Ucretsiz Egitim Sitesi starke unregelmaßige Verben - Eegitimim
Deutsch

starke unregelmaßige Verben

Okuma Süresi:55 Dakika, 35 Saniye

starke unregelmaßige Verben

starke unregelmaßige Verben im Präsens

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/ Fiil Kökü Endung/Ek
hören hör -en
sagen sag -en
lächeln lächel -n
sammeln sammel -n

 

Vokalwechsel

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
backen back  back-e bäck-st bäck-t   back-en back-t  back-en
blasen blas blas-e bläs-st bläs-t blas -en blas-t  blas -en
beraten berat berat-e berät-st berät() berat -en berate -t berat -en
empfangen empfang empfang-e empfängst empfäng-t empfang-en empfangt empfang-en
fahren fahr fahr-e fähr-st fähr-t fahr-en fahr-t fahr-en
fallen fall fall-e fäll-st fäll-t fall-en fall-t fall-en
fangen fang fang-e fäng-st fäng-t fang-en fang-t fang-en
graben grab grab-e grä b-st gräb-t grab-en grab-t grab-en
laden lad lad-e läd-st läd-t lad-en lade-t lad-en
lassen lass lass-e läss-()t läss-t lass-en lass-t lass-en
raten rat rat-e rät-st rät() rat -en rate -t rat -en
schlafen schlaf schlaf-e schläf-st schläf-t schlaf-en schlaf  -t schlaf -en
tragen trag trag-e träg-st träg-t trag-en trag  -t trag -en
waschen wasch wasch-e wäsch-st wäsch-t wasch-en wasch  -t wasch -en
wachsen wachs wachs-e wächs-()t wächs-t wachs-en wachs wachs -en
laufen lauf lauf-e läuf-st läuf-t lauf-en lauf-t lauf-en
saufen sauf sauf-e säuf-st säuf-t sauf-en sauf-t sauf-en
stoßen stoß stoß-e stöß-st stöß-t stoß-en stoß-t stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bergen berg  berg-e birg  -st birg  -t  berg -en berg -t  berg -en
bersten berst berst-e birst() birst() berst -en berste-t  berst-en
brechen brech brech-e brich-st brich-t brech-en brech-t brech-en
dreschen  dresch dresch-e drisch-st drisch-t dresch-en dresch-t dresch-en
erschrecken  erschreck erschreck-e erschrick-st erschrick-t erschreck-en erschreck-t erschreck-en
essen ess  ess-e iss-()t iss-t ess-en ess-t ess-en
fechten fecht fecht-e ficht-st ficht() fecht-en fechte-t fecht-en
fechten flecht flecht -e flicht -st flicht() flecht -en flechte-t flecht -en
geben geb geb-e gib-st gib-t geb-en geb-t geb-en
gelten gelt gelt-e gilt -st gilt() gelt-en gelte-t gelt-en
helfen helf helf-e hilf-st hilf-t helf-en helf-t helf-en
messen mess mess-e miss-()t miss-t mess-en mess-t mess-en
nehmen nehm nehm-e nimm -st nimm-t nehm-en nehm-t nehm-en
schelten schelt schelt-e schilt-st schilt() schelt-en schelte-t schelt-en
schmelzen schmelz schmelz-e schmilz-()t schmilz-t schmelz -en schmelz-t  schmelz -en
schwellen schwell schwell-e schwill-st schwill-t schwell-en schwell-t schwell-en
sprechen sprech sprech-e sprich-st sprich-t sprech-en sprech-t sprech-en
stechen stech stech-e stich-st stich-t stech-en stech-t stech-en
sterben sterb sterb-e stirb-st stirb-t sterb-en sterb-t sterb-en
treffen treff treff-e triff-st triff-t treff-en treff-t treff-en
treten tret tret-e tritt-st trit-t tret-en trete-t tret-en
verderben verderb verderb-e verdirb-st verdirb-t verderb-en verderb-t verderb-en
vergessen vergess vergess-e vergiss-()t vergiss-t vergess-en vergess-t vergess-en
werben werb werb-e wib-st wirb-t werb-en werb-t werb-en
werfen werf werf-e wirf-st wirf-t werf-en werf-t werf-en
    -e -st -t -en -t -en

 e=ie

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befehlen befehl befehl-e befiehl-st befiehl-t  befehl-en befehl-t befehl-en
empfehlen empfehl empfehl-e empfiehl-st empfiehl-t empfehl-en empfehl-t  empfehl-en
geschehen* gescheh     *gesch ie h-t      
lesen les les-e lies-()t lies-t les-en les-t les-en
sehen seh seh-e sieh-st sieh-t seh-en seh-t seh-en
stehlen stehl stehl-e stiehl-st stiehl-t stehl-en stehl-t stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

"sein, haben, werden" als Vollverb

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sein sei bin  bist ist    sind  seid  sind
werden werd werde wirst wird werden werdet werden 

Ich habe Lust.

Wir haben ein Kind

Ihr habt keinen Mut.

Die Schüler haben ihren Erfolg     (Nomen)

Das Kind hat keine Angst 

Die Armen haben wenig Geld

"sein ve werden" fiilleri "haben" fiillinin aksine hem bir isim ile "Nomen" hem bir sıfat ile "Adjektiv" kullanılır.

Das Kind ist durstig. (Çocuk susadı)

Der Held ist mütig. (Kahram cesaretli)

Der Junge ist ängstlich. (Genç korkuyor)          (Adjektiv)

Wir sind erfolgreich. (Biz başarılıyız)

 

Er ist nicht Alex. (O Alex değil)

Sie ist Pilotin. (O pilotdur)

Ihr seid Tischler. (Siz marangozsunuz)            (Nomen)

Wir sind ein Team. (Biz bir ekibiz)

 

Ich werde vernünftig. (Ben akıllı olacam)

Wir werden berühmt. (Biz meşhur olacağız)    (Adjektiv)

Das Kind wird hungrig. (Çocuk acıkacak)

Ich werde Arzt. (Ben doktor olacam)

Du wirst Journalist. (Sen haberci olacaksın)     (Nomen)

sie werden Autor. (Onlar yazar olacaklar)

 

Ön ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. treten-vertreten

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta i Dönüşür
Infinitiv Verbstamm du er,sie,es
bergen berg  birg  -st birg  -t 
bersten berst birst() birst()
brechen brech brich-st brich-t
dreschen  dresch drisch-st drisch-t
erschrecken  erschreck erschrick-st erschrick-t
essen ess  iss-()t iss-t
fechten fecht ficht-st ficht()
fechten flecht flicht -st flicht()
fressen fress friss-()t friss-t
geben geb gib-st gib-t
gelten gelt gilt -st gilt()
helfen helf hilf-st hilf-t
messen mess miss-()t miss-t
nehmen nehm nimm-st nimm-t
quellen quell quill-st quill-t
schelten schelt schilt-st schilt()
schmelzen schmelz schmilz-()t schmilz-t
schwellen schwell schwill-st schwill-t
sprechen sprech sprich-st sprich-t
stechen stech stich-st stich-t
sterben sterb stirb-st stirb-t
treffen treff triff-st triff-t
treten tret tritt-st trit-t
verderben verderb verdirb-st verdirb-t
vergessen vergess vergiss-()t vergiss-t
werben werb wirb-st wirb-t
werden werd wir-st wird-t
werfen werf wirf-st wirf-t
 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür
befehlen berfehl befiehl-st befiehl-t
empfehlen empefehl empfiehl-st empfiehl-t
geschehen gescheh geschieh-st geschieh-t
lesen les lies-t lies-t
sehen seh sieh-st sieh-t
stehlen stehl stiehl-st stiehl-t
gebieren gebier gebier-st
gebär-st
gebier-t
gebär-t
erlöschen erlösch erlisch-st erlisch-t
Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü
backen back bäck-st bäck-t
blasen blas bläs-t bläs-t
braten brat brät-st brät
empfangen empfang empfäng-st empfäng-t
fahren fahr fähr-st fähr-t
fallen fall fäll-st fäll-t
fangen fang fäng-st fäng-t
graben grab gräb-st gräb-t
halten halt hält-st hält
laden lad läd-st läd-t
lassen lass läss-t läss-t
laufen lauf läuf-st läuf-t
saufen sauf säuf-st säuf-t
schlafen schlaf schläf-st schläf-t
schlagen schlag schläg-st schläg-t
stoßen stoß stöß-t stöß-t
tragen trag träg-st träg-t
wachsen wachs wächs-t wächs-t
waschen wasch wäsch-st wäsch-t

Bu fiillerden türetilen tüm fiiller aynı şekilde çekimlenir.

Das Partizip Präsens

Partizip Präsens geldiği fiile ip-erek arak anlamı katar. Fiil köküne -end eki getirilerek yapılır. Sadece fiilin sonunda -ern,-eln bitiyor ise kökteki -e düşer.

lanchen-lachend

fragen-fragend

ändern-ändernd

tadeln tadlnd

 

starke unregelmaßige Verben im Imperativ

Emir cümleleri ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „duihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir.  Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir. Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz.

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach -t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach -en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

Düzensiz fiilerde "Imperativ" fiil kökündek  ünlüsü 2.Tekil şahısta ie ya da i ye  "Stammvokalwechsel" dönüşür. Emir cümlelerinde a-Umlaut gösterilmez. Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

Infinitiv du ihr Sie
benehmen sich Benimm dich anständig Benehmt euch anständig Benehmen Sie sich anständig
begleiten begleite mich Begleitet mich Begleiten Sie mich
loslassen Lass mich los Lasst mich los Lassen Sie mich los
vergessen Vergiss die Vergangenheit Vergesst die Vergangenheit Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

Präsens du ihr Sie
du trägst trag  tragt tragen Sie
du fährst fahr fahrt fahren Sie

 

Bu grub emir cümlelerinde fiil kökündeki e sesi tek kişiye emir verirken ya i ya da ie dönüşür.

Infinitiv du ihr Sie
geben gibt gebt Geben Sie
hefen hilft helft Helfen Sie
nehmen nimm nehmt Nehmen Sie
sehen sieh seht Sehen Sie
lesen lies lest Lesen Sie

 

Sondeform

Infinitiv du ihr Sie
sein sei seid seien Sie
haben hab(e) habt  haben Sie
werden werd(e) werdet  werden Sie

UYARI. A Umlaut dönüşen fiillerin emir cümlesinde tek kişiye emir verilirken a-Umlaut gösterilmez.

du= fahr nach Hause – Fährt Yanlış

Präsens du ihr Sie
du hast hab den Mut! habt Mut! Haben Sie Mut!
du bist sei brav! seid ordentlich! Seien Sie brav!
du wirst werde nicht ängstlich! werdet nicht ängstlich!  werden Sie hektisch!

 

Zusammenfassung der Imperative
Infinitiv du ihr Sie 
bergen birg   birg-t bergen Sie 
bersten birst birst bersten Sie
brechen brich brich-t brechen Sie
dreschen  drisch drisch-t dreschen Sie
essen iss iss-t essen Sie
fechten ficht ficht-t fechten Sie
fechten flicht  flicht-t fechten Sie
fressen friss friss-t fressen Sie
geben gib gib-t geben Sie
helfen hilf hilf-t helfen Sie
messen miss miss-t missen Sie
nehmen nimm nimm-t nehmen Sie
sprechen sprich sprich-t sprechen Sie
stechen stich stich-t stechen Sie
sterben stirb stirb-t sterben Sie
treffen triff triff-t treffen Sie
treten tritt tritt-t treten Sie
verderben verdirb verdirb-t verderben Sie
vergessen vergiss vergiss-t vergessen Sie
werben wirb wirb-t werben Sie
werfen wirf wirf-t werf-t
 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür
befehlen berfiehl befiehl-t befiehlen Sie
empfehlen empfiehl empfiehl-t empfiehlen Sie
geschehen geschieh geschieh-t geschiehen Sie
lesen lies lies-t liesen Sie
sehen sieh sieh-t siehen Sie
stehlen stiehl stiehlt stiehlen Sie
Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü
backen back back-t bbacken Sie
blasen blas blas-t blasen Sie
braten brat brat-t braten Sie
empfangen empfang empfang-t empfängen Sie
fahren fahr fahr-t fahren Sie
fallen fall fall-t fallen Sie
fallen fang fall-t fallen Sie
graben grab grab-t graben Sie
halten halt half-t halt
laden lad lad-t läden Sie
lassen lass lad-t lässen Sie
laufen lauf lad-t en Sie
saufen sauf sauf-t saufen Sie
schlafen schlaf schlaf-t schlafen Sie
schlagen schlag schlag-t schlagen Sie
stoßen stöß stoß-t stoßen Sie
tragen trag trag-t tragen Sie
wachsen wachs wachs-t wachsen Sie
waschen wasch wasch-t waschen Sie
seien sei seid seien Sie
haben hab(e) hab-t haben Sie
werden werde werde-t werden Sie

 

starke unregelmaßige Verben.im Präteritum

Kuvvetli zayıf fiilerin Imperfek'te fiil kökündeki seslide ünlüde değişiklik "Stammvokalwechsel" olur. Kişi çekim ekleri kökten sonra getirilir. Sıklıkla kullanılan Imperfekte ses değişimi olan fiiller tabloda listelenmiştir. Her bir ses değişimi olan önemli fiilere birkaç örnek verdikten sonra tablo halinde sık kullanılan fiilleri ses değişimlerine göre gruplanacaktır.Kimi zaman okumakta güçlük çekiliyorsa yardımcı ses çekim eklerinden önce getirilir. Mastar halindeki Imperfekt haldeki ünlü değişimi kırmızı ile gösterilmiştir.

 Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

Infinitiv/Mastar Verbstamm Imperfekt
kommen komm kam
geben geb gab
lesen les las
treten tret trat
sehen seh sah
reiten reit ratt
schneiden schneid schnitt
bleiben bleiben blieb
schreiben schreib schrieb
leihen leih lieh
finden find fand
singen sing sang
trinken trink trank
fließen fließ floss
riechen riech roch
schließ schieß schloss
fliegen flieg flog
bieten biet bot
ziehen zieh zog
helfen helf half
sterben sterb starb
werfen werf warf
brechen brech brach
sprechen sprech sprach
treffen treff traf
fechten fecht focht
schwellen schwell schwoll
schmelzen schmelz schmolz
schwimmen schwimm schwamm
spinnen spinn spann
sinnen sinn sann
fahren fahr fuhr
laden lad lud
tragen trag trug
schlafen schlaf schlief
lassen lass ließ
fallen fall fiel
stehlen stehl stahl
lügen lüg log
trügen trüg trog
*gären *gär *gor
*wägen *wäg *wog
glimmen glimm glomm
klimmen klimm klomm
fangen fang fing
laufen lauf lief

 

ei imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -n (e)-t -(e)n

 

Am Samstag ging er zum Bahnhof. Cumartesi günü o gara gitti. (gehen)

 

ei imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekle (e)st -en (e)t -en

 

Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Cüce nankör kalmaya devam etti ve kız kardeşlerine aşağılamaya küfür etti. (bleiben/beschimpfen)

Plötzlich erschien ein großer Bär und brüllte schrecklich. Aniden büyük bir ayı göründü ve korkutucu şekilde kükredi. (ercheinen/ brüllen)

 

i imperfekte a'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekle -st -en e-t -en

 

Klaus begann zu suchen. Klaus aramaya başladı. (beginnin)

Plötzlich fand er etwas in der Jackentasche. Aniden ceketinin cebinde bir şeyler buldu. (finden)

ie imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekle -st -en -t -en

 

e imperfekte a'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
nehmmen nahm nahm nahm-st nahm nahm-en nahm-t nahm-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Er nahm einen Topf vom Regal. Raftan bir tencere aldı. (nehmen)

Pelin gab Ege Luftballons.  Pelin Ege'ye bir balon verdi.(decken)

Wir las ein Buch und tranken Limonade. Kitap okuyorduk ve limonata içiyorduk. (lesen/trinken)

 

e imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

a imperfekte u'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich -st er-sie-es wir ihr -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Winnie fuhr Schlittschuh. Winne paten sürüyordu. (fahren)

 

a imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
blasen blies blies blies-t blies blies-en blies-t blies-en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

Federika  schlief  an einem Baum. Federika ağaçta uyudu. (schlafen)

 

ü imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
küren kor kor kor-st kor kor-en kor-t kor-en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

ä imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

i imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

au imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es wir ihr sie/Sie
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

a imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar Değişim ich du er-sie-es -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
fangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en
Endung-Ekler -st -en -t -en

 

Imperfektform der starken Verben

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
backen buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
emfangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv Verbstamm Imperfekt
sein sei war
werden werd wurde
haben hab hatte

Das Badezimmer war unter Wasser.  Banyo sular altındaydı.(sein)

Früher war er jung und arm.Eskiden önceden genç ve fakirdi.

Mein Freund war bei mir in den Ferien. Arkadaşım tatilde bendeydi.

Ich war in einer Jugendherberge. Ben genç yurudundaydım.

 

Die Anhänger hatten viel Spass am Lernen im Internet. (haben) Üyeler internette öğrenirken eğleniyordu

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Parası ve işi yoktu

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. Kuzenimin iki hafta tatili var.

Wir hatten schönes Wetter. Bizim güzel havamız vardı

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. İki saat geciktim.

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. Posta kartı yazmak için zamanı yoktu.

 

Meine Mutter wurde nüchtern. Annem ölçülü soğukkanlı oldu. (werden)

Ich wurde rot wegen der Sonne. Güneş yüzünden kızardı.

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. Seyehat bir falakete/faciaya döndü

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar Değimim ich du er-sie-es -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n
Endung-Ekler -st -en -t -en

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

 

Imperfekte Vokalwechsel Ünlü Değişimleri

Mastar Değişim ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
befleißen befliss befliss befliss-t befliss befliss-en befliss-t befliss-en
beißen biss biss biss-t biss biss-en biss-t biss-en
bleichen blich blich blich-st blich blich-en blich-t blich-en
gleichen glich glich glich-st glich glich-en glich-t glich-en
gleiten glitt glitt glitte-st glitt glitt-en glittet glitt-en
greiffen griff griff griff-st griff griff-en griff-t griff-en
kneifen kniff kniff kniff-st kniff kniff-en kniff-t kniff-en
leiden litt litt litte-st litt litt-en littet litt-en
pfeifen pfiff pfiff pfiff-st pfiff pfiff-en pfiff-t pfiff-en
reiten ritt ritt ritte-st ritt ritt-en ritte-t ritt-en
reißen riss riss riss-t riss riss-en riss-t riss-en
scheißen schiss schiss schiss-t schiss schiss-en schiss-t schiss-en
schleichen schlich schlich schlich-st schlich schlich-en schlich-t schlich-en
schleifen schliff schliff schliff-st schliff schliff-en schliff-t schliff-en
schleißen schliss schliss schliss-t schliss schliss-en schliss-t schliss-en
schmeißen schmiss schmiss schmiss-t schmiss schmiss-en schmiss-t schmiss-en
schneiden schnitt schnitt schnitte-st schnitt schnitt-en schnitte-t schnitt-en
schreiten schritt schritt schritte-st schritt schritt-en schritte-t schritt-en
spleißen spliss spliss spliss-t spliss spliss-en spliss-t spliss-en
streichen strich strich schrich-st strich strich-en strich-t strich-en
streiten stritt stritt stritte-st stritt stritt-en stritte-t stritt-en
weichen wich wich wich-st wich wich-en wich-t wich-en
Endung-Ekler (e)-st -en (e)-t -(e)n
bleiben blieb blieb blieb-st blieb blieb-en blieb-t blieb-en
gedeihen gedieh gedieh gedieh-st gedieh gedieh-en gedieh-t gedieh
leihen lieh lieh lieh-st lieh lieh-en lieh-t lieh-en
meiden mied mied mied-st mied mied-en miede-t mied-en
preisen pries pries pries-t pries pries-en pries-t pries-en
reiben rieb rieb rieb-st rieb rieb-en rieb-t rieb-en
schreiben schrieb schrieb schrieb-st schrieb schrieb-en schrieb-t schrieben
schreien schrie schrie schrie-st schrie schrie-n schrie-t schrie-n
schweigen schwieg schwieg schwiegst schwieg schwiegen schwiegt schwiegen
speien spie spie spie-st spie spie-n spie-t spie-n
steigen stieg stieg stieg-st stieg stieg-en stieg-t stieg-en
treiben trieb trieb trieb-st trieb trieb-en trieb-t trieb-en
weisen wies wies wies-t wies wies-en wies-t wies-en
zeihen zieh zieh zieh-st zieh zieh-en zieh-t zieh-en
Endung-Ekler (e)st -en (e)t -en
beginnen begann begann begann-st begann begann-en begann-t begann-en
binden band band band-st band band-en bande-t band-en
dingen dang dang dang-st dang dang-en dang-t dang-en
dringen drang drang drang-st drang drang-en drang-t drang-en
empfinden empfand empfand empfandst empfand empfanden empfandet empfanden
finden fand fand fand-st fand fand-en fande-t fand-en
gewinnen gewann gewann gewann-st gewann gewann-en gewann-t gewann-en
gelingen gelang gelang gelang-st gelang gelang-en gelang-t gelang-en
klingen klang klang klang-st klang klang-en klang-t klang-en
misslingen misslang misslang misslangst misslang misslangen misslangt misslangen
ringen rang rang rang-st rang rang-en rang-t rang-en
rinnen rann rann rann-st rann rann-en rann-t rann-en
schlingen schlang schlang schlang-st schlang schlang-en schlang-t schlang-en
schwimmen schwamm schwamm schwamm-st schwamm schwamm-en schwamm-t schwamm-en
schwinden schwand schwand schwand-st schwand schwand-en schwande-t schwand-en
singen sang sang sang-st sang sang-en sang-t sang-en
sinken sank sank sank-st sank sank-en sank-t sank-en
sinnen sann sann sann-st sann sann-en sann-t sann-en
spinnen spann spann spann-st spann spann-en spann-t spann-en
springen sprang sprang sprang-st sprang sprang-en sprang-t sprang-en
stinken stank stank stank-st stank stank-en stank-t stank-en
trinken trank trank trank-st trank trank-en trank-t trank-en
winden wand wand wand-st wand wand-en wande-t wand-en
wringen wrang wrang wrang-st wrang wrang-en wrang-t wrang-en
Endung-Ekler -st -en e-t -en
biegen bog bog bog-st bog bog-en bog-t bog-en
bieten bot bot bot-st bot bot-en bot-t bot-en
fliegen flog flog flog-st flog flog-en flog-t flog-en
fliehen floh floh floh-st floh floh-en floh-t floh-en
frieren fror fror fror-st fror fror-en fror-t fror-en
fließen floss floss floss-st floss floss-en floss-t floss-en
genießen genoss genoss genoss-t genoss genoss-en genoss-t genoss-en
gießen goss goss goss-t goss goss-en goss-t goss-en
kriechen kroch kroch kroch-st kroch kroch-en kroch-t kroch-en
riechen roch roch roch-st roch roch-en roch-t roch-en
schieben schob schob schob-t schob schob-en schob-t schob-en
schießen schoss schoss schoss-t schoss schoss-en schoss-t schoss-en
schließen schloss schloss schloss-t schloss schloss-en schloss-t schloss-en
sieden sott sott sotte-st sott sott-en sotte-t sott-en
sprießen spross spross spross-t spross spross-en spross-t spross-en
stieben stob stob stob-st stob stob-en stob-t stob-en
verlieren verlor verlor verlor-st verlor verlor-en verlor-t verlor-en
verdrießen verdross verdross verdrosst verdross verdrossen verdrosst verdrossen
wiegen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
ziehen zog zog zog-st zog zog-en zog-t zog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
befehlen befahl befahl befahl-st befahl befahl-en befahl-t befahl-en
bergen barg barg barg-st barg barg-en barg-t barg-en
bersten barst barst barst barst barst-en barst barst-en
brechen brach brach brach-st brach brach-en brach-t brach-en
empfehlen empfahl empfahl empfahl-st empfahl empfahl-en empfahl-t empfahl-en
essen ass ass ass-t ass ass-en ass-t ass-en
fressen frass frass frass-t frass frass-en frass-t frass-en
geben gab gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en
gelten galt galt galt-st galt galt-en galte-t galt-en
genesen genas genas genas-t genas genas-en genas-t genas-en
geschehen geschah geschah geschah-st geschah geschah-en geschah-t geschah-en
helfen half half half-st half half-en half-t half-en
messen maß maß maß-t maß maß-en maß-t maß-en
lesen las las las-t las las-en las-t las-en
schelten schalt schalt schalt-st schalt schalt-en schalte-t schalt-en
schreken schrak schrak schrak-st schrak schrak-en schrak-t schrak-en
sehen sah sah sah-st sah sah-en sah-t sah-en
sprechen sprach sprach sprach-st sprach sprach-en sprach-t sprach-en
stechen stach stach stach-st stach stach-en stach-t stach-en
stehlen stahl stahl stahl-st stahl stahl-en stahl-t stahl-en
sterben starb starb starb-st starb starb-en starb-t starb-en
treffen traf traf traf-st traf traf-en traf-t traf-en
treten trat trat trat-st trat trat-en trate-t trat-en
werfen warf warf warf-st warf warf-en warf-t warf-en
verderben verdarb verdarb verdarb-st verdarb verdarb-en verdarb-t verdarb-en
vergessen vergaß vergaß vergaß-t vergaß vergaß-en vergaß-t vergaß-en
werben warb warb warb-st warb warb-en warb-t warb-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
bewegen bewog bewog bewog-st bewog bewog-en bewog-t bewog-en
dreschen drosch drosch drosch-st drosch drosch-en drosch-t drosch-en
fechten focht focht focht-st focht focht-en fochte focht-en
flechten flocht flocht flocht-st flocht flocht-en flochte-t flocht-en
heben hob hob hob-st hob hob-en hob-t hob-en
melken molk molk molk-st molk molk-en molk-t molk-en
quellen quoll quoll quoll-st quoll quoll-en quoll-t quoll-en
pflegen pflog pflog pflog-st pflog pflog-en pflog-t pflog-en
scheren schor schor schor-st schor schor-en schor-t schor-en
weben wob wob wob-st wob wob-en wob-t wob-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
facken buck buck buck-st buck buck-en buck-t buck-en
fahren fuhr fuhr fuhr-st fuhr fuhr-en fuhr-t fuhr-en
graben grub grub grub-st grub grub-en grub-t grub-en
schaffen schuff schuff schuff-st schuff schuff-en schuff-t schuff-en
laden lud lud lud-st lud lud-en lude-t lud-en
schlagen schlug schlug schlug-st schlug schlug-en schlug-t schlug-en
tragen trug trug trug-st trug trug-en trug-t trug-en
wachsen wuchs wuchs wuchs-t wuchs wuchs-en wuchs-t wuchs-en
waschen wusch wusch wusch-st wusch wusch-en wusch-t wusch-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
blasen blies blies blies-t blies blies-en blies-t blies-en
braten briet briet briet-st briet briet-en briet-t briet-en
fallen fiel fiel fiel-st fiel fiel-en fiel-t fiel
halten hielt hielt hielt-st hielt hielt-en hielte-t hielt-en
lassen ließ ließ ließ-st ließ ließ-en ließ-t ließ-en
raten riet riet riet-st riet riet-en riete-t riet-en
schlafen schlief schlief schlief-st schlief schlief-en schlief-t schlief-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
küren kor kor kor-st kor kor-en kor-t kor-en
lügen log log log-st log log-en log-t log-en
trügen trog trog trog-st trog trog-en trog-t trog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
gären gor gor gor-st gor gor-en gor-t gor-en
wägen wog wog wog-st wog wog-en wog-t wog-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
glimmen glomm glomm glomm-st glomm glomm-en glomm-t glomm-en
klimmen klomm klomm klomm-st klomm klomm-en klomm-t klomm-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
laufen lief lief lief-st lief lief lief lief
hauen hieb hieb hieb-st hieb hieb hieb hieb
Endung-Ekler -st -en -t -en
fangen fing fing fing-st fing fing-en fing-t fing-en
fangen empfing empfing empfing-st empfing empfing-en empfing-t empfing-en
Endung-Ekler -st -en -t -en
haben hatte hatte hatte-st hatte hatte-n hatte-t hatte-n
sein war war war-st war war war-t war-en
werden wurde wurde wurde-st wurde wurd wurde-t wurde-n

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

starke unregelmaßige Verben.im Konjunktiv 1

Präsens Gegenwart

 

Subjekt Endung Präsens Konjunktiv I yerine
Konjunktiv 2
ich -e* sterb-e stürb-e* (stürbe)
du -est stirb-st sterbe-st (stürb(e)st)
er,sie,es -e stirb-t sterb-e (stürbe)
wir -en* sterb-en stürb-en
ihr -et sterb-t sterb(e)-t (stürbet)
sie/Sie -en* sterb-en stürb-en

Der Reigierungssprecher behauptet "Viele Menschen stürben an Covid19 nächsten Tagen.

 

"haben sein werden als Vollverb

Konjunktiv I-II’nin en kolay yöntemi cümlede çekimlenmiş fiilin Konjunktiv I- II  haline dönüştürmek çakışma halinde Konjunktiv I yerine konjunktiv II halini  zamanı dikkatte alarak kullanmaktır

Subjekt Endung sein haben werden
ich -e* sei-e   hab-e*hätte  werd-e*würde
du -est sei-est hab-est werd-est
er,sie,es -e sei-e hab-e werd-e
wir -en* sei-en hab-en*hätten werd-en*würden
ihr -et sei-et hab -et werd-et* würdet
sie/Sie -en* sei-en hab-en* hätten   werd-en*würden

* Kırmızı ve koyu yazılanlar Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır.

 

Der Staatspräsident sagte "Die Gewalt gegenüber der Polizei, sei unakzeptabel“

Die Physiologen sagt,"Die Menschen hätten Angst vor der Übertragung"

Der Maskenverkäufer werde zu einem der reichsten Männer. 

 

starke unregelmaßige Verben.im Konjunktiv 2

Konjunktiv II Gegenwart

  Indikativ Konjunktiv II
Konjuntiv 2
Gegenwart
Er kommt
Er kam
Er käme
Er läse
Er liest
Er las
Konjuntiv 2
Vergangenheit
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las
Konjuntiv 2
Zukunft
Er wird kommen
Er wird lesen
Er würde kommen
Er würde lesen
Konjuntiv 2
Vollendete Zukunft
Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben
Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

 

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt Endung