Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Yollari Konu Anlatimi

SAĞLIK HİZMETLERİ NEYE DENİR?

Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalara sağlık hizmetleri denir.

a)Koruyucu sağlık hizmetleri

b)Tedavi hizmetleri

c)Rehabilitasyon

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

1)Bağışıklama

Kişiye yönelik hizmetlerdir.

2)Erken tanı(teşhis)

3)İlaçla koruma

4)Beslenme

5)Sağlık düzeyini yükseltme

6-Sağlık eğitimi

7-Aile planlaması

ÇEVREYE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ

Çevrede Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Etkenleri Ortadan Kaldırmak Ve Zarasız Hale Getirmek dir.

1)Çevre sağlığı

2)Besin kontrolü

Veterinerlik,çevre mühendisleri ve çevre sağlığı teknisyenleri çevreye yönelik sağlık hizmetleri verirler.

KİŞİYE YÖNELİK HİZMETLER

A)Birincil koruma:

Beslenmenin düzenlenmesi

Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Erken tanı

Aile planlaması

B)İkincil koruma:Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan ya da hafifken tanı ve tedavi yapılmasıdır.

C)Üçüncül koruma:hastalıkların olumsuz sonuçlarının sınırlandırılması,sakatlı kların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar, önlemler.Fizik tedavi yapılması gibi.

TEDAVİ HİZMETLERİ

İlaç ve diğer tıbbi yöntemlerle hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarına tedavi denir.

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİ

Hastaların ilk başvuru yapacakları sağlık kuruluşlarıdır.

Sağlık ocakları

Sağlık evleri

Poliklinikler

Muayenehaneler.

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

Uzman hekimlerin çalıştığı hastanelerdir.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

En gelişmiş sağlık teknolojik araçların kullanıldığı uzman dal hekimlerin çalıştığı hastanelerdir.

REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Hasta ve kazlar sonucu sakat kalanlar,iş gücünü kaybedenlerin sakatlıklarının giderilmesi,bedensel yeteneklerinin iyileştirilmesi,beceriler kazandırılması,sosyal ve iş uyumun sağlanması için yapılan çalışmalara denir.

Felçli bir kişinin iş görebilir ve çalışabilir hale gelmesi,yeniden topluma kazandırılması rehabilitasyon hizmetidir.

Tıbbi bakım ve sosyal hizmet çalışması bir arada yürütülmelidir.

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

öncelikle çözülmesi gereken sağlık hizmetleridir.

1-Sağlık sorunları çözme ve kontrol altına alma için halk sağlığı eğitimi yapılması

2-Uygun bir beslenme sağlamak

3-Yeterli ve temiz İçme suyu sağlamak.

4-Çocuk sağlığı hizmetleri

5-Ana sağlığı ve aile
planlaması

6-Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili bağışıklık sağlama

7-Salgınlardan korunma ve kontrol yöntemlerini sağlama

8-Sık görülen hastalık ve yaralanmalar

9-Gerekli ilaçları sağlama

10-Sağlık yöntemi geliştirme.

11-Çevre şartlarını geliştirme.

SAĞLIK EĞİTİMİ VE HİZMETLERİNİN OLUMLU SONUÇLARI

Sağlık ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel ögesi dir.

Sağlık hizmetlerine tüm toplum bireyleri ulaşabilmeli ve halkın katılımı sağlanmalıdır.

Sağlıklı insan nitelikli insan demektir.

Bireylerin kendi sağlıklarını koruma bilincine ulaşmaları gereklidir.

%d blogcu bunu beğendi: