saglik trafik test 1-2

1- Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği kara yolu hangisidir?

A) Geçiş yolu B) Oto yol C) Bağlantı yolu D) Tali yol

2- Yaya yolu bulunmayan kara yolunda yayalar nereden yürümelidir?

A) Şerit üzerinden B) Geçiş yolundan

C) Banketten D) Erişme kontrollü yoldan

3- Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı ve insan sayısına ne denir?

A) Taşıma sınırı B) Dingil ağırlık

C) Azami yük ağırlık D) Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi emniyet genel müdürlünün görevleri arasında değildir?

A) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

B) Trafik suçu işleyenler hakkında gerekli işlemleri yapmak

C) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak

D) Sürücülerin belgelerini vermek

5- Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak ve buralarda eğitilmiş personel görevlendirmek aşağıdakilerden hangi kuruluşa aittir?

A) Milli eğitim Bakanlığı B) Ulaştırma bakanlığı

C) İçişleri bakanlığı D) Sağlık bakanlığı

6- Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasını sağlamak hangi kuruluşun görevleri arasındadır?

A) Emniyet genel müdürlüğü

B) Karayolları genel müdürlüğü

C) Jandarma genel Komutanlığı

D) Belediye Trafik Birimleri

7- Okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğrenciler nereye başvurmalıdır?

A) Emniyet müdürlüğüne B) Belediye Başkanlığına

C) İl ve ilçe Trafik Komisyonuna D) Okul Müdürlüğüne

8- Trafik işaretlerine uymada birinci öncelik aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Trafik polisinin işaretleri B) Trafik işaret levhaları

C) Işıklı trafik cihaz ı D) Yol çizgileri

9- Yasaklama, kısıtlama ve zorunlulukları bildiren levhalar aşağıdakilerden hangi işaret grubuna girer?

A) Tehlike uyarı işaretleri B) Trafik tanzim işaretleri

C) Duraklama işaretleri D) Bilgi işaretleri

10- Yayaların karşıya geçişi için güvenli yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt ve üst geçit B) Yaya ve okul geçidi

C) Işıklı işaret trafik cihazı bulunan yer D) Hepsi

11- Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçla çekilen yük taşımak için yapılmış motorsuz bir araçtır?

A) Römork B) Çekicİ C) Kamyonet D) Kamyon

12- Kara yolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden, hareket gücünü dışarıdan sağlayan, insan taşıma araçlarından biri hangisidir?

A)Motorsiklet B) Traktör C) Tramvay D) Otobüs

13- Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarında aranan koşullardan biri değildir?

A) Yaş durumu B) Eğitim durumu

C) Sağlık durumu D) Meslek durumu

14) Kamyon kullanacaklara hangi sürücü belgesi verilir?

A) A1 Sürücü belgesi B) A2 Sürücü belgesi

C) B Sürücü belgesi D) C Sürücü belgesi

15- E sınıfı sürücü belgesi hangi aracı kullananlara verilir?

A) Otomobil B) Otobüs C) Minübüs D) Kamyonet

16- Kara yolunda 80 km/sa hızla seyreden araç ile önündeki araç arasında ne kadar mesafe bulunmalıdır?

A) 45 metre B) 40 metre C) 35 metre D) 30 metre

17- Otomobil, yerleşim yeri dışında en fazla ne kadar hız yapabilir?

A) 50 km/h B) 70 km/h C)80 km/h D) 90 km/h

18-Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlama ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymamaktadır

A) Motorlu araçlar motorsuz araçlara yol verir

B) Otomobil otobüse yol verir

C) Otobüs kamyona yol verir D) Hepsi

19—Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın yasak olduğu yerlerdendir?

A)Sol şerit üzeri B) Tünel içi

C) Dönemeçler D) Hepsi

20- Okul, hastane gibi kamu kuruluşlarının giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5 m B) 10 m C) 15 m D) 20m

TEST II

1- Enerji tüketimi bakımından kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımının kaç katı fazla tüketime sahiptir?

A) On katı B) Beş katı C) Dört katı D) Üç katı

2- Kara yolunda 15 yıl olan faydalı ömür, demir yolunda kaç yıldır?

A)Elli yıl B) Otuz yıl C) Kırk yıl D) Yirmi yıl

3-Demir yolu yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığındaki oranı, hangi yıla kadar %50’ nin üzerindeydi?

A) 1930 B) 1940 C) 1955 D) 1975

4- Hangisi dünya ticaretine egemen ulaşım sistemidir?

A) Hava yolu B) Deniz yolu C)Kara yolu D) Demir yolu

5- Türk hava kurumu hangi yıl kurulmuştur?

A) 1945 B) 1935 C) 1925 D)1915

6- Ülkemizde hangi boru hatları vardır?

A) Doğal gaz B) Ham petrol C) Su D) Hepsi

7- Bütün kabotaj hakkının deniz yollarına geçmesini sağlayan sözleşme ne zaman, nerede yapılmıştır?

A) 1920 – Ankara B) 1936 – İstanbul C) 1935- Edirne

D) 1925 – İzmir

8- Hangisi en ekonomik toplu ve hızlı ulaşımı sağlayabilir?

A) Bisiklet B) Otomobil C)Tren D) Otobüs

9- Demir yolu ulaşımının arazi kullanımı kara yolu ulaşımına göre hangi orandadır?

A) Beşte biri B) Üçte ikisi C) Onda biri

D) Üçte biri

10- Ülkemizde yolcu taşımacılığında en fazla pay hangi ulaşım sistemine aittir?

A) Deniz yolu B) Kara yolu C) Hava yolu

D) Raylı sistem

%d blogcu bunu beğendi: