Sosyoloji 1 Donem 1 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 50 Saniye

Sosyoloji 1 Donem 1 Yazili Sorulari

Sosyoloji 1.Donem 1.Yazili Sorulari

 

A ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x 5:25 puan)

1-) Sosyolojinin sözcük karsılığı toplum bilgisidir. (…D…)
2-) Iran – Irak savaşı sosyal olguya örnek olarak gösterilebilir. (..Y…)
3-) Azınlıklar bir toplumda bulunan yabancılar,dinsel ve etnik gruplardır. ( …D…) 
4-) Monografi tekniğinin kurucusu Le Playdir. (…D…)
5-) Belirli bir statüdeki kişinin yapması gereken veya ondan beklenen davranışlara gerçek rol denir. (..D.…)

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5 x 5: 25 puan )

1-) Tek tek olaylardan genel sonuçlar bulmaya yönelen arastırma yöntemine ………………….. denir.
2-) Sınırları belirlenmiş özel bir konu üzerinde derinlemesine yapılan bilimsel incelemeye …MONOGRAFİ…………..denir.
3-) Bir kişi yada gruba bir konudaki fikirlerini öğrenmek için hazırlanmış bir dizi sorudan olusan 
tekniğe …… ANKET ………..denir.
4-) Bireyin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanına …ANAHTAR STATÜ……………………denir.
5-) Sevgi,arkadaşlık,dostluk gibi eğilimleri ölçmek isteyen bir sosyolog …SOSYOMETRİ…………….tekniğine basvurmalıdır.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 10 x 5 : 60 puan )

1-) Bireyin statüleri gereği olan rolleri yerinde ve zamanında kullanamaması durumuna ne ad verilir ?
A-) Statü Karmaşası (B-)Rol Çatışması C-)Statü Çatışması D-) Rol Yansıması E-) Rol Beklentisi

2-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasında sayılamaz ?
A-)Hukuk kuralları B-)Din kuralları C-)Görenekler D-)Toplumsal Çevre (E-)Görgü kuralları

3-) Kentin sosyal yapısı üzerinde araştırma yapmak isteyen bir sosyolog öncelikle hangi yönteme basvurmalıdır?
A-)Gözlem (B-) Monografi C-) Sosyometri D-) Anket E-)Görüşme 

4-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amacına ters düşen bir ifadedir?
A-) Toplumsal olaylara bağlı olarak genellemeler yapma B-) Yapılan genellemelerden çıkarımlarda bulunmak 
C-) Toplumsal kurumların nasıl işlemesi gerektiğini saptamak D-) Toplumsal yapının kuruluş ve işleyişini incelemek
(E-) Toplumsal gidişe bir yön vermeye çalışan bilimlere öncelik sağlamak

5-) Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin özelliklerinden değildir ?
A-) Sorular anlamlı olmalıdır B-) Sorular araştırılan konuya uygun olmalıdır C-) Gerektiğinde isim yazdırılmalıdır
(D-) Sorular karmaşıktan basite dogru hazırlanmalıdır E-) Sorular günlük dilde sorulmalıdır

6-) Aşağıdaki bilimlerden hangisi sosyoloji ile ilişkili değildir ?
A-) Tarih B-) Psikoloji C-) Antropoloji D-) Ekonomi (E-) Fizyoloji

7-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir ?
(A-) Sosyoloji normatif bir bilimdir B-) Sosyoloji var olanı inceler C-) Sosyoloji ideali aramaz 
D-) Sosyoloji tüm toplumlar için geçerli ,evrensel yasalar aramaz E-) Sosyoloji sosyolizm anlayışını kabul etmez

😎 İlkel ve geleneksel toplumlarla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılar ,bilgi toplamak istedikleri toplumun hayatına katılarak bu insanların dünyasını öğrenmeye calısırlar.
Bu araştırmada kullanılan sosyolojik yöntem hangisidir ?
A) Anket B) Mülakat (C) Sosyometri D) Gözlem E) Örneklem alma

9-) I. Toplumun yapısı ve işleyişi II. Sosyal olay ve olgular III. Sosyal sistemler 
IV. Grup içindeki ilişkiler V. Mizaç ve sosyal çevresinin etkisiyle sonradan kazanılan karakter
Yukarıda verilenlerin hangisi sosyoloji bilimini doğrudan ilgilendirmez ?
A-) I B-) II C-) III D-) IV (E-) V

10-) Önceden avukatlık yapan birinin sonraki yıllarda hakimlik rolunu oynaması daha kolay olmaktadır.Bu durum aşagıdaki sosyolojik terimlerin hangisi ile açıklanır ?
A-) Rol çatısması B-) Statü çatışması (C-) Rol pekişmesi D-) Rol karışması E-) Rol karmaşası 

BAŞARILAR.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: