Trafik 2 Donem Test 1

Trafik 2 Donem Test 1

 

1- Aşağıdakilerden hangisi, kaza ya da hastalık durumunda tıbbi araç gereç kullanılmaksızın  yapılan uygulamadır?

A) İlk tedavi    B) İlk yardım   C) Acil bakım  D) Acil tedavi  E) Acil yardım

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk yardım kaza yerinde bulunan herkes tarafından uygulanabilir.

B) İlk yardımda tıbbi araç-gereç kullanılmaz.

C) İlk yardımda araç kullanılmaz.

D) İlk yardım sağlık personeli tarafından da uygulanabilir?

E) İlk yardım çevredeki araç-gereçler kullanılarak yapılır.

3- Aşağıdakilerden hangisi bir kaza sonrasında yaşamsal bulgu değildir?

A) Bilinç          B) Solunum     C) Kan şekeri  D) Nabız          E) Vücut sıcaklığı

4-  Aşağıdaki durumlardan hangisinde hasta veya yaralıya koma pozisyonu verilir?

A) Bilinci yerinde olan

B) Solunumu olmayan

C) Bilinci kapalı ve solunumu olan

D) Dolaşımı olmayan

E) Ağrısı olan

5-  Çocuklarda, dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?

A) 30

B) 60

C) 80

D) 100

E) 120

6- Kısmi tıkanma yaşayan bebek, çocuk ve yetişkinlerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A)  Başı yükseltilir

B)  Kürek kemikleri arasına beş kez vurulur.

C)  Öksürmesi desteklenir.

D)  Solunumu gözlenir

E)  Başı omuza yaslanır.

7- Hava yolu tam tıkanan hasta veya yaralıda bilinç kaybı da gerçekleşirse aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

A) Heimlich Manevrası uygulanır.

B) Öksürtülür

C) Sırta 5 vuru, göğüs kemiğine  5 bası uygulanır.

D) Temel yaşam desteği uygulanır.

E) Karına bası uygulanır.

8-  Aşağıdakilerden hangisi el bileğindeki kanamaya bası uygulanabilecek noktadadır?

A) Şah damarı

B) Kolun üst bölümü

C) Şakak bölgesi

D) Kasık bölgesi

E) Köprücük kemiği üzeri

9- " Korumak- Bildirmek-Kurtarmak kavramları aşağıdaki uygulamalardan hangisinin ilk üç basamağını oluşturur?

A)  Hayat kurtarma zinciri

B)  İlk yardımın ABC'si

C)  Olay yerinin değerlendirilmesi

D)  Temel yaşam desteği

E) Rentek manevrası

10- Aşağıdakilerden hangisi burun kanamalarında ilk yardım uygulamalarındandır?

A)  Baş, arkaya eğilir.

B) Buruna tampon uygulanır.

C) Hasta düz bir yere yatırılır.

D) Hastanın ensesine buz  uygulanır.

E) Baş, öne eğilerek burun kanatlarına baskı uygulanır.

11- Aşağıdakilerden hangisi şokta görülen belirtidir?

A) Saçlarda dökülme

B) Bilinç düzeyinde azalma

C) Sıcak kuru cilt

D) Yavaş solunum

E) İdrar miktarında artma

12- Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilk yardım uygulaması değildir?

A) Yaşam bulguları değerlendirilir.

B) Kanama durdurulur.

C) Yara üzeri kapatılır.

D) Batan cisim çıkarılır.

E) Hasta veya yaralı tetanos konusunda uyarılır.

13- Aşağıdakilerden hangisi kemik bütünlüğünün bozulmasına verilen isimdir?

A) Kırık

B) Burkulma

C) Kramp

D) Çıkık

E) Kesik

14- Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalardandır?

A) Eklem düzeltilir.

B) Çıkık yerine oturtulur.

C) şekerli yiyecekler verilir.

D) Eklem bulunduğu şekilde tespit edilir.

E) Buz uygulaması yapılır.

15- Aşağıdakilerden hangisi komanın en önemli belirtilerindendir?

A) Üşüme, soğuk terleme

B) sesli ve ağrılı uyarılara tepki olmaması

C) Yüzde solgunluk

D) Bilinçte bulanıklık

E) Baş dönmesi ve göz kararması

16- Aşağıdakilerden hangisi sara krizinin belirtilerinden değildir?

A) Normalde olmayan kokular alma

B) Yüz ve gözde istem dışı hareketler

C) Kulak çınlaması

D) Ses çıkarma

E) Ağızdan köpüklü salgı gelmesi

17- Solunum yolu değerlendirmelerinde uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mutlaka temel yaşam desteği uygulanır.

B) Bilinç yerinde değilse hemen yaşam desteği uygulanır.

C) Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır.

D) Bulunduğu yerden kesinlikle hareket ettirilmez.

E) Solunum yoksa koma pozisyonu verilir.

18- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında görülen belirtilerdendir?

A) Nabız sayısında düşme

B) Bol terleme, soğuk, soluk ve nemli deri

C) Göz bebeklerinin küçülmesi

D)Bol terlemeye bağlı sıcak ve kuru deri

E) Omza vuran ağrı

19- Donmada ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) Yaralı yürütülmeye çalışılarak hareket etmesi sağlanır.

B) Soğuk içecekler verilir.

C) Su toplamış bölgeler patlatılarak temizlenir.

D) Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır.

E) Donuk bölgeler sargı beziyle sıkıca sarılır.

20- Göze toz gibi küçük madde kaçması halinde uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gözün kırpılması engellenir.

B) Göz ovulmamalıdır.

C) Gözdeki toz çıkarılmaya çalışılmaz.

D) Cisim çıkmışsa göz sabun ve suyla yıkanır.

E) Göze sıcak uygulama yapılır.

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: