Ucretsiz Egitim Sitesi Vorgangspassiv - Eegitimim
Deutsch

Vorgangspassiv

Okuma Süresi:20 Dakika, 23 Saniye

Vorgangspassiv

Edilgen cümlelere passiv denir. Almanca'da iki türlü passiv cümle vardır. Zustandspassiv ve Vorgangspassiv. Zustandspassiv durum edilgenliğini Vorgangspassiv olay edilgenliğini belirtir

Aktiv Etken Sie öffnet das Fenster O Pencereyi açıyor
Passiv Edilgen Das Fenster wird geöffnet Pencere açılıyor.
Zustandspassiv Durum Das Fenster ist geöffnet Pencere açık

Zamanlara göre aktif passiv cümleler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir gibidir. Edilgen yapı etken yapıdan her zaman bir öge daha fazladır.

Edilgen cümle „werden“ yardımcı fiili „Hilfsverb“  özneye göre çekimlenir ve fiilin ikinci hali ile „Partizip II“ kurulur.  Edilgen „Passiv“ cümlerlede eylemin kimin tarafından yapıldığı önemli olmayan olayın ön plana çıktığı cümlelerdir.  Etken cümlenin „Aktivsatz“ nesnesi edilgen cümlenin sözde öznesi olarak yer alır.  Edilgen cümle „Passiv“ etken cümleden „Aktiv“ her zaman bir fiil fazladır.

 

Passiv Präsens

Edilgen cümle „werden“ yardımcı fiili „Hilfsverb“  özneye göre çekimlenir ve fiilin ikinci hali ile   „Partizip II“ kurulur. Etken cümlenin „Aktivsatz“ nesnesi edilgen cümlenin sözde öznesi olarak yer alır.

werden +  Partizip II

Aktiv: Die Schüler machen die Hausaufgaben. (Öğrenciler ödev yapıyorlar)
                                               Objekt-Nesne
Passiv: Die Hausaufgaben     von Schülern          werden                 gemacht. (Ödevler öğrenciler tarafından yapılıyor)
                  Objekt-Nesne           tarafından           konjugiert               Partizip II
              nach dem Subjekt

Aktiv: Der Linguist analysiert        den Satz. (Dil bilimci cümleyi analiz ediyor.)
                                                   Objekt-Nesne
Passiv:     Der Satz           wird         gemacht. (Cümle analiz ediliyor.)
             Subjekt-Özne                        Partizip II

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Objekt Subjekt Hilfsverb Partizip II
Die Sekretärin bearbeitet die Akte Die Akte wird bearbeitet
Er wäscht das Auto Das Auto wird gewaschen

Edilgen cümlelerde „durch ve „von“ edatlarıyla „Präposition“ örtülü özne gösterilebilir.

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Objekt Subjekt Hilfsverb   Partizip II
Özne Fiil Nesne Sözde Özne Yardımcı Fiil Örtülü Özne Fiilin 2. Hali
Die Sekretärin bearbeitet die Akte Die Akte wird von der Sekretärin bearbeitet
Er wäscht das Auto Das Auto wird von ihm gewaschen

Geçişsiz eylemlerin edilgen olduğu cümlelerde özne boşluğunu „es“ doldurur ya da özne bulunmaz.

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Dativ Subjekt Hilfsverb Dativ Partizip II
Der Lehrer hilft den Schülern Es wird den Schülern geholfen
 (Es) wird ihnen geholfen

Passiv Präsens mit Modalverben

Şimdiki zamanda tarz fiileri ile edilgen cümle tarz fiili „Modalverben“ ile fiilin ikinci hali  „Partizip II“ ve yardımcı fiil „werden“ ile kurulur. Aktiv cümlede tarz fiili hangi pozisyonda ise edilgen cümlede de yerini korur.

Modalverb Partizip II + werden

Aktiv: Der Linguist kann       den Satz. analysieren (Dil bilimci cümleyi analiz edebilir.)
                        Modalverb                          infinit
Passiv: Der Satz   kann             analysiert      weden. (Cümle analiz edilebilir.)
                          Modalverb          Partizip II        infinit

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Modalverb Objekt Infinitiv Subjekt Modalverb Partizip II Infinitiv
Die Sekretärin muss die Akte bearbeiten Die Akte muss bearbeitet weden

Aktif cümlede tarz eylemi "Modalverb"  nerede bulunuyorsa edilgen cümlede de yerini her zaman korur.

 

Passiv Präteritum

Präteritum’un edilgen cümlesi „werden“ yardımcı fiilinin  „Imperfekt“  hali özneye göre çekimlenir ve  „Partizip II“„  ile yapılır. Passiv Präsens ile Passiv Präteritum arasındaki fark sadece Passiv Präsens cümlede çekimlenmiş fiillerin imperfekt halinin kullanılmasıdır.

Imperfektform von werden

wurden Partizip II

Aktiv: Der Arzt untersuchte          die Patienten. (Doktor hastayı muayene ediyor)
i                     Präteritumform         Objekt-Nesne
Passiv: Die Patienten               wurde              untersucht. (Hasta muayene ediliyor.)
            Objekt-Nesne             konjugiert             Partizip II
        nach dem Subjekt

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin bearbeitete die Akte Die Akte wurde bearbeitet

Passiv Präteritum mit Modalverben

Tarz fiileri ile Präteritum  edilgen cümle tarz fiilinin Imperfekt hali „Modalverb“ sözde özneye göre çekimlenir ve  fiilin ikinci hali „Partizip II“„ ve yardımcı fiil „werden“ ile kurulur. Aktiv cümlede modal fiil hangi pozisyonda ise edilgen cümlede de yerini korur.

Imperfekt von Modalverb  + Partizip II    +  werden

Aktiv: Die Sicheitskräften mussten das Dorf wegen dem Coranavirus avakuieren (Kolluk gücleri köyü Coranavirüsü yüzünden boşaltmak zorunda kaldı.)
Imperfektform von Modalverb

Passiv: Das Dorf  mussten wegen des Coranavirus avakuiert  weden. (Köy coranavirus sebebiyle bosaltılması gerekiyordu/zorunda kalındı.)

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin musste die Akte bearbeiten Die Akte musste bearbeitet werden

 

Passiv Perfekt

Perfekt’in edilgen cümle „sein“ fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin „Partizip II“ hali olan worden ile kurulur. Ancak Partizip II  deki „ge-“  eki düşer.

sein +  Partizip II + worden

Akktiv: Der junge Pianist hat die Zuhörer fasziniert. (Genç piyanis dinleyicileri büyüledi.)

Passiv: Die Zuhörer       sind                    fasziniert            worden. (Dinleyicileri büyülendi.)
                                    Hilfsverb                Partizip II             Partizip II

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hat die Akte bearbeitet Die Akte ist bearbeitet worden

Passiv Perfekt mit Modalverben

Tarz fiili ile Perfekt edilgen cümle „haben“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali  „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin hali  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali  „Infinitiv“  ile  kurulur.

haben +  Partizip II + werden + Infinitivform von Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hat die Akte bearbeiten müssen Die Akte hat bearbeitet werden müssen

 

Passiv Plusquamperfekt

Plusquam Perfekt edilgen cümle „sein“ fiilinin „Imperfekt "waren“ halinin özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin „Partizip II“ hali ile kurulur. Ancak Partizip II daki „ge-“ düşer.

warenPartizip II + worden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hatte die Akte bearbeitet Die Akte war bearbeitet worden

Passiv Plusquamperfekt mit Modalverben

Tarz fiili ile Perfekt edilgen cümle „hatten“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin hali  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali  „Infinitiv“  ile  kurulur.

hatten Partizip II + werden + Infinitivform von Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hatte die Akte bearbeiten müssen Die Akte hatte bearbeitet werden müssen

 

Passiv Futur I

Edilgen Futur I cümlesi  „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ eklenerek kurulur.

werden +   Partizip II + werden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeiten Die Akte wird bearbeitet werden

Passiv Futur I oldukça nadir kullanılır. Günlük dilde Passiv Futur I yerine Passiv Präsens kullanılır.

Passiv Futur I  mit Modalverben

Tarz fiili ile Futur I  edilgen cümle  „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“  yardımcı fiili „Hilfsverb“ ve tarz fiili „Modalverb“ mastar halde kullanılarak kurulur.

werdenPartizip II werden + Infinitivform Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeiten müssen Die Akte wird bearbeitet werden müssen

 

Passiv Futur II

Edilgen Futur II cümlesi   „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fillinin ikinci hali „Partizip II“  „sein“  yardımcı fiilinin mastar hali „Infinitiv“ ile kurulur. Ancak „werden“ yardımcı fiilinin Partizip II deki „ge“ düşer.

werden Partizip II + worden sein

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeitet haben Die Akte wird  bearbeitet worden sein

Passiv Futur II mit Modalverben

Tarz fiili ile edilgen Futur II cümlesi   „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fillinin ikinci hali „Partizip II“  „sein“  yardımcı fiilinin  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali „Infinitiv“ ile kurulur. Ancak „werden“ yardımcı fiilinin Partizip II deki „ge-“ düşer.

werden + Partizip II + worden sein + Infinitivform Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte wird bearbeitet worden sein müssen

Passiv Futur II mit Modalverben çok karışık bir yapıda olduğundan çok nadir kullanılır.

 

Passiv Konjunktiv II

Passiv Konjunktiv II Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten Die Akte würde bearbeitet
Er wüsche das Auto Das Auto würde gewaschen

Konjuntivform von werden   + Partizip II

Subjekt Hilfsverb Partizip II
ich würde gewaschen
gelesen
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würde

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Konjuntivform von Modalverben + Partizip II + werden

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin könnte die Akte bearbeiten Die Akte könnte bearbeitet werden
Er könnte das Auto waschen Das Auto könnte gewaschen werden

Aşağıda modal fiillerin çekimi gösterilmiştir.

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte -st müsste-st könnte-st möchte-st sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürft e-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

*sollen ve wollen modal fiillerinin Konjunktiv II halleri yoktur

 

Passiv Konjunktiv II Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte die Akte bearbeitet Die Akte wäre bearbeitet worden
Er wüsche das Auto Das Auto wäre gewaschen worden

wären  +  Partizip II + worden

Subjekt Hilfsverb Partizip II Patizip II von werden
ich wäre gewaschen
gelesen
worden
du wärst
er,sie,es wäre
wir wären
ihr wäret
sie/Sie wären

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte  die Akte bearbeiten können Die Akte hätte bearbeitet werden können
Er könnte das Auto waschen Das Auto hätte gewaschen werden können

hätten + Partizip II + 2x Infinitivform von werden und Modalverb

Subjekt Hilfsverb Partizip II 2x Infinitiv
ich hätte gewaschen
gelesen
weden können
du hättest
er,sie,es hätte
wir hätten
ihr hättet
sie/Sie hätten

 

Passiv Konjunktiv II Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten Die Akte würde bearbeitet werden
Er würde das Auto waschen Das Auto würde gewaschen werden

würden  + Partizip II + werden

Subjekt Hilfsverb Partizip II Infinitiv
ich würde  gewaschen
gelesen
werden
du würdest
er,sie,es würde 
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde  die Akte bearbeiten müssen Die Akte würde bearbeitet werden müssen
Er würde  das Auto waschen müssen Das Auto würde gewaschen werden müssen

würden  + Partizip II + werden + Infinitivform von Modalverben

 

Passiv Konjunktiv II Vollendete Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeitet haben Die Akte würde  bearbeitet worden sein
Er würde das Auto gewaschen haben Das Auto würde gewaschen worden sein

würde  + Partizip II + worden + sein

Subjekt Hilfsverb  Partizip II Partizip II Infinitiv
ich würde   gewaschen
bearbeitet
 worden sein
du würdest
er,sie,es würde  
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte würde bearbeitet worden sein müssen
Er würde  das Auto gewaschen haben müssen Das Auto würde gewaschen worden sein müssen

Bu yapı çok karmaşık olduğundan kullanılmamaktadır.

würden  + 2X Partizip II + 2X Infinitiv

 

Passiv Konjunktiv I

Gegenwart Präsens

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  bearbeite die Akte Die Akte werde bearbeitet
Er wäsche das Auto Das Auto werde gewaschen

Konjunktivform von werden + Partizip II

Edilgen cümlede çekilen fiil hangisi ise o fiil Konjunktiv I’e dönüştürülür. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Subjekt Endung Hilfsverb Partizip II
ich -e* werde*/würde gewaschen
gelesen
du -est werdest
er,sie,es -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würdet
sie/Sie -en* werden*würden

Passiv Konjunktiv I mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  müsse die Akte bearbeiten Die Akte müsse bearbeitet werden
Er müsse das Auto waschen Das Auto müsse gewaschen werden

Konjunktiv I-Form von "Modalverben" + Partizip II

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfe müsse könne möge solle wolle wisse
du dürf-est müss-est könn-est möge-est soll-est woll-est wiss-est
er,sie,es dürfe müsse könne möge solle wolle wisse
wir dürf-en*/
dürften
müss-en*/
müsst-en
könn-en*/
könnt-en
mög-en*/
mög-en
soll-en*/
soll-en
woll-en*
woll-en
wiss-en*/
wüsst-en
ihr dürf-et müss-et könn-et mög-et soll-et woll-et wiss-et
sie/Sie dürf-en*/
dürften
müss-en/*
müsst-en
könn-en*/
könnt-en
möge-en*/
mög-en
soll-en*/
soll-en
woll-en*
/woll-en
wiss-en*/
wüsst-en

 

Passiv Konjunktiv I Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin habe die Akte bearbeitet Die Akte sei bearbeitet worden
Er habe das Auto gewaschen Das Auto sei gewaschen worden

Konjunktiv I-Form von "sein" + worden + Partizip II

Subjekt Endung Hilfsverb
ich -e* sei
du -est sei-est
er,sie,es -e sei
wir -en* seien
ihr -et seiet
sie/Sie -en* seien

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  habe die Akte bearbeiten müssen Die Akte habe bearbeitet werden müssen
Er habe das Auto waschen müssen Das Auto habe gewaschen werden müssen

Konjunktiv I-Form von "haben"  + Partizip II + Ifinitivform von "werden" und "Modalverb"

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e* habe/hätte
du -est habest
er,sie,es -e habe
wir -en* haben*/hätten
ihr -et habet
sie/Sie -en* haben*/hätten

 

Passivkonjunktiv I Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin werde die Akte bearbeiten Die Akte werde bearbeitet werden
Er werde das Auto waschen  Das Auto werde gewaschen werden

Passivkonjunktiv I Zukunft mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeiten müssen Die Akte werde bearbeitet werden müssen
Er werde das Auto waschen müssen Das Auto werde gewaschen werden müssen

 

Passivkonjunktiv I vollendete Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin werde die Akte bearbeitet haben Die Akte werde bearbeitet worden sein
Er werde das Auto gewaschen haben Das Auto werde gewaschen worden sein

Passivkonjunktiv I vollendete Zukunft mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv Iv Passiv Konjunkti I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte werde bearbeitet worden sein müssen
Er werde das Auto gewaschen haben müssen Das Auto werde gewaschen worden sein müssen

werden fiilinin Konjunktiv 1 hali tabloda gösterilmiştir.

Subjekt Endung Hilfsverb
ich -e* werde*/würde
du -est werdest
er,sie,es -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würden
sie/Sie -en* werden*würden

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: