präsens du ihr Sie
du trägst trag  tragt tragen Sie
du fährst fahr fahrt fahren Sie

 

Bu grub emir cümlelerinde fiil kökündeki e sesi tek kişiye emir verirken ya i ya da ie dönüşür.

Infinitiv du ihr Sie
geben gibt gebt Geben Sie
hefen hilft helft Helfen Sie
nehmen nimm nehmt Nehmen Sie
sehen sieh seht Sehen Sie
lesen lies lest Lesen Sie

 

Sondeform

Infinitiv du ihr Sie
sein sei seid seien Sie
haben hab(e) habt  haben Sie
werden werd(e) werdet  werden Sie

UYARI. A Umlaut dönüşen fiillerin emir cümlesinde tek kişiye emir verilirken a-Umlaut gösterilmez.

du= fahr nach Hause – Fährt Yanlış

Präsens du ihr Sie
du hast hab den Mut! habt Mut! Haben Sie Mut!
du bist sei brav! seid ordentlich! Seien Sie brav!
du wirst werde nicht ängstlich! werdet nicht ängstlich!  werden Sie hektisch!

 

Ersatzformen

Genel geçer ifadelerde ve bir eylemin acilen yapılmasını gerektiren durumlarda „Infinitivform“ „ Wörtlich“  „Partizip Perfek“  halinde de kullanılabilir.

Infinitiv  Zimmer aufräumen!
Nomen Hilfe!
Präsens Sie verlassen sofort die Klasse!
Partizip II Aufgepasst,Rauchen verboten!
Passiv jetzt wird gegessen!
Konjunktiv II Könnten Sie mir helfen!
Modalverb Du sollst hier kommen!
Mit Indikativ Futur Werdet ihr still sein!

 

Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Konjunktiv II’ın dört zamanda kullanmak mümkündür. Gegenwart ((Präsens)) , Vergangenheit(Perfekt) , Zukunft (Futur I), Vollendete Zukunft (Futur II). Bildirme kipinde „Indikativ“  üç  geçmiş zaman olmasına karşın  Konjunktiv II’de tek bir geçmiş zaman vardır.

Konjunktiv II Gegenwart

Schwache Verben

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt leisten machen
ich  leistete*würden  machte* würden  
du leistete-st*würden machte-st* würden 
er,sie,es leistete*würden machte * würden 
wir leistete-n*würden machte-n* würden 
ihr leistete-t*würden machte -t* würden 
sie/Sie leistete-n*würden machte -n* würden 

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)
Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)
Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)
Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

 

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren "bloß doch nur" gibi sözcükler bulunur.
Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine "würden" kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

Starke Unregelmäßige Verben Mischverben

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt Endung gehen lassen
ich  -e ging-e ließ-e
du -est ging -est ließ-est
er,sie,es -e ging-e ließ-e
wir -en ging-en*würden ließ-en*würden
ihr -et ging -et ließ-et
sie/Sie -en ging-en*würden ließ-en*würden

Bazı düzensiz fiillerde wir ve sie göre konjunktiv 2 çekimi aynıdır çakışma gerçekleşir. Bu durumda yine würden fiili kullanılır.

Subjekt Endung/Ek kommen nehmen fahren
ich -e käm-e nähm-e führ-e
du -est käm-est nähm-est führ-est
er,sie,es -e käm-e nähm-e führ-e
wir -en käm-en nähm-en  führ-en
ihr -et käm-et nähm-et  führ-et
sie/Sie -en käm-en nähm-en  führ-en

Ich hätte gern eine Tasse Kaffe mit Mİlch
Die Schüler guck mich so an als verstäden sie die Lektion ganz gut.ÜÖğrenciler bana üniteyi çok iyi anlamışlar gibi bakıyorlar.
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs gelç kalkıyor. Keşke daha erken hareket ets

Diğer Ses Değişikliği olan fiiller.

    1. und 3. Person
  Infinitiv Präteritum Konjunktiv II
a = ä     finden fand fände
haben hatte hätte
sein war wäre
kommen kam käme
nehmen nahm nähme
a = ü helfen half hülfe
  werfen warf würfe
sterben starb stürbe
verderben verdarb verdürbe
stehlen stahl stühle
u =ü graben grub grübe
fahren fuhr führe
werden wurde würde
müssen musste müsste
dürfen durfte dürfte
a = ä +te
 
bringen brachte brächte 
denken dachte dächte
o = ö  ziehen zog zöge
o = ö +te mögen mochte möchte
können konnte könnte
sollen* sollte sollte
wollen* wollte wollte
  lassen ließ ließe
gehen ging ginge

 haben, sein, werden als Vollverb

Subjekt Endung haben waren werden
ich -e hätt-e wär-e würd-e
du -est hätt-est wär-st würd-est
er,sie,es -e hätt-e wär-e würd-e
wir -en hätt -en wär-en  würd-en
ihr -et hätt -et wär-et  würd-et
sie/Sie -en hätt-en wär-en  würd-en

Ich bin krank. Wäre ich doh Gesund! (Hastayım Keşke sağlıklı olsam!)
Hier ist es so warm Wäre es doch hier kühler! Burası o kadar sıcakki keşke biraz daha serin olsa.
Manche Schüler sind so faul.Wären sie bloß etwas fleißiger!Bazı öğrenciler çok tembel. Keske biraz daha çalışkan olasa.
​Der Zug kommt immer zu spät. Wenn er doch nur pünktlicher wäre!Tren daima geç kalıyor. Keşke daha dakik olsa!

Ich habe keine Zeit! Hätte ich bloß Zeit ! (Zamanım yok.Keşke zamanım olsa!)
Ich habe kein Geld – Hätte ich doch nur etwas Geld!Param yoktur. Keşke param olsa
Er hat keine Zeit. wenn er nur mehr Zeit für mich hätte!Onun zamanı yok. Keşke benim için daha fazla zamanı olsa!
Er sieht so aus als ob er krank wäre Hastaymış gibi görünüyor.!
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs geç kalkıyor Keşke geç kalkmasa.

Konjunktiv II mit Modalverben

Tarz fiilinin Konjunktiv II hali özneye göre çekimlenir ve ikinci fiil mastar „Infinitiv“  halinde cümle sonuna gider. „sollen ve wollen“ tarz fiillerinin Konjunktiv II halleri Präteritum halleri ile aynıdır, kökte yumuşama olmaz. Diğer modal fiillerin tümünde kökteki seslide değişiklik olur „Stammvokaländerung“ ve „-te“ eki alırlar.

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte-st müsste-st könnte-st möchte-st sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürfte-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

 Ich möchte Urlaub machen. (Tatil yapmak istiyorum)
Sie hatte schlechte Sitmme! Könnte sie doch gut singen. (Kötü sesi var keşke iyi şarkı söylese!)
Ich würde draußen spazieren wenn ich rausgehen dürfte. (Dışarı çıkmaya izinli olsam (çıkabilsem dışarıda oynarım)

Koşul şart cümlelerinden wenn,als,als wenn, wie wenn ile gerçek dışı cümlelerde ve karşılaştırma cümlelerinde kullanılabilir.

Wenn ich ein Fremdsprache erwürbe,
Nebensatz Yan Cümle
hätte ich im Ausland studieren dürfen.
Hauptsatz Temel Cümle 
ich hätte im Ausland studieren dürfen,
Hauptsatz Temel Cümle
wenn ich ein Fremdsprache erwürbe
Nebensatz Yan Cümle

Temel cümle ile yan cümle yer değiştirebilir. Bağlaçlada çekimlenmiş fiilin cümle sonunda bulunduğu cümlelere yan cümle diğer cümlelere ise temel cümle denir. Altı çizili olarak ve tabloda gösterilmiştir.

Der Redner spricht so laut, als wenn ihn niemand hören würde.Kimse duymuyormuş gibi yüksek sesle konuşuyor.
Ich hob die Hand, gleichsam, als ob ich einen Schlag abwehren wollte.(Sanki) Darbeyi savuşturcakmış gibi elini hemen kaldırdı  (nadiren konjuntiv I)

Konuyu özetlersek Ses değişiklikleri ve sıklıkla kullanılan düzensiz fiiller listelenmistir;

    1. und 3. Person
  Infinitiv Präteritum Konjunktiv II
Regelmäßige Verben machen *machte *machte/würde
fragen *fragte *fragte/würde
Verben auf d,n,m,t alles
Formen mit Imperfekt sind
gleich

 

 

 

 

baden *badete *badete/würde
retten *rettete *rettete/würde

Regelmäßigen Verben
Ohne Umlaut im Konjunktiv II
Achten Konjugation bei
sie/Sie,wir sind gleich
mit Präteritum

gehen ging ginge
bleiben blieb bliebe
reiten ritt ritte
fallen fiell fielle
a = ä     befahl befahl befählt
bef
öhlt
begann begann begänne
begönne
bergen barg bärge
brechen brach bräche
dingen dang dänge
dringen drang dränge
finden fand fände
gebieren gebar gebäre
geben gab gäbe
gelingen gelang gelänge
geschehen geschah geschähe
gewinnen gewann gewänne
gew
önne
haben hatte hätte
sein war wäre
kommen kam käme
klingen klang klänge
liegen lag läge
misslingen misslag missläge
schlingen schlang schlänge
nehmen nahm nähme
ringen rang ränge
schreken schrak schräke
schwingen schwang schwänge
sehen sah sähe
singen sang sänge
sinken sank sänke
sinnen sann sänne
spinnen spann spänne
spönne
sprechen sprach spräche
springen sprang spränge
stechen stach stäche
steken stak stäke
treffen traff träffe
trinken trank tränke
wringen wrang wränge
zwingen zwang zwänge
a = ü  helfen half hülfe
hälfe
werfen warf würfe
sterben starb stürbe
verderben verdarb verdürbe
stehlen stahl stühle
schwören schwor schwüre
schwöre
u =ü backen buk bükt
graben grub grübe
fahren fuhr führe
schaffen schuff schüffe
schlagen schlug schlüge
tragen trug trüge
verderben verdarb verdürbe
werben warb würbe
werden wurde würde
müssen musste müsste
dürfen durfte dürfte
a = ä +te
 
bringen brachte brächte 
denken dachte dächte
o = ö  bewegen bewog bewöge
dreschen drosch drösche
erkiesen erkos erköse
empfehlen empfohl empföhle
fliehen floh flöhe
fliegen flog flöge
flrieren fror fröre
gären gor göre
heben hob höbe
klimmen klomm klömm
pflegen pflog pflöge
quellen quoll quöll
kriechen kroch kröche
löschen losch lösche
riechen roch röche
saufen soff söffe
saugen sog söge
schallen scholl schölle
scheren schor schöre
schieben schob schöbe
schnauben schnob schnöbe
schwellen schwoll schwölle
schwimmen schwamm schwämme
schw
ömme
stehlen stahl stähle
stöhle
stieben stob stöbe
triefen troff tröffe
trügen trog tröge
verlieren verlor verlöre
wägen wog wöge
weben wob wöbe
ziehen zog zöge
o = ö +te mögen mochte möchte
können konnte könnte
sollen* sollte sollte
wollen* wollte wollte

 

Konjunktiv II Vergangenheit

Almanca’da geçmiş zaman üç tane olsada Konjunktiv II geçmiş zaman bir tanedir. Normal cümlede çekimlenen fiil hangisi ise onun Konjunktiv II si alınır. Haben ya da sein fiilinin Konjunktiv II hali (hätten, wären) ve "Partizip Perfekt" ile kurulur.

Indikativ Konjunktiv II
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

hätten/wären + Partizip Perfekt

Subjekt Hilfsverb  Partizip II
ich hätt-e wär-e gelesen
gekommen
du hätt-est wär-st
er,sie,es hätt-e wär-e
wir hätt-en wär-en
ihr hätt-et wär-et
sie/Sie hätt-en wär-en

Wenn er dabei Geld gehabt hätte, hätte er die Rechnung bezahlt. (Yanında para olsaydı, hesabı öderdi.) 
Wenn der Mantel ih nicht geffallen hätte, hätte er ihn nicht gekauft.(Montu beğenmeseydi satın almazdı)
Das Bewusstsein wäre ihr nicht verlorengegangen,wenn sie gegen Wand nicht gestoßen wäre.(Duvara çarpmasaydı bilinci kaybolmazdı.)
Sie tat so,als ob sie mich nicht gekannt hätte.Beni tanımamış gibi davranıyor.
Er sah total müde aus ,als ob er seit Tagen nicht geschlafen hätte
.Günlerdir uyumamış gibi yorgun görünüyor

Mit Modalverben

„haben“ yardımcı fiilinin Konjunktiv II hali  „hätten“ ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb  Infinitiv Infinitiv
ich hätt-e vergessen können 
du hätt-est
er,sie,es hätt-e  
wir hätt-en
ihr hätt-et
sie/Sie hätt-en

hätten+ 2x Infinitiv 

Wenn ich mir Führerschein hätte machen dürfen ,hätte ich mir ein Auto geleistet. (Yanında olsaydı, hesabı öderdi.) 

Es war zu schön als dass es wahr sein könnte.Gerçek olamayacak kadar güzel

 

Konjunktiv II (Zukunft)

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin mastar hali ile „Infinitiv“ ile kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv
ich würd-e   abgewöhnen   
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + Infinitiv

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali ile „Infinitiv“  kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv Infinitiv
ich würd-e liegen   sollen
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + 2x Infinitiv

Er würde mit dem Chef sprechen müssen.

Wir würden die Rechnung bezahlen sollen

 

Konjunktiv II vollendete Zukunft

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ve yardımcı fiilin „haben/sein“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb
ich würd-e verloren haben  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

 würden +   Partizip Perfekt + Infinitiv haben/sein

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ; yardımcı ve tarz fiilin „haben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb Modalverb
ich würd-e verloren haben   können  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden +  Partizip Perfekt + 2x Infinitiv  

Du würdest ihn gesehen haben können

Die Mannschaft würde das Spiel nicht verloren haben sollen

Ihr würdet geschlafen haben können

Genel Özet

  Indikativ Konjunktiv II
Konjuntiv 2
Gegenwart
Er kommt
Er kam
Er käme
Er läse
Er liest
Er las
Konjuntiv 2
Vergangenheit
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las
Konjuntiv 2
Zukunft
Er wird kommen
Er wird lesen
Er würde kommen
Er würde lesen
Konjuntiv 2
Vollendete Zukunft
Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben
Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

 

Konjunktiv  Passiv

Passiv Konjunktiv II Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten Die Akte würde bearbeitet
Er wüsche das Auto Das Auto würde gewaschen 

 Konjuntivform von werden   + Partizip II

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II
ich würde gewaschen
gelesen
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin könnte die Akte bearbeiten  Die Akte könnte bearbeitet werden
Er könnte das Auto waschen Das Auto könnte gewaschen werden

Konjuntivform von Modalverben + Partizip II + werden

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte -st müsste-st könnte-st möchtest sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürft e-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

*sollen ve wollen modal fiillerinin Konjunktiv II halleri yoktur

 

Passiv Konjunktiv II Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte die Akte bearbeitet Die Akte wäre bearbeitet worden 
Er wüsche das Auto Das Auto wäre gewaschen worden

 wären  +  Partizip II + worden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Patizip II von werden
ich wäre gewaschen
gelesen
worden
du wärst
er,sie,es wäre
wir wären
ihr wäret
sie/Sie wären

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte  die Akte bearbeiten können Die Akte hätte bearbeitet werden können 
Er könnte das Auto waschen Das Auto hätte gewaschen werden können

hätten + Partizip II + 2x Infinitiv 

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II 2x Infinitiv
ich hätte   gewaschen
gelesen
weden können
du hättest
er,sie,es hätte  
wir hätten
ihr hättet
sie/Sie hätten

 

 Passiv Konjunktiv II Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten   Die Akte würde bearbeitet werden
Er würde  das Auto waschen Das Auto würde gewaschen werden 

 würden  + Partizip II + werden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Infinitiv
ich würde gewaschen
gelesen
werden
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde  die Akte bearbeiten müssen  Die Akte würde bearbeitet werden müssen
Er würde  das Auto waschen müssen Das Auto würde gewaschen werden müssen

 würden  + Partizip II + werden + Modalverb

 

 Passiv Konjunktiv II Vollendete Zukunft   

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeitet haben   Die Akte würde bearbeitet worden  sein
Er würde das Auto gewaschen haben Das Auto würde gewaschen worden sein 

 würden  + Partizip II + worden + sein

Subjekt Hilfsverb
werden
 Partizip II Partizip II Infinitiv
ich würde  gewaschen 
 bearbeitet  
 worden   sein
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte würde bearbeitet worden sein müssen
Er würde das Auto gewaschen haben müssen    Das Auto würde gewaschen worden sein müssen

 * Bu yapı çok karmaşık olduğundan kullanılmamaktadır.

würden  + 2X Partizip II + 2X Infinitiv 

 

Konjunktiv 1

Konjunktiv I Präsens kökünden türetilmiştir ve dört  zamanda kurulubilir. Şimdiki zamanda „Gegenwart“ ,geçmiş zamanda „Vergangenheit“ gelecek zamanda „Zukunft und Vollendete Zukunft“ Ancak geçmiş zamanda üç zaman olmasına rağmen Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt zamanlar için tek bir Konjunktiv I vardır.

Indikativ Konjunktiv I
Er kommt
Er kam
Er komme
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er sei gekommen
Er habe gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las
Er wird kommen
Er wird lesen
Er werde kommen
Er werde lesen
Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben
Er werde gekommen sein
Er werde gelesen haben

 Präsens Gegenwart

Konjunktiv I dolaylı anlatım başkasından duyulan bir olayın ya da durumun aktarılmasıdır. Konjunktiv I Präsens kökünden üretilmiştir ve fiil köküne „Verbstamm“ ekler „Konjunktiv-Endung: -e, -est, -e,-en,-et,-en. 

Konjunktiv I  düzenli fiillerde birinci tekil şahıs; birinci ve üçüncü çoğul sahışların  ve nezaket olan „Sie“ çekimlerindeki ekler Präsens’deki çekim ekleriyle aynı olduğundan çakışma ortaya çıkar. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Schwache Regelmäßige Verben

Subjekt Endung Präsens Konjunktiv I
ich -e* sag-e sag-e*
du -est sag -st sag-est
er,sie,es -e sag-t sag-e
wir -en* sag -en sag-en*
ihr -et sag-t sag -et
sie/Sie -en* sag-en sag-en*

Çakışan fiiller kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir.

Doch gleichzeitig warnte ein Polizeisprecher: „Die chemische Reaktion in einem der Tanks halte an.“

Es sei möglich, dass es noch bis zum Donnerstagmorgen zu weiteren Gasaustritten komme.”

"sagen"  fiilinin şimdiki zamandaki çekimi ve Konjunktiv I deki çekimi bazı kişi zamirlerinde aynıdır. Çakışan fiil kökleri kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir. Yerine kullanılacak Konjunktiv II halleri mavi ile gösterilmiştir. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

-e zur Hilfe

Sonu d,t;m,n ile biten fiillerde filin şimdiki zamandaki çekimi ile Konjunktiv I deki çekiminde bir çok kişi zamirindeki çekimle aynıdır. Bu fillerin Präteritum çekimindeki çakışmalara da dikkat etmek gerekir.

Subjekt Endung Präsens Präteritum Konjunktiv I
ich -e* streit-e schritt   streit -e*schritte
du -est streite-st  schritt e-st streite-st*würdest
er,sie,es -e streite-t schritt  streit-e
wir -en* streit -en schritt -en  streit-en* würden 
ihr -et streite-t schritt e -t streit e-t*  würdet 
sie/Sie -en* streit-en schritt -en streit-en* würden 

* "würden" Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır ve "streiten" fiilinin Präteritum hali ile Konjunktiv I yerine kullanılan Konjunktiv II halinde de çakışma söz konusudur. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

Der Präsident teilt mit "Das Covid19 verbreite sich weiter.
Es komme zu weiteren Coranaverbreitung.
Die Ärzte behaupten  "Sie würde die Kranken heilen"

sie heilen: Konjunktiv 1 Yerine Konjuntiv 2                                       

Starke Unregelmäßige Verben

Subjekt Endung Präsens Konjunktiv I yerine
Konjunktiv 2
ich -e* sterb-e stürb-e* (stürbe)
du -est stirb-st sterbe-st (stürb(e)st)
er,sie,es -e stirb-t sterb-e (stürbe)
wir -en* sterb-en stürb-en
ihr -et sterb-t sterb(e)-t (stürbet)
sie/Sie -en* sterb-en stürb-en

Der Reigierungssprecher behaupter "Viele Menschen stürben an Covid19 nächsten Tagen.

"haben sein werden als Vollverb

Konjunktiv I-II’nin en kolay yöntemi cümlede çekimlenmiş fiilin Konjunktiv I- II  haline dönüştürmek çakışma halinde Konjunktiv I yerine konjunktiv II halini  zamanı dikkatte alarak kullanmaktır

Subjekt Endung sein haben werden
ich -e* sei-e   hab-e*hätte  werd-e*würde
du -est sei-est hab-est werd-est
er,sie,es -e sei-e hab-e werd-e
wir -en* sei-en hab-en*hätten werd-en*würden
ihr -et sei-et hab -et werd-et* würdet
sie/Sie -en* sei-en hab-en* hätten   werd-en*würden

* Kırmızı ve koyu yazılanlar Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır.

Der Staatspräsident sagte "Die Gewalt gegenüber der Polizei, sei unakzeptabel“

Die Physiologen sagt,"Die Menschen hätten Angst vor der Übertragung"

Der Maskenverkäufer werde zu einem der reichsten Männer. 

Konjunktiv I Modalverben

Tarz fiilinin „Modalverben“ Konjunktiv I hali ve esas fiilinin „Vollverb“ mastar hali ile kurulur.

Subjekt mögen können dürfen müssen sollen wollen wissen
ich mög-e könn-e  dürf-e müss-e soll-e woll-e wiss-e
du mög-est könn-est dürf-est müss-est soll-est woll-est wiss-est
er,sie,es mög-e könn-e dürf-e müss-e soll-e woll-e wiss-e
wir mög-en* könn-en*  dürf-en* müss-en*  soll-en* woll-en* wiss-en*  
ihr mög-et könn-et dürf-et müss-et soll-et woll-et wiss-et
sie/Sie mög-en* könn -en*  dürf-en*  müss-en* soll-en* woll-en* wiss-en* 

 Der Präsident Donald Trump erklärt "Viele Menschen müsste an Coranavirus sterben"
                                                                                               müsste-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

Die Experten behaupteten „Die Feuerwehr müsse den Chemikalientank zunächst auf eine ungefährliche Temperatur herunterkühlen“

Der Arzt fragte den Patienten „wie lange müsse Sie die Kopfschmerzen ertragen.

Der Lehrer sagte dem Schüler „Er möge den Mund schließen“

 

Perfekt Vergangenheit

Konjunktiv I Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt „haben/ sein“  yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv I bir hali ve  fiilin ikinci „Partizip II“ ile kurulur. Eğer çekimlenen fiil Perfekt ile karışırsa yardımcı fiilin haben/sein yerine Konjunktiv II hali  „hätten, wären“ kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv I Konjunktiv I
ich -e* hab-e*hätte sei 
du -est hab-est sei-est
er,sie,es -e hab-e sei 
wir -en* hab-en*hätten sei-en
ihr -et hab-et sei-et
sie/Sie -en* hab-en* hätten  sei-en

*Çakışma meydana gelen fiil çekimleri tabloda yıldız ve kırmızıyla gösterilmiştir Çakışma halinde „haben/sein“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Nac

Nach der Ermittlung des Ministers habe Sicherheitskräfter das Dorf wegen des Erdbebens evakuiert

Viele Menschen seien beim Erdbeben gestorben

Mit dem Krankenwagen hätten tausende Opfer ins Krankenhaus ausgeliefert 
                               hätten-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

Konjunktiv I mit Modalverben

„haben“ fiilinin Konjunktiv I hali ile esas fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur. Çakışma halinde „haben“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv I Konjunktiv I Partizip II
ich -e* hab-e*hätte sei  gefragt
gekommen
du -est hab-est sei-est
er,sie,es -e hab-e sei 
wir -en* hab-en*hätten sei-en
ihr -et hab-et sei-et
sie/Sie -en* hab-en* hätten  sei-en

Er habe die Rechnung mit der Kreditkarte bezahlen können 

Die Ärzte hätten den Patienten operieren müssen
hätten-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

Er habe die Rechnung mit der Kreditkarte bezahlen können 

Die Ärzte haben/hätten den Patienten operieren müssen
hätten-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

 

Futur I (Zukunft)

„werden“ fiilinin Konjunktiv I hali ile esas fiilin „Vollverb“ mastar hali ile „Infinitiv“ ile kurulur. Çakışma halinde „werden“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv Infinitiv
ich -e* werd-e*würde reisen
wählen
du -est werd-est
er,sie,es -e werd-e
wir -en* werd-en*würden 
ihr -et werd-et
sie/Sie -en* werd-en* würden 

Er werde auf die Party kommmen

Sie werde eine Stelle in Frankfurt finden

Was werde wirklich passieren

Konjunktiv mit Modalverb im Futur I

 „werden“ fiilinin Konjunktiv I hali ile esas fiilin „Vollverb“ ve tarz fillinin „Modalverben“ mastar hali ile „Infinitiv“ ile kurulur. Çakışma halinde „werden“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv I Infinitiv Modalverb
ich -e* werd-e*würde reisen
wählen
können
müssen
   
du -est werd-est
er,sie,es -e werd-e
wir -en* werd-en*würden 
ihr -et werd-et
sie/Sie -en* werd-en* würden 

er werde nach Spanien reisen können

sie werde nach Hause fahren müssen

sie werde bis zum nächten Montag die Hausaufgabe geben müssen

 

Futur II (Vollendete Zukunft)

„werden“ fiilinin Konjunktiv I hali ile  fiilin ikinci hali ile  „Partizip II“  ve „haben/sein“ yardımcı fiilinin mastar hali  „Infinitiv“ ile kurulur. Çakışma halinde „werden“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv I Partizip II Hilfsverb
ich -e* werd-e*würde gereist
gewählt
sein
haben
du -est werd-est
er,sie,es -e werd-e
wir -en* werd-en*würden 
ihr -et werd-et
sie/Sie -en* werd-en* würden 

er werde  sie geärgert haben

sie werde ihn eingealden haben

er werde gekommen sein

Konjunktiv I mit Modalverben

„werden“ fiilinin Konjunktiv I hali ile  fiilin ikinci hali  „Partizip II“ ,  „haben“ yardımcı fiilinin mastar hali  „Infinitiv“  ve tarz fiilinin „Modalverben“  kurulur. Çakışma halinde „werden“ fiilinin Konjunktiv II hali kullanılır.

Subjekt Endung Konjunktiv I Partizip II Hilfsverb Modalverb
ich -e* werd-e*würde gereist
gewählt
  haben müssen  
du -est werd-est
er,sie,es -e werd-e
wir -en* werd-en*würden 
ihr -et werd-et
sie/Sie -en* werd-en* würden 

 

Konjunktiv Kullanımı

A) Dolaylı Sorularda Indirekte Fragewort

direkte Ja-/ Nein- Frage/ Direk Evet Hayır Sorularında

Otto fragt Susi:"Darf ich dich küssen?".

indirekte Ja-/ Nein- Frage/ Dolaylı Evert/Hayır Sorularında

Otto hat Susi gefragt,ob er sie küssen dürfe.Otto Susiye onu öpüp öpemeyeceğini sormuş

direkte W-Frage/Direk Soru:

Otto fragt Susi:"Warum willst du mich nicht heiraten?".

indirekte W-Frage/Dolaylı Soru:

Otto hat Susi gefragt,warum sie ihn nicht heiraten wolle.Otto Susiye neden onunla evlenmek istemediği sormuş

 

B) Dolaylı Emir Cümlelerinde ve Dolaylı Anlatımlarda 

direkter Imperativ:Der Ehemann fordert:"Beeil dich mal ein bisschen"!

indirekter Imperativ:Er verlangt von ihr,sie solle sich ein bisschen beeilen.

indirekter Imperativ: Er hat zu ihr gesagt,dass sie sich ein bisschen beeilen möge.

Dolaylı anltımlarda zamanlar aynı olur değiştirilmez.

direkte Rede: Peter sagt: "Ich werde Petra immer lieben".
indirekte Rede: Peter sagt, er werde Petra immer lieben.
indirekte Rede: Peter sagte, er werde Petra immer lieben.
indirekte Rede: Peter hat gesagt, er werde Petra immer lieben.
indirekte Rede: Peter hatte gesagt, er werde Petra immer lieben.

Dolaylı anlatımlar "dass" bağlacıyla aktarılabilir:

direkte Rede: Klaus sagt: "Ich muss täglich 10 Stunden arbeiten".
indirekte Rede: Klaus sagt, er müsse täglich 10 Stunden arbeiten.
indirekte Rede: Klaus sagte, dass er täglich 10 Stunden arbeiten müsse.

Dolaylı Anlatımlarda kişi zamirleri özneler değişir.

direkte Rede: Ute sagt: "Mein Sohn nimmt ohne mich zu fragen mein Auto".
indirekte Rede: Ute sagte, ihr Sohn nehme ohne sie zu fragen ihr Auto.
indirekte Rede: Ute sagte, dass ihr Sohn ohne sie zu fragen ihr Auto nehme.

Yer ve zaman bildiren zarflar değiştirilir:

direkte Rede: Kai sagt: "Hier in Kiel ist es heute sehr warm".
indirekte Rede: Kai sagte, dort in Kiel sei es gestern sehr warm gewesen.
indirekte Rede: Kai sagte, dass es gestern dort in Kiel sehr warm gewesen sei.

 

Passiv Konjunktiv I Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  bearbeite die Akte Die Akte werde bearbeitet 
Er wäsche das Auto Das Auto werde gewaschen 

 Konjunktivform von "werden" + Partizip II 

Edilgen cümlede çekilen fiil hangisi ise o fiil Konjunktiv I’e dönüştürülür. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
Partizip II
ich -e*     werde*/würde gewaschen
gelesen
du -est werdest
er,sie,es    -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würden
sie/Sie -en* werden*würden

Passiv Konjunktiv I mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  müsse die Akte bearbeiten Die Akte müsse bearbeitet werden 
Er müsse das Auto waschen Das Auto müsse gewaschen werden

Konjunktiv I-Form von "Modalverben" + Partizip II 

 

Passiv Konjunktiv I Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  habe die Akte bearbeitet Die Akte sei bearbeitet worden
Er habe das Auto gewaschen Das Auto sei gewaschen worden

Konjunktiv I-Form von "sein" + worden + Partizip II 

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     sei
du -est sei-est
er,sie,es    -e sei
wir -en* seien
ihr -et seiet
sie/Sie -en* seien

Passiv Konjunktiv I  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  habe die Akte bearbeiten müssen Die Akte habe bearbeitet werden müssen
Er habe das Auto waschen müssen    Das Auto habe gewaschen werden müssen

 Konjunktiv I-Form von "haben"  + Partizip II + Ifinitivform von "werden" und "Modalverb"

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     habe/hätte
du -est habest
er,sie,es    -e habe
wir -en* haben*/hätten
ihr -et habet
sie/Sie -en* haben*/hätten

 

Passivkonjunktiv I Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeiten Die Akte werde bearbeitet werden
Er werde das Auto waschen Das Auto werde gewaschen werden

 

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeiten müssen Die Akte werde bearbeitet werden müssen
Er werde das Auto waschen müssen Das Auto werde gewaschen werden müssen

 

Passivkonjunktiv I vollendete Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeitet haben Die Akte werde bearbeitet worden sein
Er werde das Auto gewaschen haben  Das Auto werde gewaschen worden sein

 

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte werde bearbeitet worden sein müssen
Er werde das Auto gewaschen haben müssen Das Auto werde gewaschen worden sein müssen

 

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     werde*/würde
du -est werdest
er,sie,es    -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würden
sie/Sie -en* werden*würden

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: