französisch

Verbes pronominaux

Bir eylemi yapanla eylemden etkilenen kişi aynı kişi ise buna dönüşlü fiiler denir: 

Örnek: se présenter, s’appeler, s’envoler.

Dönüşlülük zamirleri de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dönüşlülük zamir daima özne ile yüklem arasında yer alır. Passé composé’de dönüşlülük fiili être ile çekimlenir. Partizip ise eyleme katılan kişi sayısı ismin durumu ve özne ile uygunluk sağlar. Yani fiil çekimine uyulur.

Aşağıdaki tablada se calmer dönüşlü zamirlerin nasıl çekimlendiği gösterilmiştir

je me calme
tu te calmes
il se calme
nous nous calmons
vous vous calmez ils/ elles se calment

Örnek:
Pierre s’amuse.
Pierre s’est amusé.
Pierre va s’amuser.

Sıklıkla kullanılan dönüşlü fiiller tabloda Türkçe karşılıkları ile bulunmaktadır.

uyanmakse lever
uçup gitmeks’envoler
uykuya dalmaks’endormir
adlandırılmaks’appeler
uyumaya gitmekse coucher
sivinmeks’amuser
kızmakse fâcher
sakinleşmekse calmer
hareket etmekbouger
ilgilenmeks’occuper (de)
sıkılmaks’ennuyer
utanmakavoir honte
kaybolmakse perdre
kendini tanıtmakse présenter
ısınmakse chauffer
yıkanmakse laver
ayakta kalmaks’arrêter

Dikkat: Türkçe de dönüşlü olarak kullanılan fiillerin hepsi Fransızca da dönüşlü olarak kullanmaz.

Örnek:
Je me dépêche. – Acele ediyorum.

Ancak suni dönüşlü fiillerde mevcuttur. Bu durumda eylemden özne dolaylı olarak etkilenir.

acheter quelque chose à quelqu’un (birine bir şeyler satın almak).
Christine achète un gâteau et des fleurs à sa grand-mère.
Christine a acheté un gâteau et des fleurs à sa grand-mère.
→ Christine s’est acheté un gâteau et des fleurs.

Temel Kural:
Nesne fiilden önce eylemden dolaylı olarak etkilenen nesne ise fiilden sonra yer alır. Bu şekilde bir fiilin dönüşlü olup olmadığı anlaşılabilir.

%d blogcu bunu beğendi: