trafik

trafik ilkyardim test 5

Okuma Süresi:12 Dakika, 45 Saniye

trafik ilkyardim test 5

trafik ilkyardim test 5

 

TEST 5

1- Çocuklarda kalp masajı parmak uçları ile dakikada kaç defa yapılmalıdır?

a) 60            b) 70            c) 85            d) 100

2- Yaralının solunum yapıp yapmadığını kontrol için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Solunum sesi dinlenir.             b) Nabız ölçülür

c) Göğüs hareketi gözlenir                                   d) Ağza ve buruna soğuk cam tutulup buğulanma gözlenir.

3- Yapay solunumda yetişkinler için dakikada kaç defa ağızdan üfleme yapılmalıdır?

a) 20            b)18-20                             c)25-30      d)12-15

4- Aşağıdakilerden hangisi bir iç kanama belirtisi değildir?

a) Baş dönmesi                                    b) Acıkma hissi

c) Renk solgunluğu                            d)Bilinç kaybı

5- Yara küçük ve kanama az ise kanamayı durdurma yöntemlerinden hangisi uygulanır?

a) Turnike                                                b) Basınç     c)parmak                      d) Hiçbiri

6- Kaza sonrası kopan organ kaç saat içinde yerine dikilebilirse yaralının sakat kalması önlenir?

a) 30            b) 20            c)15              d 8

7- Yaralının şoka girmesini engellemek için şok pozisyonuna nasıl alınması gerekir?

a) Sağa doğru yan yatırılır                                    b) Sola doğru yan yatırılır

c) Düz bir yere başı aşağıda ayakları yukarıda yatırılır.

d) Düz bir yere başı yukarıda ayakları aşağı yatırılır.

8- Yaranın sarılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Yara üzerine pamuk konulmalıdır.

b) Yara üzerine tentürdiyot sürülmemelidir.

c)yara içine batmış cisim var ise çıkarılmalıdır.

d) Yara üzerine tentürdiyot sürülmelidir.

 

 

 

 

9- Trafik kazasında yanık yarası olan kişinin yanıkları üzerine aşağıdakilerden hangisi konulabilir?

 

a) Salça                              b) Buz          c)Yoğurt                             d)Süt

10- Eklemde çıkık olduğunun belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ağrı                                 b)Şişlik       

c) Hareket sınırlılığı

d) Tansiyon düşmesi

11- Kaza geçiren araç tekerlekleri üzerinde duruyorsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Yaralıyı kaldırıp, dışarı çekmek

b) Yaralıların boyun, kol, bacaklarını serbestleştirmek

c) Yaralının arkasından koltuk altlarından kolları geçirip çekmek.

d) Hepsi

12- Kaza geçirmiş araç ters çevrilmiş duruyorsa ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arabanın kapılarını açarak aracı desteklemek

b) Yaralının emniyet kemerini çözmek

c) Yaralının başını ve boynunu kesinlikle kımıldatmamak.

d) Aracı tekerlekleri üzerinde iterek, devirmek.

13- Trafik kazası sonrası ölümlerin yarısı ne kadar sürede gerçekleşmektedir?

a) İlk on dakika                                    b) İlk beş dakika

c) İlk otuz dakika        d) İlk üç saat

14- Trafik kazası tanımlamasına aşağıdakilerden hangisi girmektedir?

a) İlk yardım, kaza yerinde yapılır.

b) İlk yardım yetkili ekiplerce yapılır.

c) İlk yardım, acil serviste yapılır.

d) İlk yardım tıp araç ve gereçleriyle yapılır.

 

 

15- Kaza sonrası, taşınacak yaralıların sıralanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Üst solunum yolu tıkananlara

b) Kalp sorunu olanlara

c) Beyin yaralanması olanlara

d) Çene ve yüz yaralanması olanlara

 

1-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

a) Yolların bakımsız olması

b) Sürücülerin kurallara uymaması

c) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

d)Trafik görevlilerinin yetersiz olması

2- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda olması gereken bir özelliktir?

a) iyi bir sürücü olmak

b)Trafik görevlisi olmak

c)Sağlık personeli olmak

d)Sakin ve tedbirli olmak

3- Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

a)Pazı kemiği

b)Kaval kemiği

c)Kaburga kemiği

d)Uyluk kemiği

4-Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

a)Sinir sisteminin       b)Sindirim sisteminin

c)Endokrin sisteminin

d) hareket ve iskelet sisteminin

5- Yaralıyı araçtan çıkarırken Aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

a)Başından çekerek çıkarılmasına

b)Kollarının baş hizasında durmasına

c)Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

d)Baş-boyun- gövde hizasının bozulmamasına

6- Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

a)Otobüs                           b)Motosiklet

c)Kamyonet                    d) Kamyon

7- Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasınasebep olur?

a)Çenenin kasılması                                                 b)Vücudun kasılması

c)Dilin geriye kaçması                    d)Baş-çene pozisyonu verilmesi

8-Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

b) Suni solunuma başlanmadan 5 dakika beklenilmesi

c)Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması

d)Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması

9-Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilmelidir?

a)Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

b)Kalbi daha hızlı çalışıncaya kadar

c)15 dakika                     d)10 dakika

10-Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

a)Bulantı ve kusma olması

b)Reflekslerin güçlü olması

c)Derinin soğuk ve nemli olması

d)Kulak veya ağızdan kan gelmesi

11-Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Psikolojik destek sağlamak

b)Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

c)Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak

d)Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

 

12-El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı

durdurmak için aşağıdakilerdenhangisinin uygulanması doğrudur?

a)Sıcak su ile yıkanması

b)Kanayan yere merhem sürülmesi

c)Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

d)Kanayan yerin kalp seviyesinin aşağısında tutulması

 

13-Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

a)Cildin soğuk ve nemli olması

b)Zihinsel aktivitenin artması

c)Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

d)Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

14-İlk yardım yapan kişi yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz” diye sorar.     Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

a) Ağız içi                          b)Bilinci

c)Solunumu                    d)Göğüs hareketi

 

 

15-Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 

a)Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

b)Solunumun sık ve yüzeysel olması

c)Kan basıncının artması

d)Vücut sıcaklığının artması

16-Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

a)Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

b)Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

c)Cisim çıkarılmadan tespiti yapılar ve yaralı hastaneye sevk edilir.

d)Cimin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır.

17-Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmak için yapılması gereken hangisidir?

a)Solunum sıkıntısını azaltmak

b)Kan dolaşımını yavaşlatmak

c)Sindirim işlevinin rahat olmasının saplamak.

d)Sinir zedelenmesine bağlı olabilecek felci önlemek.

18-Isı yanıklarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru olur?

a)Temiz, soğuk ve tazyiksiz suya tutmak

b)Tentürdiyotlu pamukla kapatmak

c)Oksijenli su ile yıkamak

d)Diş macunu sürmek

19-Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye götürülmelidir?

 

 

 

 

 

 

20-Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

a)Topuktan dize kadar

b)Dizden kalçaya kadar

c)Topuktan kalçaya kadar

d)Topuktan koltuk altına kadar 

21-Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

a)Eklem hareket ettirildiğinde ağrının azalması

b)Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı olması

c)Eklemde şekil bozukluğu olması

d)Eklemde morarma ve şişlik olması

22-Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

a) Yaralı sayısı

b)Olay yerinin tam adresi

c)Araçların hasar durumu

d) yaralıların eğitim durumu

 

 

 

 

23-Aşağıdaki kazazedelerden hangisi  kaza yerinden ilkönce taşınmalıdır?

a)Ölmüş olan

b) Ağır kanamalı olan

c)Ayağında kırık olan

d)Dirseğinde çıkık olan

24-Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilmelidir?

b)Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

c)Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir

d)Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır

25-Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

a)Boşaltım yolu                                   b)Dolaşım yolu

c)Sindirim yolu                                    d)Solunum yolu

26-

•Hastanın serin yere alınması

•Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

a)Bayılmada                    b)Sıcak çarpmasında

c)El bileğinin burkulmasında

d)Kafa ve beyin yaralanmasında

 

 

 

 

 

27-Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a)Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak.

b)Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak

c)Önce ılık sonra sıcak ortama almak

d)Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak

28-Aşağıdakilerden hangisi gözlük ve lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler

a)Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez

b)Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar

c)Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.

d)Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar?

29-Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.

b)Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.

c)Şehir içi ve şehir dışı trafikte isteğe bağlıdır.

d)Şehir içi ve şehir dışı trafikte mecburidir.

30-Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları

b)Yanlış algıladıkları kurallara tepki göstermek istemeleri.

c)Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

d)Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

B

D

B

D

D

C

D

B

D

B

A

C

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

D

C

A

D

B

C

D

A

B

D

C

A

B

A

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

D

A

B

C

A

D

B

C

D

B

C

B

D

A

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: