Deutsch

Unbestimmter Artikel

Okuma Süresi:34 Dakika, 5 Saniye

Unbestimmter Artikel 

Almanca Belirsiz Artikel

Deklination des unbestimmten Artikels-Belirsiz Artikellerin Çekimi

  der (Maskulin) die (Feminin) das (Neutrum) Plural/Çoğul
Nominativ ein Mann eine Frau ein Kind Kinder
Akkusativ einen Mann eine Frau ein Kind Männer
Dativ einem Mann einer Frau einem Kind Frauen
Genitiv einer Mannes einer Frau eines  Kind Männer

 

Belirsiz Artikel "ein" anlamına gelir ve önceden adı geçmemiş bilinmeyen genelleme yapıldığında kullanılır. Herhangi bir eşyadan nesneden bahsedilirken kullanılır.

Ein Motorrad kostet 2.500 TL (Bir Motor'un fiyatı 2.500 TL)

Er nimmt eine Bluse aus dem Kleiderschrank. (Elbise dolabından bir bluz alıyor) 

 

İsmin çoğul halinde belirsiz artikel artikelsiz kullanılır. 

Wir brauchen noch Gurken.(Salatalığa da ihyiyacımız var.)

 

Belirsiz artikel -in halinde tamlanan durumunda genellikle von kullanılımı tercih edilir.

die Eltern von Kinder – die Eltern der Kinder

 

Belirsiz Artikeller bir sıfatla birlikte "Adjektivattribut" kullanılabilir.

jünger Polizist

 

Belirlisiz artikeller de ismin tüm hallerinde kullanılır ve çekimlenirler. Belirsiz artikeller dört halde çekimlenir. Nominativ Yalin Halde, Akkusativ İ-Hali,Dativ-e Hali ve -in Hali çekimlenir ve ein bazı ekler alır.

 

Nominativ: Das ist ein Lineal.(Bu bir çetveltdir) Bu nedir? was

Akkusativ: Er hat einen Onkel. (Onun bir amcası vardır.) Kimin çocuğu var? wen

Dativ: Wir helfen einem Menschen (Biz insana yardım ederiz) Biz kime yardım ederiz. wem

Genitiv: Das ist die Mutter eines Kindes . (Bu çocuğun annesidir.) Bu kimin çocuğudur. wessen

 

Genel olarak bir göz attıktan sonra ismin hallerine ein sözcüğü ismin hangi halinde hangi ekleri alıyor inceleyelim.

 

Unbestimmter Artikel Nominativ Belirsiz Artikel Yalın Hali

İsmin Yalın haline Nominativ denir. Adlara sorulan ne kim was-wer sorusunun cevabını verir. Belirsiz artikel ile kullanımında ein sözcüğünün önündeki sözcüğün kelimenin artikeli der ya da das ise ein hiçbir ek almaz die ise -e eki alır. Çoğul ise bir sözcüğü tekillik ifade ettiğinden ismin direk çoğul hali kullanılır ismin önünde ein sözcüğü bulunmaz.

​Tanımlayıcısı "Maskulin" ve "Neutrum" olan isimlerde "ein""Feminin" olanlarda ise "eine" kullanılır. 

Belirsiz tanımlayıcı ile kullanılan çoğul isimlerde belirsiz tanımlayıcı „ein“  kullanılmaz. 

Onun yerine ya tek başına ismin çoğul hali kullanılır.

Fall/Kasus  Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ  ein Vater ein Kind eine Mutter Väter Kinder Mütter

der, das = ein, ein

die = eine

die Pl. = belirsiz tanımlayıcı yok.

Artikel das

Das ist ein Buch/ein Heft/ein Fenster/ein Mäppchen/ein Wörterbuch
(Bu bir defter,bir pencere,bir kalemlik,bir sözlüktür.

Uyarı: Cümlenin başındaki das Buch Fenster ya da başka bir sözcüğün artikeli değildir. Bu anlamına gelir.

 

Artikel der

Was ist das?  (Bu nedir?)
Das ist
ein Stift/ein Kuli/ein Schreiber/ein Tacker/ein Zirkel/ein Pinsel/ein Locher/ein Stuhl/ein Tisch.
(Bu bir tükenmez kalem/bir kalem/bir zımba/bir pergel/bir fırca/bir delgeç/bir Sandalye/ bir Masadır.)

Artikel die

Ist das eine Kreide? (Bu bir tebeşir midir?)
Ja, das ist ein
e Kreide (Evet bu bir tebeşirdir.)
Das ist ein
e Schultasche/eine Tafel/eine Lampe/eine Tür.bir okul çantası/bir yazı tahtası/ bir lamba /bir kapıdır.

Plural Çoğul

Das sind Bücher/Stühle/Stifte/Tische/Kulis/Fenster/Tafeln/Türen.
(Bu kitaplardır,sandalyeler,masalar,kalemler,pencereler,tahtalar,kapılardır.

 

Unbestimmter Artikel im Akkusativ

İsmin i-haline Akkusativ denir. Adlara sorulan neyi kimi was-wen sorusunun cevabını verir. Belirsiz artikel ile kullanımında ein sözcüğünün önündeki sözcüğün kelimenin artikeli der ise -en,das ise hiçbir ek almaz die ise -e eki alır. Çoğul ise bir sözcüğü tekillik ifade ettiğinden ismin direk çoğul hali kullanılır ismin önünde ein sözcüğü bulunmaz. İsmin yalın haliyle arasındaki tek far artikeli der olan kelimelerde -en eki almasıdır. Diğer çekim ekleri aynıdır.

İsmin i halinde tek değişiklik tanımlayıcısı Maskulin yani der olan kelimelerdedir İsmin tanımlayıcısı Maskulin ise einenFeminin"ise eineNeutrum ise ein; çoğul ise die Pl. yine belirli tanımlayıcı olmadan kullanılır.  

der = einen,

das = ein

die = eine

die Pl. = belirsiz tanımlayıcı yok.

Fall/Kasus  Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ  ein Vater ein Kind eine Mutter Väter Kinder Mütter
Akkusativ einen Vater* ein Kind   eine Mutter   Väter Kinder Mütter

Morgen machen wir einen   Ausflug. (der Ausflug) (Yarın bir gezinti yapıyoruz)
                                (Akkusativ-Maskulin)

Die Stadt hat ein  Theater.   (das Theater(Şehirin bir tiyatrosu var)
                     (Akkusativ-Neutrum) 

Wir brauchen eine  Fahrkarte  (die Fahrkarte(Bir yolcu biletine ihtiyacımız var)
                       (Akkusativ-Feminin) 

Ich mag   Ausflüge    (Singular: der Ausflug, Plural: die Ausflüge(Gezintilerden hoşlanıyorum)
           (Akkusativ-die Pl.)

 

Artikel der ise

Ich habe einen Bruder/einen Onkel/einen Neffen/einen Cousin.
(Benim bir erkek kardeşim,bir amca/dayım,bir erkek yigenim/bir kuzenim var.

Artikel die ise

Sie hat eine Schwester/eine Tante/eine Nichte/eine Cousin
(Onun bir kız kardeşi bir teyze/halası,bir kız yeğeni,bir kız kuzeni var

Artikel das ise

Haben Sie ein Kind? Ja ich habe ein Kind. Es ist ein Mädchen.
(Çocğunuz var mı? Evet bir çocuğum var. o bir kızdır.

Artikel Plural

Er hat Geschwister/Kinder/zwei Söhne /drei Schwester.
(Onun kardeşleri,çocukları,iki oğlu,3 çocuğu var.

Uyarı: isimler çoğul ise önünde ein yerine sayı ya viele sözcüğünü koyabiliriz. Sayı ek almaz. Diğerlerinde olduğu gibi ismin çoğul hali kullanılır.

 

Unbestimmter Artikel im Dativ Belirsiz Artikel -e Hali

Dativ ismin -e halidir. Eylemden dolaylı olarak etkilenen nesneyi ifade eder. Fiile sorulan kime neye sorusunun "wem,was "  sorusunun cevabıdır. E hali de çekimlenir bu çekimlemeler ve belirsiz artikeldeki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Subjekt   +   Prädikat   +   Dativ            +   Akkusativ

Özne      +   Yüklem     +   İsmin -e Hali  + İsmin -i Hali

İsim e hali ismin Artikeline göre çekime uğrarlar. Artikel "derdas" olan isimlerde einem die olan isimler einer  çoğul ise einen haline dönüşür, ve isimin sonunda -n eki yok ise "n"eki alır.Önce dativ sonra akkusativ gelir.

İsmin -e halinde ismin tanımlayıcısı "Maskulin" ise einem"Feminin" ise einer,  "Neutrum" ise einem; çoğul ise "die Pl. isim -n eki alır" yine belirli tanımlayıcı olmadan kullanılır.  

der Junge + das Kind einem Mann + einem Kind                                       

die Firma = einer Firma                                      

die Enkel (Plural)  = einen Enkelkindern   

Fall/Kasus  Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Dativ einem Vater einem Kind einer Mutter Vätern  Kindern  Müttern

 

Der  Bauer droht    einem      Apfeldieb. (der Apfeldieb)
(DativMaskulin)

Der  Kuchen schmeckt    einem    Mädchen nicht. (das Mädchen)
(DativNeutrum)

Der Fußballspieler gratuliert    einer    Schiedsrichterin. (die Schiedsrichterin)
(DativFeminin)

Regensauer schaden   Pflanzen.   (Singular: die Pflanze, Plural: die Pflanzen)
(DativPl. die)   

 

Unbestimmter Artikel im Genitiv Belirsiz Artikel in Hali

İsmin -in, ın, un ün (Tamlama)  İsmin tanımlayıcısı "Maskulin" ise eines, "Neutrum" ise eines"Feminin" ise einer,   çoğul ise "die Pl." yine belirli tanımlayıcı yerine "von"  kullanılır.   "Maskulin" ve Neutrum'da" isim ya "-s" ya da "-es" eki alır.

Fall/Kasus  Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Genitiv eines Vaters eines Kindes einer Mutter Väter Kinder Mütter

 

Der Motor       eines      Wagens  würgt ab (der Wagen)
(GenitivMaskulin)

Die Puppe    eines      Kindes  ist schmutzig (das Kind)
(GenitivNeutrum)

Die Arbeiter     einer     Firma   ruft einen Streik aus. (die Firma)
(GenitivFeminin)

Instrumente von  Musikerinnen sind abgestimmt. (Singular: die Musikerin, Plural: die Musikerinnen)
(GenitivFeminin)

 

Negativartikel Almanca Olumsuzluk Artikel

İsim olumsuzluğu „kein“ yok, değil“ bir nesnenin ya  kişinin varlığının yokluğunu  gösterir.
 
Fall  Singular   Plural  
Maskulin Nurtral Feminin Maskulin Nurtral Feminin
Nominativ  kein Bruder kein Kind keine Tochter keine Brüder keine Kinder keine Töchter
Akkusativ keinen Bruder* kein Kind  keine Tochter keine Brüder keine Kinder keine Töchter
Dativ keinem Bruder keinem Kind keiner Tochter keinen Brüdern   keinen Kindern   keinen Töchtern
Genitiv keines Bruders keines Kindes keiner Tochter keiner Brüder keiner Kinder keiner Töchter
*Verneinung'un "kein" belirsiz tanımlayıcıdan "ein" tek farkı çoğulunun olmasıdır.  İyelik zamirleri "Possessiv" "mein" çekimleri de tıpkı "Verneinung" gibidir.
 

Negativartikel im Nominativ

Olumsuzluk sözcüğünün ismin yalın halinde Maskulin ve Neutral'da "kein" Feminin ve Çoğulda "Plural"keine" şeklinde
der das keinkein
die die Pl. = keinekeine
 
Fall/Kasus  Singular   Plural  
Maskulin Nurtral Feminin Maskulin Nurtral Feminin
Nominativ  kein Bruder kein Kind keine Tochter keine Brüder keine Kinder keine Töchter
 
Am Abend kommt    kein    Actionfilm. (der Actionfilm)
(NominativMaskulin)
(Akşamleyin aksiyon filmi gelmiyor)
 
Im Park ist ist    kein    Konzert. (das Konzert)
(NominativNeutral)
(Parkta bir konser yoktur.)
 
Im Museum ist   keine   Ausstellung. (die Ausstellung)
(NominativFeminin)
(Müzede sergi yoktur)

Am Wochenende sind   keine   Partys. (Singular: die Party; Plural:(die Partys)
(NominativPl. die)
(Hafta sonunda partil(er) yoktur)

 

Negativartikel im Akkusativ

Olumsuzluk sözcüğünün ismin-i halinde değişiklik  Maskulin'dedir  "keinen "  Neutral'da "kein"; Feminin ve Çoğulda "Plural"keine" şeklinde cümlede yer alır.
der   = keinen,
das = kein
die die Pl. = keinekeine
Morgen habe ich    keinen   Termin. (der Termin)
(Akkusativ- Maskulin )
(Yarın randevu(m) yoktur. )
 
Nächste Woche habe ich kein Vorstellungsgespräch. (das Vorstellungsgespräch)
(Akkusativ– Neutral)
(Önümüzdeki hafta iş görüşmem yoktur) 
Heute habe ich     keine    Zeit.  (die Zeit)
(Akkusativ– Feminin)
(Bugün zamanım yoktur)
Ich habe heute keine Besprechungen (Singular: die Besprechung; Plural: die Besprechungen)
(Akkusativ– Pl. die)
(Bugün görüşmelerim yoktur)

Possessivartikel İyelik Artikeli

Possessivartikel'e geçmeden önce Possessivpronomen öğrenelim. Kişi zamirlerinin yalın haliyle karşılaştıralım

Personalpronomen Possessiv
ich mein
du dein
er sein
es sein
sie ihr
wir unser
ihr euer
sie/Sie ihr/Ihr

Possessivpronomen iyelik zamirleridir. Possessivartikel denilmesinin nedeni çekimleri önündeki ismin Artikel'ine göre  ekler almasından kaynaklanır. Şimdi de İyelik zamirlerinin "Possessivpronomen" ismin hangi halinde hangi ekleri aldığına bakalım.

Singular Plural
  Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern
Genitiv meines Vaters    meiner Mutter   meines Kindes   meiner Väter meiner Mütter   meiner Kinder 

*İyelik zamiri "Possessiv" ve olumsuzluk sözcüğü "kein" "Negativartikel" çekimleri aynıdır.

 

Nominativ

İyelik zamirlerininde "Possessiv" dikkate edilmesi gereken üç nokta vardır.

 

– İyelik zamiri hangi özneyle ilişkili olduğunu belirlemek, (ich, du , er …)

– İlişkili olduğu ismin Artikel'i nedir

– İsim hangi halde kullanılmıştır 

Bu üç noktaya dikkat ederek iyelik zamirinin üstüne ekler gelir.

 

İyelik zamiri ismin yalın halinde Maskulin ve Neutral'da iyelik zamiri ek almaz Feminin ve çoğulda "-e" eki alır. Ancak "unser ve euer" iyelik zamirlerinde Artikel'i die ya da çoğul olan bir isimle birleştiklerinde "-e"  eki alırlar, bu durumda iyelik zamirinin üstündeki  "-e" düşer. Parantez üstü çizili () içinde kırmızı renkle gösterilmiştir.

İsmin Artikel'i  der ve das ise mein; die ve çoğul ise meine olur.

das der meinmein

diedie Pl.  = IhreIhre

Singular Plural
  Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter  meine Mütter   meine Kinder

 

Wo ist meine Lexikon ? (die Lexikon
Deine Lexion ist im Bücherregal

 

Wo ist uns(e)re Jacke? (die Jacke)
Eu(e)re Jacke ist im Mäppchen

 

Wo ist dein Brief ?  (der Brief)
Mein Brief ist im Briefkasten

 

Wo ist Ihr Schirm ? (der Schirm)   
Mein Schirm hängt am Haken

 

Wo ist sein Deutschbuch ?  ( das Deutschbuch
Sein Deutschbuch ist in der Schultasche

 

Wo sind eu(e)re Hefte   ?  (die Hefte Pl.)
Uns(e)re Hefte sind auf dem Schreibtisch

 

Wo sind ihre Handschuhe ?  (die Handschuhe Pl.
ihre Handschuhe  sind in der Schublade

 

Akkusativ

İyelik zamirlerinin ismin -i halinde yanlızca Maskulin'de değişiklik olur.  Diğer çekimler ve ekler ismin yalın halidekiyle aynıdır.

İsmin Artikel'i  der ve das ise mein; die ve çoğul ise meine olur.

der  deinen

das = dein

diedie Pl.  = deinedeine

Singular Plural
  Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter  meine Mütter   meine Kinder
Akkusativ *meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder

 

Ich habe gestern meinen Freund getroffen. (den Freund)

Am Wochenende habe ich mich meine Stude verspätet. (die Stunde)

Brimgen Sie mein Bett ins Schlafzimmer (das Bett)

Vorgestern wusch ich meine Socken (die Socken Pl.)

 

Dativ

Maskulin ve Neutral'da dem, feminin der çoğulda ise den ve ismin üzerinde -n eki yoksa -n getirilir.

das der seinemseinem

die  =  seiner

die Pl.  seinen .. n

Singular Plural
  Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern

 

Das Hemd gefällt meiner Tochter nicht. (der Tante)

Der Mantel gehört meinem Bruder.  (dem Bruder)

Die Hose passt gut meinem  Kind. (dem Kind

Das Kleid steht meinen Tanten (den Tanten Pl.)

 

Genitiv

Singular Plural
  Maskulin Feminin Neutral Maskulin Feminin Neutral
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter  meine Kinder
Akkusativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Väter meine Mütter meine Kinder
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Vätern   meinen Müttern   meinen Kindern
Genitiv meines Vaters    meiner Mutter   meines Kindes   meiner Väter meiner Mütter   meiner Kinder 

 

Almanca Artikelsiz Kullanim Nullartikel

Özel isimler, Şehir, ülke ve kıta isimleri, meslek isimlerinin bazu kullanımlarında Ich arbeite als Anwalt Ankara ist die Hauptstadt der Türkei Italien ist ein Landwirtsland Asien und Afrika sind Kotinente    Miktarı belli olmayan ölcü birimlerinde Er tankt Benzin? Hast du Geld dabei? Ich möchte Käse  

Bazı edatlarla birlikte duygu bildiren ve soyut isimlerde  sözcüklerde " ohne, nach, vor, zu" çoğunlukla Artikelsiz kullanılır.

Vor Angst war sie sprachlos Mit Freude lernen die Schüler Deutsch

Tag und Nacht bearbeite ich am Computer  

Tag für Tag

Von Tag zu Tag

von Freitag bis Sonntag  

sein ve werden fiili ile kullanılan ve ırk, meslek bildiren sözcüklerde

Ich bin Tischler Ich bin Meyer Ich werde Autor Ich studiere Physik Ich bin Türke  

Ölçü birimleri isimden önce geliyorsa

Ich kaufe ein Kilo Gurken Ich trinke eine Tasse Kaffee Ich möchte 200 Gramm Fleisch

 

"von" tamlama edatı yerine kullanıldıklarında ve "-s" ile sağlanan tamlamalarda

Ich habe gestern Martins Vater in der Stadt begegnet

Auf des Bildungsministers Antwort warten alle Journalisten

Sie ist die Schwester von Karin  

Çoğu Atasözü Deyim ve kalıplaşmış ifadelerde Ich habe Pech gehabt Ich hatte Schwein

 

Adjektivdeklnation mit bestimten Artikeln 

Sıfatlar belirli Artikellerle birlikte çekimlenebilirler "Deklination des Adjektivs" Sıfatlar bir sözcükle birleşerek çekimlenirler. Belirli Artikel ile çekimi aşağıdaki gibidir. Anahtar kural belirli Artikel tek başlarına nasıl çekimlenyorsa burda aynı çekimlenir ve Artikel değişime uğradığında sıfaf "-en" eki alır ve artikel değişime uğramadıysa "-e" eki alır. Yani sıfat ya "-en", ya da "-e" eki alır.

Sıfatların Belirli Artikel ile Yalın Hali Adjektivdeklination mit besstimmtem Artikel im Nominativ

İsmin yalın halidir, eyleme sorulan kim "wer", ne "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede özne durumundadır ve eylemi yapan kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

Tanımlayıcılarda hiç bir değişiklik olmaz, tanımlayıcıları olduğu gibi kalır. Sadece hangi ismi çoğullaştırsak çoğullaştıralım tanımlayıcısı "die" dönüşür. Çoğul isimlerin tanımlayıcısı "die" ortaktır.

İsmin yalın halinde ismin çoğul hali hariç sıfatların hepsi "-e" eki alır. Belirli Artikel'in çekimi tek başına çekimlenmiş halleriyle aynıdır. Artikel değiştiğinde sıfat "-en" eki alır. 

Sıfatların yalın ve i halinde halde Belirli Artikellerle (Bestimmter Artikel)  "der,die,das," kullanıldığında sıfat üzerine -e eki getirilir. Çoğul kullanıldığında ise sıfat -en eki alır.
Sıfatların yalın halde Belirsiz Artikel ile kullanımında ise

Bestimmter Artikel:     Der gepunktete Rock kostet 10 Euro.             der/-e/-er/-er
Bestimmter Artikel:     Das gemusterte Hemd steht ihm sehr gut.      das/-e/-es/-es
Bestimmter Artikel:     Die schwarze Hose ist modern                        die-e/-e/-e
Bestimmter Artikel:     Die sportlichen Kleider stehen ihr                    Plural  -en/-e/-e

Wie ist der kurze Anorak? Der kurze Anorak ist teuer.

Wie ist das kleine Kleid? Das kleine Kleid ist billig.

Wie ist die grauWeste? Die graue Weste ist altmodisch.

Wie sind die karierten Kleider. Die karierten Kleider gefallen mir nicht.

Das kleine Kind spielt mit dem Handy (das Kind)

Der fleißige Junge macht seine Hausaufgaben (der Junge)

Die junge Frau möchte heute Abend ausgehen. (die Frau)

Die kleinen Kinder spielen im Gaten .(Plural die Kinder)

Der erste Monat heißt Januar. Januar ist im Winter.

Der dritte Monat heißt März. März ist im Frühling.

Wie heißt der fünfte Monat?

Er ist der erste Tierpark auf der Welt.

Mein Geburtsdatum ist der fünfundzwanzigste August

Die albanische Trilece waren wunderschön

Das chinesische Neujahrsfest ist in China sehr wichtig.

 

Sıfatların Belirli Artikel ile Yalın Hali Adjektivdeklination mit besstimmtem Artikel im Akkusativ

  Feminin die Maskulin der Neutral das Plural Çoğul
  Akkusativ
Best. A. die blaue Jacke den roten Pullover das weiße Kleid  die guten Kleider

Nominativten tek farkı Artikeli der olan sözcüklerdedir. Yani maskulin de sıfat "-en" eki alır.

Yine Nominativ ile Akkusativ arasındaki tüm çekimlerde tek fark artikeli der olan sözcüklerin çekimindedir.İ halinde tüm sifat ve welch çekimi -en eki alır
Sıfatların yalın ve i halinde Belirli Artikellerle (Bestimmter Artikel)  "der,die,das," kullanıldığında sıfat üzerine
-e eki getirilir. Çoğul kullanıldığında ise sıfat -en eki alır.

 

Bestimmter Artikel:     Ich suche den gepunkteten Rock.                          den-en/-en/-en

Bestimmter Artikel:     Er hat das gemusterte Hemd an                             das/e/es/es

Bestimmter Artikel:      Du magst die schwarze Hose.                               die-e/e/e

Bestimmter Artikel:      Er schenkt uns die sportlichen Kleider.                   Plural  en/e/e

 

Der Lehrer beobachten den begabten Schüler (der Schüler)

Die Besitzerin vermitet das alte Haus (das Haus)

Die Männer und die Frauen besuchen das türkische Bad.

Der Kunde möchte die heiße Suppe haben (die Suppe)

Er möchte Deutschland und die deutsche Kultur kennenlernen.

Gehen Sie geradeaus und dann in die erste Straße nach rechts

Die Schüler lösen die einfachen Aufagaben (Plural die Aufgaben)

 

Dann haben wir den gestreiften gesehen.

Er möchte Deutschland und die deutsche Kultur kennenlernen

Da habe ich regionale Gerichte gegessen

Sie gehen geradeaus. Gehen Sie in die zweite Straße nach rechts.

Am Abend esse ich meistens Salat.
 

Man backt es im Fett goldgelb.

Alle Zutaten brät man in der Pfanne​

 

Ich bin neugierig auf die historischen Werke.

 

Schwache Flexion.

Fall Singular (Tekil) Plural (Çoğul)
Maskulin Feminin Neutral Maskul/Feminin/Neutral
Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus Artikel Stamm Kasus
Nominativ der Stamm  -e die Stamm  -e das Stamm  -e die

Stamm

-en
Akkusativ den -en die -e das -e die -en
Dativ dem -en der -en dem -en den -en
Genitiv des -en der -en des -en der -en

 

Sıfatların Belirli Artikel ile Yalın Hali Adjektivdeklination mit besstimmtem Artikel im Dativ

İsmin -e,a halidir, eyleme sorulan kime "wem", neye "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede dolaylı tümleç "indirekte Objeckt" durumundadır ve eylemi dolaylı olarak etkilenen kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

İsmin -e,a halidir, eyleme sorulan kime "wem", neye "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede dolaylı tümleç "indirekte Objeckt" durumundadır ve eylemi dolaylı olarak etkilenen kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

Die Zuhörer folgen dem interessanten Vortrag (der Vortrag).

Der Erfolg gibt dem hyperaktiven Kind den Mut.(das Kind)

Der Zooarbeiter schenkt der verletzten Taube ihre Freiheit. (die Taube)  

Der Leiter bietet den erfolgreichen Schülern den Preis an (Plural die Schüler)

 

Belirli Artikellerin Sıfat Çekimlerinin Diğer Kullanımları

-e Halinde Kullanılan Edatlarla Präpositionen mit Dativ

Am nächsten Sonntag bin ich dann wieder zu Hause.

Im vorigen Sommer war ich in Brasilien

Gehen Sie geradeaus und dann in die erste Straße nach rechts.

Man isst in der deutschen Kultur zum Frühstück Käsebrot.

Bulunma Halleri de de da-Hali Wechselpräpositionen

Da auf der rechten Seite liegt das Krankenhaus.

Neben den nationalen Feiertagen gibt es auch religiöse Feste.

Unter Freunden sind auch Küsschen auf die rechte und linke Wange üblich.

Es gehört zu den berühmtesten Spezialitäten

 

Almanca Isaret Artikeli Demonstrativartikel

İşaret zamiri olarak kullanılan birçok sözcük türü işaret sıfatı olarak da kullanılır. Ancak  Almanca'da"Demonstrativartikel" olarak incelenir. Türkçe karşılığı işaret sıfatıdır. Dies-, jen-

Fall Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ  dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Kinder
jener  Mann jene Frau jenes Kind jene Kinder
Akkusativ  diesen Mann diese Frau dieses Kind diese Kinder
jenen Mann jene Frau jenes Kind jene Kinder
Dativ  diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Kindern
jenem Mann jener Frau jenem  Kind jenen Kindern
Genitiv  dieses Mannes dieser Frau dieses Kindes dieser Kinder
jenes Mannes jener Frau jenes Kindes jener Kinder

Bu anlamına gelen "Dies" işeret sıfatı yakındaki nesne ya da kişi için kullanılır.  Ekler tıpkı belirli tanımlayıcıların "bestimmter Artikel" çekimi ile aynıdır.

Şu anlamına gelen "Jen" işeret sıfatı yakındaki nesne ya da kişi için kullanılır.  Ekler tıpkı belirli tanımlayıcıların "bestimmter Artikel" çekimi ile aynıdır.

 

Nominativ

Gefällt dir dieser Pullover ? Nein, mir gefällt jener Pullover, der bunte.    (der Pullover)

Passt Ihnen dieses Kleid? Nein, mir passt wahrscheinlich jenes  Kleid.  (das Kleid)

Steht ihm diese  Bluse?  Nein, Jene Bluse steht ihm besser.  (die  Bluse)

Gefällt ihr diese Jeans nicht? Ja, jene  Jeans hat ihr gefallen.   (die Jeans hep çoğul kullanılır)    

 

Akkusativ

Wie findest du diesen Pulli? Ich finde diesen Pulli nicht schick.

Jenen Pulli finde ich schick.    (den Pulli)

Meinen Sie dieses Modell. Nein, ich meine jenes Modell.  (das Modell)

Möchtet er diese Strickjacke? Nein, er möchte jene Strickjacke in Blau.  (die Strickjacke)

Die sieht klasse aus Kauft ihr diese Busen ? Nein, die passt zu meinner Jacke nicht.

Jene Blusen möchte ich anprobieren (Plural: die Blusen)  

 

Dativ

Passt das Hemd zu diesem Rock?

Zu jenem Rock passt das Hemd gut.  (zu dem Rock )

Wir haben uns von diesem und jenem Thema unterhalten? ( von dem Thema)

Probieren Sie die Hose in jener Kabine an? In dieser Kabine befand sich ein Kunde.  (in der Kabine)

An diesen Tagen beginnen die Nachhilfestunden (Plural: den Tagen)   derjenig-, derselbs- 

 

O ki anlamına gelen "derjenig" işaret sıfatı iki sözcükten "der, die, das" ve "jen" oluşur.  İlk kısım bestimmter Artikel "belirli tanımlayıcı çekimi gibi, ikinci kısım ise Adjektivdeklination "sıfat çekimleri" göre çekimlenir. 

Fall Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ  derjenige Mann diejenige Frau dasjenige Kind diejenigen Kinder
derselbe Mann dieselbe Frau dasselbe Kind dieselben Kinder
Akkusativ  denjenigen Mann diejenige Frau dasjenige Kind diejenigen Kinder
denselben Mann dieselbe Frau dasselbe Kind dieselben Kinder
Dativ  demjenigen Mann derjenigen Frau demjenigen Kind denjenigen Kindern
demselben Mann derselben Frau demselben Kind denselben Kindern
Genitiv  desjenigen Mannes derjenigen Frau desjenigen Kindes derjenigen Kinder
desselben Mannes derselben Frau desselben Kindes derselben Kinder

"dieselb" ve "derjenig"  sonu ya -e, ya da "-en" eki alır. Artikel kısmı değişikliğe uğradığı zaman "selb, jenig" kısmı "-en" eki alır. 

"derjenig" ilgi cümlelerinde "Relativsatz" cümlelerde daha önceden bahssedilmilmiş edilmiş sözcüklerin açıklanması için kullanılır.

 

Diejenigen Kursteilnehmer, die regelmäßig an den Stunden teilgenomen haben, haben die Prüfungen bestanden.

Diejenigen Kursteilnehmer, die die Schle brechen, sind  in der Prüfung durchgefallen.

 

Wir haben ein einziges Glas. wir müssen also aus demselben Glas trinken.

Almanca Soru Artikeli Interrogativartikel

"welch" hangi anlamına gelir ve bir isim ile kullanıldıklarında Türkçe karşılığı soru sözcükleridir.

Kasus  Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ welcher Mann welche Frau welches Kind welche Männer
Akkusativ welchen Mann welche Frau welches Kind welche Männer
Dativ welchem Mann welcher Frau welchem Kind welchen Männern
Genitiv welches Mannes welcher Frau welches Kindes welcher Männer

Interrogativartikel im Nominativ-Yalın Hali

Fragepronomen welch ise belirsiz artikelde sıfat üzerine hangi ekleri alıyorsa aynı ekler getirilir.                  

das ise welch üzerine es

die ise welch üzerine -e eki getirilir.                              

der ise welch üzerine er

Plural  çoğul ise welch üzerine-e eki getirilir.

Welcher Pullover ist aus reiner Seide ? (der Pullover)

Der graue Welches Hemd gefällt dir? (das Hemd) das karierte

Welche Jacke steht mir besser. (die Jacke) die Pelzjacke

Welche Jeans sehen besser aus? (die Jeans)

Die schwarzen Welcher Rock ist billiger.

Welches T-Shirt ist billiger. Welche Bluse ist gehört dir.

Welche Röcke stehen uns am besten.  

 

Interrogativartikel im Akkusativ-i- Hali

Fragepronomen welch ise belirsiz artikelde sıfat üzerine hangi ekleri alıyorsa aynı ekler getirilir.                         das ise welch üzerine es

die ise welch üzerine -e eki getirilir.                            

der ise welch üzerine en

Plural  çoğul ise welch üzerine-e eki getirilir.

Welches Kleid soll ich mir am Wochenende anziehen? Du sollst das blaue anziehen.

Welche Größe haben Sie? Ich habe Größe XL.

Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, Englisch und Türkisch

Welchen Rock möchtest du heute anziehen? Welches T-Shirt kauft er?  

Welche Bluse wollen Sie schenken Welche Röcke finden sie gut.   

 

Interrogativartikel im Dativ -e Hali

 

Interrogativartikel im Genitiv -in Hali

Kasus  Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ was für ein was für eine was für ein  was für
Akkusativ was für einen  was für eine was für ein  was für
Dativ was für einem  was für einer was für einem    was für
Genitiv was für eines was für einer was für eines –  

Was für eine Rolle spielt die Muttersprache beim Deutschlernen.

Almanca Soru Artikeli Interrogativartikel

"jed" her anlamına gelir. Önündeki gurub türü istisnasız olarak kastedilir.

Kasus  Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ  jeder Mann jede Frau jedes Kind alle Männer
Akkusativ jeden Mann jede Frau jedes Kind alle Männer
Dativ jedem Mann jeder Frau jedem Kind allen Männern
Genitiv jedes Mannes jeder Frau jedes Kindes aller Männer

 

Jeder Mensch muss allen Regeln befolgen (der Mensch)

Das kann doch jedes Kind machen  (das Kind)

Jede Frau mag einen Einkaufsbummel machen (die Frau)

Alle Menschen sind sterblich. (Plural: die Menschen)  

"manch" bazı anlamına gelir ve grubun yanlızca küçük bir kısmı kastedilir.

 

Kasus  Singular 

Pural

3. Person 
Maskulin Femin Neutral
Nominativ mancher Mann manche Frau manches Kind manche Männer
Akkusativ manchen Mann manche Frau manches Kind manche Männer
Dativ manchem Mann mancher Frau manchem Kind manchen Männern
Genitiv manches Mannes  mancher Frau manches Kindes mancher Männer

 

Mansches Tier ist längst ausgestorben. (das Tier)

Manche Pflanze sind giftig. (die Planze)

Mancher Schüler lernt es nicht leicht. (der Schüler)

Manche Menschen haben keinen breiten Rücken. (Plural: die Menschen)

Er vertraut manchem Menschen nicht. (dem Menschen)

 

 

einig mehrer all

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: