saglikli yasam test

1-

Bir ülkenin sağlık düzeyini belirlemek için aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olarak alınabilir?

A) Ölüm oranı B) Bebek ölüm hızı

C) Üretim artış hızı D) Kentsel nüfus artış

E) Evlenme oranı

2- Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

A) Radyasyon B) Su

C) Hava D) Bakteriler

E) Gürültü

3.

I. Koruyucu sağlık hizmeti

II. Tedavi edici sağlık hizmeti

II. Rehabilite edici sağlık hizmeti

Yukarıdaki sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları, özelliklerine göre hangi sıraya göre olmalıdır?

A) I – II – III B) II – I- III

C) II – III – I D) III – I – II

E) III – II – I

4.

Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden

biyolojik etmenlerden değildir?

A) Ruhsal zorlanmalar

B) Hayvansal zehirlenmeler

C) Çiçek tozları

D) Havadaki kimyasallar

E) Vektörler

5.

Aşağıdakilerden hangisi, insanlar için yararlı biyolojik etmenlerden biridir?

A) Koleraya neden olan mikroorganizmalar

B) Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar

C) İnsan bağırsağında bulunan ve K vitamini üreten mikroorganizmalar

D) KKKK’ya neden olan mikroorganizmalar

E) Yiyeceklerin ekşimesine neden olan mikroorganizmalar

6. Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden çevresel etmenlerden biri sayılmaz?

A) Tarımsal ilaçlar

B) Böbrekte oluşan taş

C) Strese neden olan gürültü

D) Sulardaki flor eksikliği

E) Besinlerle alınan hormon

7-

I. Sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsemek

II. Sağlıklı yaşam için alınması gereken

Önlemleri uygulamaya inandırmak

III. Sağlık hizmetlerinden doğru yararlanmaya alıştırmak

IV. Sağlıklı kalınması amacı ile sürekli ilaç kullanılmasını sağlamak

Sağlık hizmetlerinde, sağlıklı olmak için insanlara istenilen davranışları kazandırıp istenmeyen davranışları değiştirmelerini sağlamak üzere yukarıdakilerden hangileri amaçlanmalıdır?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) II ve IV

E) I, II ve III

8.

I. Nüfus artış hızının düşük olması

II. Ülke dışına göç yapılması

III. Nüfus artış hızının yüksek olması

V. Köylerden şehirlere göç yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, o ülkenin sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkiler?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız IV D) I ve II

E) III ve IV

9.

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir?

A) Aile planlaması yapma

B) Dengeli beslenme alışkanlığı kazandırma

C) Çevre kirliliğini önleme

D) Erken tanı koyma

E) Bağışıklık kazandırma

10.

I. Birinci basamak tedavi hizmetleri

II. İkinci basamak tedavi hizmetleri

III. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri

Hafif yaralanan bir insanın tedavisi, yukarıda verilen tedavi basamaklarından hangisi ya da hangilerinde yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

%d blogcu bunu beğendi: