English

Vocabulary For the Twelfth Unit

Okuma Süresi:8 Dakika, 22 Saniye

Vocabulary For the Twelfth Unit

Vocabulary For the Twelfth Unit

 

Vocabulary For the  Twelfth Unit

Habits

leave the desk tidy : sırayı düzenli bırakmak

leave the desk untidy : sırayı dağınık  bırakmak

be careful about writing : yazarken dikkatli olmak

delay studying : çalışmayı ertelemek

listen somone’s problem : birisinin problemini dinlemek

help someone with his/her homework : birisine ödevinde yardım etmek

make decision easily : kolayca karar vermek

keep a secret : sır tutmak

like loud music : yüksek sesli müzik sevmek

take notes in classes : derste not tutmak

do homework daily : günlük ödev yapmak

cheat in the exams : sınavlarda kopya çekmek

keep your promise : sözünü tutmak

like parties : partileri sevmek

 

STRENGTHS

extrovert : dışa dönük

modest : mütevazi,alçak gönüllü

good-tempered : iyi huylu, uysal

optimistic : iyimser

honest : dürüst

reliable : güvenilir

generous : cömert

friendly : dost canlısı, cana yakın

neat : düzgün, düzenli

decisive : kararlı

kind : kibar

tidy : düzenli

helpful : yardımsever

hardworking : çalışkan

 easy- going : geçimli, uysal

sociable : sosyal, girişken

sincere : içten, samimi

responsible : sorumlu

neat : düzenli,düzgün,derli toplu

 

WEAKNESSES

 undecisive : kararsız

moody : huysuz,dengesiz,karamsar

unreliable : güvenilmez

bad-tempered :  kötü huylu,aksi

unfriendly : uyumsuz, anlaşması zor olan, huysuz

rude : kaba

pessimistic : kötümser

unsociable : uyumsuz,

aggressive : agresif

irresponsible : sorumsuz

dishonest : namussuz

introvert : içe dönük

lazy : tembel

stubborn : inatçı

bossy : otoriter , patronluk taslayan

unpunctual : dakik olmayan

impatient : sabırsız

depressive : depresif

untidy ( messy ) : dağını, tertipsiz

 

Kate  is now at the university and she is looking for a true friend .  Talk to Kate  and decide “Which mate is true for her ? ”

     CARD A

You : What’s his name?

Kate : He’s Adriano.

You : How old is he ?

Kate : He’s 23.

You : Is he married?

Kate : No. He’s single.

You : What does he look like?

Kate : He has got brown hair with brown eyes . He is  medium-weight and slim.

You : What are his hobbies?

Kate : She is interested in swimming and dancing.

You :  What is he like?

Kate : He is outgoing and open , but he is lazy.

You : Where does he live?

Kate : He lives in the countryside.

You : What is his job?

Kate : He has got a part-time job. He is a taxi driver.

You : What is his nationality ?

Kate : He is Spanish.

You :  What languages does he speak?

Kate: Portuguese and  English

You : What is he excited about ?

Kate : He is excited about dancing.

You : What is he bored with?

Kate : He is bored with working at nights.

You : What is he happy about?

Kate : He is happy about family life.

You : What are his fears ?

Kate: He is afraid of Spiders.

CARD B

You : What’s her name?

Kate : She is Akira.

You : How old is she ?

Kate : She’s 24.

You : Is she married?

Kate : No. She’s single.

You : What does she look like?

Kate : She has got brown eyes with brown hair . She is  tall and slim.

You : What are her hobbies?

Kate : She is  interested in  playing football  and dancing.

You :  What is she like?

Kate : She is shy and hardworking.

You : Where does she live?

Kate : She lives in the city centre.

You : What is his job?

Kate : She has got a part-time job. She is a chef.

You : What is her nationality ?

Kate : He is Japanese.

You :  What languages does she speak?

Kate: Japanese and English.

You : What is she excited about ?

Kate :She is excited about cooking.

You : What is she bored with?

Kate : She is bored with selfish people.

You : What is she happy about?

Kate : She is happy about her job.

You : What are her fears?

Kate : She is afraid of snakes.

CARD C

You : What’s her name?

Kate : She is Byanca.

You : How old is she ?

Kate : She’s 23.

You : Is she married?

Kate : No. She’s single.

You : What does she look like?

Kate : She has got blonde with blue eyes. . She is  tall and slim.

You : What are her hobbies?

Kate : She is intersted in  going out with friends and travelling.

You :  What is she like?

Kate : She is outgoing , creative and open.

You : Where does she live?

Kate : She lives in the city centre.

You : What is her job?

Kate : She has got a part-time job.She is a fashion designer

You : What is her nationality ?

Kate : He is Italian.

You :  What languages does she speak?

Kate:  Italian and English.

You : What is she excited about ?

Kate :She is excited about fashion shows.

You : What is she bored with?

Kate : She is bored with spoiled models.

 

You : What is she happy about?

Kate : She is happy about her life.

 

You : What are her fears?

Kate : She is afraid of spiders.

 

Önemli notlar

KATE’S PERSONAL PROFILE

Be afraid of  something: bir şeyden korkmak

He is afraid of spiders.

Be interested in sth : bir şeylerle ilgilenmek

She is interested in travelling.

Be bad at sth : bir şeyde kötü olmak

I’m bad at  playing tennis.

Be good at sth : bir şeyde iyi olmak

I’m good at playing basketball.

Complain about sth : bir şeylerden şikayet etmek

She never complains about long hours when she has to work at nights.

fear : korku

be happy about sth : bir şeyden mutlu olmak

be bored with sth : bir şeye canı sıkılmak

be  excited about sth : bir şeyi çok sevmek

 Adriano is bored with working at nights.

Akira is happy about  her job.

Byanca is excited about  fashion shows.

 

      Eğer  bu  kalıpların sonunda yer alan “about”kelimesinden sonra  fiil gelirse –ing takısı alır .

     Eğer bu kalıpların sonunda yer alan “about” kelimesinden sonra isim gelirse  herhangi bir değişiklik olmaz.

QUESTIONNAIRE

Do you leave your dest tidy?

 

Yes, I do      b)  Yes, Of course       c) No,I don’t

 

Do you leave your desk untidy?

 

Yes,I do       b) Yes, sometimes     c)  No,I don’t

 

Do you delay your studying ?

 

Yes, I do    b) Yes, sometimes     c) No,I don’t

 

Do you listen to your friends when they have a problem?

 

Yes, I do      b) Of course        c) No,I don’t

 

How often do you help your sister , brother or friends with their homework?

 

Always           b)  Sometimes        c)  Never

 

Do you make decision early ?

 

Yes, I do      b) Yes, sometimes      c) No, I don’t

 

Do you keep a secret?

 

Yes, I do        b) Not always         c) No, I don’t

 

Do you like listening to loud music ?

 

Yes, I do        b) Not always           c) No, I don’t

 

How often do you take notes in classes ?

 

Always        b)  Sometimes       c) Never

 

Do you do your homework daily?

 

Always        b)  Sometimes         c) Never

 

Do you cheat in exams ?

 

Never        b)  Sometimes        c)  Always

 

 

 How often do you keep your promises?

 

Always         b)   Sometimes         c)  Never

 

Do you like parties ?

 

Yes, I do    b) Yes, sometimes     c) No, I don’t

3  for     a           2   for      b           1   for      c

30-39 :  You are  ,hardworking,decisive  and successful . You like helping , but you are a little messy. Try to be neat and well-organised. You are reliable. You will have a good career.  We wish you luck.

 

20 -30 : You are hardworking but you aren’t well-organised. You are helpful and reliable. But these are not enough for a good future. You are too impatient. You should be patient. Try to be sensible.

20-12 :  Sorry, you are messy and lazy. Make some plans for the future. Don’t waste your time having fun. Be neat and well-organised . Don’t delay your studying .Take your life under control. Be patient and hardworking.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: